Alan Değişikliğinde Öncelik Kendi Okulunu Seçenin

2009 Yılı Alan Değiştirme Kılavuzunun 3.3. maddesinde, kendi eğitim kurumunu 1. sırada tercih edenlere öncelik verileceğine yönelik istisnai bir düzenlemeye yer verildiği” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verdi.

Alan Değişikliğinde Öncelik Kendi Okulunu Seçenin
Ankara 1. İdare Mahkemesi,  üyemiz adına açtığımız davada, üyemizin ‘Yiyecek-İçecek Hizmetleri alanı için’ alan değişikliği başvurusunun reddine ilişkin, “her ne kadar alan değişikliği isteyen öğretmenlerin atamalarının hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacağı kurala bağlanmış ise de, 2009 Yılı Alan Değiştirme Kılavuzunun 3.3. maddesinde, kendi eğitim kurumunu 1. sırada tercih edenlere öncelik verileceğine yönelik istisnai bir düzenlemeye yer verildiği” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verdi.
 
Dava konusu işlemin yapıldığı tarihte yürürlükte olan 04.03.2006 tarihli Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin “Alan Değişikliğine Bağlı Yer Değiştirmeler” başlıklı 34. maddesinde yer alan, “Alan değişikliği isteyen öğretmenlerin atamaları, il içindeki tercihleri dikkate alınmak suretiyle hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana öncelik verilir” hükmüne dikkat çekilen mahkeme kararında, anılan yönetmeliğe dayanılarak çıkarılan 2009 Yılı Alan Değiştirme Kılavuzu’nun 3.3. maddesindeki, “Kendi eğitim kurumunu 1. sırada tercih edenlere öncelik verilecektir. Kendi eğitim kurumunu diğer sıralarda tercih edenler, kendi kurumu ile birlikte tercih ettiği diğer kurumları tercih edenler arasında hizmet puanı üstünlüğüne göre değerlendirilecektir” kuralının da yer alması üzerine, üyemizin atanamama gerekçelerinin davalı idareden sorulduğu, ancak gönderilen bilgi ve belgelerin söz konusu durumu açıklamaktan uzak olduğu kaydedildi.
 
Kararda, “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde her ne kadar, alan değişikliği isteyen öğretmenlerin atamalarının hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacağı kurala bağlanmış ise de, anılan yönetmeliğe dayalı olarak çıkarılan Kılavuzda kendi eğitim kurumunu 1. sırada tercih edenlere öncelik verileceğine yönelik istisnai bir düzenlemeye yer verilmiş olması nedeniyle, söz konusu düzenleme uyarınca kendi eğitim kurumunu 1. sırada tercih eden davacının, alan değişikliği başvurusunun kabulü ve ataması gerekirken, aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin iptaline oybirliği ile karar verilmiştir” denildi.
Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2011, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER