2023 Eğitimi Vizyonu Açıklandı

2023 Eğitim Vizyon Belgesi açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, '2023 Eğitim Vizyonu'nun detaylarını paylaştı.

2023 Eğitimi Vizyonu Açıklandı

Bakan Ziya Selçuk'un açıklamaları şu şekilde; 

Sayın Cumhurbaşkanına 2023 vizyonunu anlatırken bazı maddelere geldik. Sonlara doğru kendisi 'Yeter' dedi. Biz konu eğitimse her türlü kaynağı buluruz. kendisine çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda kabine üyelerimize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

EĞİTİMİN HER ALANINDA YENİLİK

Okul yöneticilerimizin yetki ve sorumluluklarını kısmen artırıyoruz. Önümüzdeki süreçte tüm yöneticilerimizin ehliyet ve liyakat temelli olması konusunda ülke çapında bir bakış açısını da paylaşmış olacağız. Esnek, modüler, daha az ders saati ve çeşidinin olduğu bir müfredat hazırlanacak. Yabancı dil eğitiminde TRT ile işbirliği yapılacak. 

SINAV BASKISI AZALMASI LAZIM

Ortaöğretimdeki ders çeşitliliğinin yarıya yakın azaltılması lazım. Zamanla sınava giren öğrenci sayısını, sınavla girilen okul sayısını azaltırsak, okullarımız arasındaki imkan farklılıklarını azaltırsak o zaman zaten doğal olarak sınav baskısının azalması söz konusu olacak.

Veriyi kullanmak politika geliştirirken bizim açımızdan son derece kritik. Bu yüzden de öğrenme analitiği platformu oluşturuyoruz.

İÇERİK VE UYGULAMA

Tüm okullarda Tasarım - Beceri Atölyeleri kuruluyor.

Müfredat çocuklarımızın ilgi, yetenek ve mizaçlarına göre düzenleniyor.

Zorunlu ders saat ve çeşitleri azalıyor, esnek ve modüler bir ders çizelgesi oluşturuluyor.

OKUL GELİŞİM MODELİ 

Tüm okullarda Tasarım - Beceri atölyeleri kuruluyor.

Müfredat çocuklarımızın ilgi, yetenek ve mizaçlarına göre düzenleniyor.

ÖĞRENME ANALİTİĞİ ARAÇLARIYLA VERİYE DAYALI YÖNETİM

Veriye dayalı yönetimle bürokratik iş yükü azaltılıyor.

Eğitimin yönetiminde kullanılan veri tabanları bütünleştirilerek sadeleştiriliyor

Çocuklarımızın öğrenmelerinin takibi ve desteklenmesi için öğrenme analitiği platformu kuruluyor.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Okullarımızda yeterlik temelli değerlendirme uygulamaları başlatılıyor

Sınıftaki çocukların akademik başarılarının izlenmesi ve desteklenmesi için Türkiye genelinde ‘Öğrenci Başarı İzleme Araştırması’ yapılıyor

Sınavla öğrenci alan okullar kademeli olarak azaltılıyor.

Çocuklarımızın tüm kademelerde izlenmesi ve desteklenmesi için ‘ e-portfolyo ’ sistemine geçiliyor. 

İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ VE YÖNETİMİ 

Öğretmenlik meslek kanunu çıkıyor

Sözleşmeli öğretmenlerin görev süreleri kısalıyor. (3 ARTI 1 YIL OLUYOR)

Ücretli öğretmenlerin ücretleri artıyor

Elverişsiz koşullarda görev yapan öğretmenlere ve yöneticilere teşvik veriliyor

Öğretmenler ve okul müdürleri yüksek lisanslı oluyor

Okul müdürlüğü yüksek lisansa dayalı bir meslek oluyor.

Öğretmen yetiştirme programları uygulama ağırlıklı hale geliyor.

Öğretmenlere yan alan yüksek lisans imkânı geliyor

Başarılı öğretmenler yurt dışına gönderiliyor

Okul yöneticiliğine atanmada liyakat temelli bir değerlendirme geliyor.

Okul yöneticiliğinin özlük hakları iyileştiriliyor

OKULLARIN FİNANSMANI

Okullara gelişim bütçesi veriliyor.

Eğitim hayırseverlerinin bağışları için il ve bakanlık teşkilatında yeni bir yapı kuruluyor.

Diğer bakanlıklarla işbirlikleriyle eğitimin finansmanında yeni bir kapasite yaratılıyor.

Mesleki teknik eğitim kurumlarının döner sermaye gelirlerini arttırmak için yeni bir modele geçiliyor.

TEFTİŞ VE KURUMSAL REHBERLİK HİZMETLERİ

Teftiş sisteminde rehberlik ile inceleme, araştırma ve soruşturma birbirinden ayrılıyor 

Bakanlık müfettişlerine eğitim politikalarının uygulanmalarının izlenmesine ilişkin yeni bir rol veriliyor.

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Öğrencilere kariyer rehberliği sistemi geliyor.

Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri Milli Eğitim Sistemimizde yeniden yapılandırılıyor

Türk kültürüne özgü tanılama, yönlendirme, yetkinlik araçları yapılandırılıyor.

Rehberlik araştırma merkezleri (RAM) yeniden yapılandırılıyor. 

ÖZEL EĞİTİM 

Özel gereksinmeli çocukların tespiti için Türkiye genelinde taramalara başlatılıyor.

Yerel yönetimlerin özel eğitim birimleri kurması teşvik ediliyor.

Özel gereksinimli çocuklarımız için mobil eğitim setleri oluşturuluyor

ÖZEL YETENEK

Özel yetenekli öğrenciler için mevzuat çıkarılıyor

Özel yetenekli öğrencilerin desteklenmesi için bir kurul oluşturuluyor.

Bilim sanat merkezleri yeniden yapılandırılıyor.

Özel yetenekli öğrencilerin eğitiminde okul ve eğitim sistemindeki uygulamalar iyileştiriliyor

Özel yetenekli çocuklar için müfredatta seçmeli dersler geliyor.

Özel yeteneklilerin eğitimine yönelik lisans ve lisansüstü öğretmen yetiştirme programları güncellenerek yayılımı sağlanıyor.

YABANCI DİL EĞİTİMİ 

Yabancı dil öğreniminde kademelere göre farklı öğretim yöntemleri uygulanacak

Yabancı dil öğretmenlerine yüksek lisans ve uluslararası sertifika imkanı sağlanıyor

Okul ve program türlerine göre farklı dil becerileri ön plana çıkarılıyor.

Yabancı dil öğrenimi dijital platformları kuruluyor.

Yabancı dile öğreniminde erken yaş çocukları için oyun, hikaye, karaoke kullanılıyor.

ÖĞRENME SÜREÇLERİNDE DİJİTAL İÇERİK VE BECERİ DESTEKLİ DÖNÜŞÜM 

Dijital eğitim-öğretim içeriği geliştirme ekosistemi oluşturuluyor.

Ulusal dijital içerik arşivi oluşturuluyor

Dijital yeni nesil ölçe araçları geliştiriliyor

Dijital öğrenme materyalleri geliştiren lider öğretmenler destekleniyor.

ERKEN ÇOCUKLUK 

5 yaş erken çocukluk eğitimi zorunlu eğitim kapsamına giriyor.

Şartları elverişsiz ailelere okulöncesi çocukları için materyal ve kırtasiye desteği geliyor.

Yaz dönemlerinde okullarda oyun temelli yaz okulu programları açılıyor. 

Okul öncesi eğitimde kalitenin arttırılması için ortak ‘kalite standartları’ uygulamaya giriyor.

TEMEL EĞİTİM

İlkokullarda not yerine beceri temelli değerlendirme geliyor.

İlkokullarda teneffüs süreleri arttırılıyor.

İlkokul ve ortaokullarda Tasarım Beceri Atölyeleri kuruluyor.

Eğitim kayıt bölgelerinde Okul - Mahalle spor kulüpleri kuruluyor.

Türkçe temel eğitimin öncelikli alanlarından biri oluyor.

ORTAÖĞRETİM 

Liselerde ders saatleri yarıya yakın azalıyor.

Çocukların mesleki yönelimlerine ilişkin yeni bir yapı kuruluyor

Çocukların ilgi yetenek ve mizaçlarına yönelik seçmeli dersler geliyor.

İş ve bilişim dünyasına ilişkin isteyen çocuklara ulusal ve uluslararası sertifika eğitimleri geliyor.

Alan seçimi 9. sınıftan başlatılıyor.

Pansiyondaki yatılı öğrencilerin yemek, yatak ve sosyal imkânları geliştiriliyor.

FEN LİSELERİ VE SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ

Ders çizelgeleri öğrencilerin araştırma-geliştirme becerilerin iyileştirilmesi için yeniden düzenleniyor.

Fen ve sosyal bilimler liselerinde görev yapacak öğretmen ve okul yöneticileri ölçütler geliyor

Bilim insanları fen ve sosyal bilimler lisesindeki öğrencilere eğitim ve araştırma koçu oluyor.

İMAM HATİP ORTAOKULLARI VE LİSELERİ

İmam hatip okullarında program çeşitliliği korunuyor. 

Ders çeşidi azaltılıyor

Öğrencilerin yönelimine göre esnek ve modüler bir yapı geliyor.

Arapça ve İngilizce yaz okulları açılıyor

İmam hatip okullarıyla üniversiteler arasında işbirliği mekanizmaları kuruluyor

MESLEKİ-TEKNİK EĞİTİM

Döner sermaye gelirlerinden alınan %15’lik hazine kesintisi %1’e düşürülüyor.

Esnek ve modüler müfredat geliyor.

Alan eğitimleri 9. sınıfta başlıyor.

Mesleki teknik eğitim öğrencileri okurken çalışıyor.

Yurt dışında mesleki teknik eğitim imkânları geliyor.

Millî savunma sanayi sektörüne ara eleman yetiştiriliyor.

Başarılı projelere mikro kredi sağlanıyor. 

ÖZEL ÖĞRETİM

Özel öğretim kurumlarıyla ilgili bürokrasi azaltılıyor

Özel öğretimde haksız rekabetin önüne geçiliyor

Özel ve resmi eğitim kurumları arasında işbirliği mekanizmaları kuruluyor

HAYAT BOYU ÖĞRENME

Okul dışı kalan yetişkinler için diplomaya esas müfredat yapısı sadeleştiriliyor.

Yetişkinlere 21. yüzyıl becerilerine yönelik farkındalık ve beceri eğitimleri başlıyor.

Ulusal Hayat Boyu Öğrenme İzleme Sistemi Kuruluyor.

Başta bayan ve çocuk olmak üzere şiddetle mücadelede farkındalık eğitimleri yaygınlaştırılıyor.

Her türlü bağımlılıkla mücadelede farkındalık ve bilgilendirme eğitimleri yaygınlaştırılıyor.

Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2018, 16:09
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER