AÖL Kayıt Yenileme ne Zaman MEB 2018 2019 Şartlar Neler

Açık Öğretim Lisesi 2018/1. Dönem İlk Kayıt işlemleri 03 Eylül-21 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Belirtilen tarihlerde çeşitli nedenlerle İlk Kayıt işlemlerini yaptıramamış öğrenciler için 22 Eylül -28 Eylül 2018 tarihleri arasında Mazerete Bağlı İlk Kayıt işlemleri yapılacaktır. AÖL ek sınav başvuruları 11 Eylül ile 18 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak.

AÖL Kayıt Yenileme ne Zaman MEB 2018 2019 Şartlar Neler

Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme işlemleri henüz başlamadı, Kayıt Yenileme işlemleri yapılacağı tarihler belirlendiğinde http://aol.meb.gov.tr/ adresinden duyurulacaktır.

AÖL YENİ KAYIT

Açık Öğretim Lisesi 2018/1. Dönem İlk Kayıt işlemleri 03 Eylül-21 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Belirtilen tarihlerde çeşitli sebeplerle İlk Kayıt işlemlerini yaptıramamış öğrenciler için 22 Eylül -28 Eylül 2018 tarihleri arasında Mazerete Bağlı İlk Kayıt işlemleri yapılacaktır.

İlk Kayıt yaptıran öğrencilerin Ders Seçimi işlemleri, Açık Öğretim Lisesi Haftalık Ders Çizelgesinde yapılacak düzenlemelerle ilgili Talim Terbiye Kurulu Onayı alındıktan sonra başlayacaktır. Ders Seçimi işlemlerinin yapılacağı tarihler belirlendiğinde http://aol.meb.gov.tr/ adresinden duyurulacaktır.

Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıran öğrenci, sınava girmek istediği her dönem için “Sınav Bedelini” ödemek zorundadır. 2018 senesinde, bir dönem için İlk Kayıt Sınav Bedeli; 30 TL olarak belirlenmiştir. 

30 TL Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Sınav Ücreti olarak 10 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliğine yatırılacaktır. Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılığı üzerinden MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına (Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Bedeli), 30 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir.

İlk kayıt Sınav Ücreti harici 10 TL ise Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birliklerinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okullardaki ilgili görevliye makbuz karşılığında ödenecektir. 

İlk kayıt için yatırılan Sınav Ücreti ödendiği sistem üzerinden görülmektedir. Sistemde görünmeyen ödemeler, kaydınızın gerçekleşmesini engeller. Bunun için Sınav Bedelinizi doğru hesaba yatırdığınızdan emin olunuz.

2018 MEB Açık Lise Ek Sınav Başvuruları Başladı

AÖL öğrencilerine ek sınav hakkı MEB, açık öğretim liseleri (AÖL) ile bu liselerin yurt dışı programlarında 8 dönem ve üzerinde kayıtlı olanlar ile üniversitelere kayıt yaptırma hakkı kazanan açık öğretim öğrencilerine ek sınav hakkı verildiğini açıkladı

Açık öğretim Lisesi, Mesleki Açık öğretim Lisesi ve Açık öğretim İmam Hatip Lisesi ve bu liselerin Yurtdışı Programlarına kayıtlı öğrencilerden, toplam dönemi 8 ve üzeri olan öğrencilere ek sınav hakkı verilmesi ve geçici eğitim merkezlerinde öğrenimlerini tamamlayan öğrencilerin de Açık öğretim Lisesine kayıtları alınarak ek sınava katılması ve bu öğrenciler ek sınavının dönem sınavı yerine sayılmasının.

Ek sınavın, 06-07 Ekim 2018 tarihlerinde, üç oturum halinde, ekli listedeki il merkezlerinde, merkezi sistem ile yapılması ve müracaatlar 18 Eylül 2018 tarihi mesai bitimine kadar alınmasının.

Mesleki Açık öğretim Lisesi ve Açık öğretim İmam Hatip Lisesinde kayıtlı olan öğrencilerden yüz yüze eğitim ile alınan derslerden başarısız alan/dal dersi bulunanlara alan/dal derslerinden sınav yapılması, bu derslerin müracaatlarının 11-18 Eylül 2018 tarihleri arasında yüz yüze eğitim veren okul/kurumlar tarafından alınarak sınavın 19-25 Eylül 2018 tarihleri arasında aynı okul/kurumlar tarafından yapılması ve neticelerin en geç 28 Eylül 2018 tarihine kadar bilgi yönetim sistemine işlenmesinin.

Merkezi sistemle yapılacak olan sınavın sınav katılım ücreti olarak, başvuru yapacak her öğrenciden Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün bünyesinde bulunan Döner Sermaye İşletmesinin ilgili hesabına 30,00 TL alınmasının.

Açık öğretim Lisesi. Açık öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık öğretim Lisesinde kayıtlı öğrencilerin, geçmiş olduğu dönemlere ait haftalık ders çizelgelerine eklenen derslerden dersin haftalık ders saatine bakılmaksızın sorumlu tutulmamasının. 

Dezavantajlı durumda olan vatandaşlarımızın yarım kalan eğitimlerini Açık öğretim Okullarında tamamlaması ve eğitime erişimlerinin kolaylaştırılması için aşağıdaki şartlardan en az birini taşıyanlardan:

a ) İstiklal madalyası verilmiş, vatani hizmet tertibinden şeref aylığı bağlandığını,

b ) Şehitlerin eş, çocuk, kardeş, anne veya babası olduğunu,

e ) Gazi ve gazilerin eş, çocuk, anne veya babası olduğunu.

ç ) 15/7/2005 tarihli vc 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında mahkemeler tarafından üzerine tedbir konulduğunu.

d ) İt i İçe özel eğitim hizmetleri kumlu kararı ile Açık öğretim Okullarına kayıt yaptıracak özel eğitim ihtiyacı olduğunu.

e ) 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin önlenmesine Dair Kanun kapsamında olduğunu.

f) Sosyal işler vc çocuk esirgeme kurumunda kaldığını,

g ) Sağlık raporu ile en az% 40 engelli olduğunu,

ğ ) Tutuklu veya hükümlü olduğunu, belgelendiren öğrencilerden Açık Öğretim Okullarının sınavlarında sınav katılım ücreti alınmamasının. Genel Müdürlüğümüzce uygun olacağı mütalaa edilmektedir.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NE KİMLER BAŞVURABİLİR?

a) İlköğretim okulu/ortaokul mezunu olanlar,

b) Lise ve meslek liselerinden ayrılanlar,

c) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/ Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a) ve (b) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlar başvurabilir.

AÖL DİPLOMASI NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Dönem sonunda mezun olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin diplomaları sınava girilen tarihten yaklaşık 2-3 ay sonra koordinatör Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir. İlinizdeki Koordinatör Halk Eğitim Merkezinin neresi olduğunu AÖL internet sayfasından kısmından görebilirsiniz.

Şayet öğrencimiz Açık Öğretim Lisesinden Çıkma Belgesi almışsa Çıkma Belgesinin aslı ile başvurması gerekmektedir. Diplomayı öğrenci yerine bir başkası alacak ise bu kişinin noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Vekilin Noterden alınan vekâlet ve yukarda belirtilen öğrencinin getirmesi gereken evraklardan biri ile başvurması gerekmektedir.

AÖL ek sınavı genelllikle mezun olacak öğrencilere cerilen bir haktır. Mezuniyete kısa bir zaman kala AÖL ek sınavları ne zaman sorusunun yanıtı sorgulanmaya başlandı. EK sınav için şartlar her sene farklılık gösteriyor. MEB'den şu ana kadar ek sınav için bir açıklama gelmedi.

AÖL 3. Ek Sınavın yapılıp yapılmayacağına dair bir netlik kazanmamakla birlikte sınav yapılırsa sınav tarihleri, başvuru tarihleri, sınav ücreti ve sınava katılım şartı gibi detaylar belli olacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her ne kadar AÖL 2018-2019 eğitim öğretim yılı takvimi belli olsada geçen sene mezun olmayı az puanla kaybeden öğrencilerin ek sınav hakkı talebi devam ediyor. 

AÖL sınavları belli yaş grubuna senede 2 dönem yapılırken bazı yaş gruplarına 3 dönem olarak uygulanmaktadır. 2018 senesinde AÖL sınavların sonu gelirken bir çok öğrenci az kredi ile mezun olma şansını yitirmesi öğrencilerin ek sınav taleplerini yükseltti.

AÖL'de okuyup üniversite sınavına girmiş birçok öğrenci, liseyi bitirmek için az kredisi olanlar ek sınav talep ediyor. 

AÖL 3. Ek Sınavın yapılıp yapılmayacağına dair bir netlik kazanmamakla birlikte sınav yapılırsa sınav tarihleri, başvuru tarihleri, sınav ücreti ve sınava katılım şartı gibi detaylar belli olacaktır.

2018-2019 AÇIKÖĞRETİM LİSESİ KAYIT ÜCRETLERİ

2018 ve 2019 yılında yapılacak olan açık öğretim lisesi kayıtlarında alınacak ücretler henüz netleşmedi fakat geçen senenin aöl kayıt ücretlerine yakın olacağı kesin. İşte geçen sene ki aöl kayıt ücretleri, 2018 açık öğretim lisesi kayıt ücreti

AÖL yeni kayıt ücreti:  40 TL + 10 TL( bu sene artabilir)

AÖL kayıt yenileme ücreti: 30 TL+ 5 TL(bu sene artabilir)

Açık lise yeni kayıtta öğrenciler 40 TL bankaya 10 TL de okula, kayıt yenileme de ise 30 TL bankaya 5 TL de okula ödeyecekler. 2018 ve 2019 yılında kayıt ücretlerinde artış olabilir.

Kayıt yenileme sınav bedeli 5 TL’ si Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birliklerinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okullardaki ilgili görevliye makbuz karşılığında ödenecek.

AÖL TELAFİ SINAVI OLACAK MI?

Geçtiğimiz AÖL sınavı cevap kağıdında yapılan yanlışlık sebebiyle AÖL telafi sınavı düzenlenmişti. Fakat bu dönem telefi sınavının olmayacağı MEB tarafından açıklandı. 

AÖL'DEN NASIL MEZUN OLURSUNUZ

1. Açık Öğretim Lisesi Alanlı Öğrenci Mezuniyet Şartları

(Öğrenimlerine, Genel Kültür, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Yabancı Dil, Türkçe Matematik alanında devam edenler.)

Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,

Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,

Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması,

Dil ve Anlatım dersinden muafiyet olmaması sebebiyle mutlaka başarılması,

Alan kredisinin 80 veya üzerinde olması (Genel Kültür alanı hariç),

Alan derslerinin tamamından en az bir defa sınava girilmiş olunması,

Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması

2. Açık Öğretim Lisesi Alansız Öğrenci Mezuniyet Şartları

(Öğrenimlerine Alansız (Alan Yok) devam edenler.)

Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,

Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,

Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması,

Dil ve Anlatım dersinden muafiyet olmaması sebebiyle mutlaka başarılması,

Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava gitmiş olması.

Kaynak: tgrthaber

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER