Amaç Tüm Öğretmenleri Sözleşmeli Yapmak

Tüm kadrolu öğretmenlerin sözleşmeli statüye geçirilmesi” önergesi kabul edilseydi

Amaç Tüm Öğretmenleri Sözleşmeli Yapmak
Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici tarafından, Tüm kadrolu öğretmenlerin sözleşmeli statüye geçirilmesiilişkin; “1-Şu anda görev yapan 70 bin sözleşmeli öğretmenin kadroya geçirilmesi işleminin red edilmesi için mi şurada böyle bir önerge verilmiştir?
2-“Tüm kadrolu öğretmenlerin sözleşmeli statüye geçirilmesi” önergesine tepki gösterdiniz mi? Bu önergeyi desteklediniz mi?
3- “Tüm kadrolu öğretmenlerin sözleşmeli statüye geçirilmesi” önergesi kabul edilseydi, sözleşmeli öğretmenlere kadro sözünüzü tutmamanın gerekçesi olarak bu kararın arkasına mı saklanacaktınız?
4-“Tüm kadrolu öğretmenlerin sözleşmeli statüye geçirilmesi” önergesi kabul edilseydi şu an görev yapan tüm öğretmenler zaman içerisinde kademeli olarak sözleşmeli yapılacak ve iş güvenceleri ellerinden alınacaktı. Bu uygulamayı destekliyor musunuz?” sorularını içeren 06/12/2010 tarih ve A.01.0GNS.0.10.00.02.27236 sayılı yazı ekindeki 7/17100 esas numaralı soru önergesine, Strateji Geliştirme Başkanlığının 10/02/2011 tarih ve 744 sayılı yazısı ile Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU tarafından cevap verilmiştir.

Sorulara genel olarak; 18'inci Milli Eğitim Şurası kararları arasında; “Öğretmenlerin istihdamında kullanılan kadrolu, sözleşmeli, ücretli gibi farklı uygulamaların kaldırılarak tek tip istihdam modeline geçilmesi, bir perspektif plan çerçevesinde eğitim personelinin; performansa dayalı, özendirici yöntemlerle ve isteğe bağlı olarak sözleşmeli hale geçirilmesi için çalışmalar yapılması.” kararı da yer almaktadır. Ancak, Şura Genel Kurul çalışmalarında verilen önergeler dikkate alınarak; bu karar, “Öğretmenlerin gelir düzeyi ve statülerinin yükseltilmesine dönük çalışmalara hız verilmeli; öğretmen istihdamında kadrolu, sözleşmeli, ücretli, vekil öğretmenlik gibi farklı uygulamalar kaldırılarak tüm öğretmenlerin kadrolu olarak istihdamı sağlanmalı; mevcut sözleşmeli öğretmenler kadroya geçirilmeli; başarılı öğretmenler ödüllendirilmeli; ayrıca zorunlu hizmet bölgelerinde çalışanlara zorunlu bölge hizmet tazminatı ödenmelidir.” şeklinde düzenlenmiştir.

Karar, mevcut sözleşmeli öğretmenlerin tamamının kadrolu olarak istihdam edilerek, sözleşmeli öğretmen çalıştırılmasına yönelik düzenleme yapılmasını ifade etmektedir.

Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilen söz konusu sözleşmeli öğretmenlerin, kadroya geçirilmelerine ilişkin hazırlanan Kanun Tasarısı Taslağı 09.03.2010 tarihli ve 14004 sayılı yazımız ile Başbakanlığa gönderilmiştir.” cevabı verilmiştir

Verilen bu cevapta; 18. Milli Eğitim Şurasında “Tüm kadrolu öğretmenlerin sözleşmeli statüye geçirilmesi” hakkında alınan kararından bahsedilmemiş Türk Eğitim Sen’in bu karara karşı çıkması sonucunda kararın “isteyen sözleşmeli statüde istihdam edilir” şekline dönüştürülmesi, Bu değişikliğe rağmen, Türk Eğitim Sen Genel Başkanı İsmail KONCUK’un; “sözleşmeli ifadesinin hiçbir şekilde şura kararı haline gelmesini istemiyoruz. Bu karara genel kurulda itiraz edeceğiz, bu talebimizi destekleyin.” demesive “Tüm öğretmenlerin kademeli şekilde sözleşmeli olması” teklifi üzerine “Tüm kadrolu öğretmenlerin sözleşmeli statüye geçirilmesi” Türk Eğitim Sen’in mücadelesi ile ret edilmiş ve şura kararı olmasının engellenmesi gizlenmiştir.
Bakanlığın gerçek niyeti Tüm kadrolu öğretmenlerin sözleşmeli statüye geçirilmesidir.

Şurada; kadrolu öğretmenlerin sözleşmeli statüye geçirilmesinin teklif edilmesi bunun en açık göstergesidir.
Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2011, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER