Anadolu liselerine ilişkin Danıştay kararı

19.12.2010 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin Öğretmenleri İle Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmeliğin

Anadolu liselerine ilişkin Danıştay kararı
- “Kapsam” başlıklı 2.maddesinde her türdeki Anadolu liselerine yer vermemek suretiyle eksik düzenlemenin,

- 16/b maddesinde yer alan “valiliklerce” ibaresinin,

- “Kazanılmış haklar” başlıklı Geçici 1.maddede her türdeki Anadolu liselerinde görev yaptıktan sonra herhangi bir nedenle ayrılmış olan öğretmenlere yer vermemek suretiyle eksik düzenlemenin

- ve ekindeki EK-2 Değerlendirme Formu’nun 2.sütununa karşılık gelen puan değerlerinin ve 6.sütununda yer alan “Aynı Yılda” ibaresinin iptali ve öncelikle yürütmenin durdurulması istemiyle dava açmıştı.

Bu davada Danıştay 2.Dairesi 12.7.2011 günlü ve E: 2011/1488 sayılı kararıyla iki maddenin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Bu kararla anılan yönetmeliğin “kapsam” başlıklı 2.maddesinde her türdeki Anadolu liselerine yer vermemek suretiyle eksik düzenlemenin ve “Kazanılmış haklar” başlıklı Geçici 1.maddede her türdeki Anadolu liselerinde görev yaptıktan sonra herhangi bir nedenle ayrılmış olan öğretmenlere yer vermemek suretiyle eksik düzenlemenin yürütmesinin durdurulmasına karar verildi.

Sendika tarafından yapılan açıklamada, bu karardan haberdar olunur olmaz bu kararın uygulanmasına yönelik bir çalışma başlatıldığı belirtildi ve "Bu çalışmayla yürütmeyi durdurma kararının arkasında durarak Anadolu liselerine sınavsız atananları mağdur etmemek amaçlanmıştır. Bu doğrultuda Genel merkez yöneticilerimiz bakanlık yetkilileriyle görüşmüş, bu görüşmenin ardından sendika temsilcileriyle bakanlık yetkililerinin yer alacağı bir komisyon kurulmasına karar verilmiştir. Bu komisyonun yaptığı toplantılarda sendikamız somut önerilerde bulunmuştur. Bu toplantıda anılan karardan sonra her türdeki Anadolu liselerine sınavsız öğretmen ataması yapılmaması, anılan Danıştay kararı uyarınca yönetmelik değişikliği için bakanlığın İdari Dava Daireleri Kurulu’na yaptığı itiraz sonucunun beklenmesi ve anılan yönetmelik uyarınca sınavsız –sınavlı ayrımı yapılmaksızın birleştirilen normun ayrıştırılmasına ilişkin çalışmaların başlatılması konularında görüşmeler yapılmıştır. Anılan Danıştay kararı uyarınca her türdeki Anadolu liselerinde sınavsız- sınavlı ayrımı yapılmaksızın normun birleştirilmesinin hukuksal dayanağı kalmamıştır. Bu nedenle branşında norm için yeteri kadar ders olması koşuluyla Anadolu liselerine sınavla atanmış öğretmenlerin norm fazlası sayılması olanaklı değildir. Aksi yönde hakkında işlem yapılan Anadolu liselerine sınavla atanmış öğretmenlerin anılan Danıştay kararını gerekçe göstererek bu işlemlerin geri alınmasını talep etme hakları vardır." denildiGüncelleme Tarihi: 02 Ekim 2011, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
ww
ww - 11 yıl Önce

düz lise kadrolarında kalanların durumu ne olacak.

b.genc
b.genc - 11 yıl Önce

Bir parmak bal sürmüşler sendikacıların ağzına okadar..başka bir şey yok ...Olan sınava girip Anadolu nliselerine atananlara oluyor.Bakanlık öğretmeninin hakkını gasp etmiştir.

SIRADAKİ HABER