4/C'LİLERİN TOPLU SÖZLEŞME PRİMİNİ MALİYE ENGELLEYEMEZ

4/C’li sendika üyelerinin bir kısmına maaş ödeme sistemindeki aksaklıklardan dolayı toplu görüşme primi tahakkuk ettirilemeyerek mağduriyetlerine sebep olunmasıyla ilgili Türk Eğitim Sen'den yapılan açıklama

4/C'LİLERİN TOPLU SÖZLEŞME PRİMİNİ MALİYE ENGELLEYEMEZBilindiği üzere kamuoyunda “Torba Yasa” olarak adlandırılan 6111 Sayılı Yasa ile; 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümleri uyarınca kamu görevlileri sendikalarına üye olup, aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylık veya ücretleri ile birlikte 45 TL. toplu sözleşme primi ödeneceği hükme bağlanmıştır. Ancak 4/C’li sendika üyelerinin bir kısmına maaş ödeme sistemindeki aksaklıklardan dolayı toplu görüşme primi tahakkuk ettirilemeyerek mağduriyetlerine sebep olunmaktadır.

Türk Eğitim Sen olarak Maliye Bakanlığına gönderdiğimiz yazı ile 4/C’li sendika üyelerinin mağduriyetlerinin önlenmesi için teknik aksaklıkların bir an önce giderilmesini ve toplu sözleşme primi tahakkuklarının yapılmasını talep ettik.Sayı     :GMT.400.00/1095                                                                                       15/03/2011
Konu :4/C’LilerinToplu Sözleşme Primi Ödemeleri
 
 
MALİYE BAKANLIĞINA
 
 
İlgi:     25.02.2011 tarih ve 27857 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
 
İlgi Sayılı Kanun’un 118. Maddesiyle 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen;“EK MADDE 4- 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümleri uyarınca kamu görevlileri sendikalarına üye olup, aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylık veya ücretleri ile birlikte kırkbeş Türk Lirası toplu sözleşme primi ödenir. Bu madde uyarınca yapılan ödeme, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz ve ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye payı, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun benzer ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.” şeklinde düzenlenmiştir.
Bu hüküm ile kamu görevlileri sendikalarına üye olanlara üç ayda bir 45 TL. toplu sözleşme primi ödenmesi öngörüldüğü halde, 657 sayılı Kanun’un 4/C maddesi kapsamında çalışan sendika üyelerine, SAY 2000 programından kaynaklanan aksaklıklardan dolayı, bazı kurumlarda toplu görüşme primi tahakkuk ettirilmediği yönünde bilgiler almaktayız.
4/C’li sendika üyelerinin mağduriyetlerinin önlenmesi için bir an önce teknik aksaklıkların giderilerek, toplu sözleşme primi tahakkuklarının yapılması hususunda;
Gereğini arz ederiz.
 
 
  M. Yaşar ŞAHİNDOĞAN            İsmail KONCUK
Genel Mevzuat ve Toplu             Genel Başkan
Görüşme Sekreteri
 
 
 
 
 
 

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2011, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER