Bolu'da Eğitimde Usulsüzlük İddiaları

Türk Eğitim-Sen Bolu Şube Başkanı Erhan Bayram bir basın açıklaması ile Bolu'da eğitimde bazı usulsüzlük iddialarında bulundu.  

Bolu'da Eğitimde Usulsüzlük İddiaları

Türk Eğitim-Sen Bolu Şube Başkanı Erhan Bayram bir basın açıklaması ile Bolu'da eğitimde bazı usulsüzlük iddialarında bulundu. Bayram'ın açıklaması şu şekilde: 

Değerli Basın Mensupları; 

Bilindiği gibi Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı proje okullarımızda öğretmen ve idareci atamalaları farklı bir statüde Bakanlık tarafından yapılmaktadır. Bu sürecin, daha önceden belirlenmiş bir takvime bağlı olarak ve ihtiyaçlar ilan edilmek suretiyle münhal kadrolara başvurular alınarak şeffaf bir şekilde yürütülmesi gerekmektedir. 

Hâl böyle iken Mengen İlçemizdeki Mengen Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki müdür atama sürecinin "Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği"ne uygun yapılmadığı yönünde bilgiler geçtiğimiz günlerde yerel basında yer almıştır. 

Sozkonusu iddialara göre Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin önceki dönem müdürlüğünü yapan Abdurrahman ERARSLAN'ın 18.06.2021 tarihi itibariyle 4 ve 8 yıllık görev süresi dolan idareci listesinde adı yayınlanmış olmasına rağmen yine resmî bir kayıt olan 10.03.2021 tarihli Mengen Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Yönetici ihtiyaç durumunu belirtir yazıda okul müdürlüğü normu kapalı gösterilmiştir. 

Sonuç olarak da bu uygulamanın sonucu olarak bu kadroya haklı başka başvurular olmasına rağmen adı geçen müdürün aynı göreve devamı usule uygun olmayan bir şekilde sağlanmıştır. 

Bütün bu usulsüz uygulamaların ötesinde, Abdurrahman ERARSLAN'ın 18.06.2021 tarihi itibariyle 4 ve 8 yıllık görev süresi dolan idareci listesine göre branşı "Konaklama ve Seyahat Hizmetleri"dir. Okulda bu branşla ilgili alan bulunmamaktadır. Dolayısıyla  bu atama, "Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği"nin 10. Maddesinin 6. Fıkrasında "mesleki ve teknik eğitim kurumları müdürlerinin okulda uygulanan meslek alanları itibarıyla atanabilecek atölye ve labaratuvar öğretmenleri arasından görevlendirilmesi esastır." ibaresine de uymamaktadır.  Yani nereden bakarsak bakalım bu şahsın yapılmış olan atamasının usule ve esasa uygun olmadığı görülmektedir. 

Yüzyıllardır zanaatini sanata döndürmüş nice aşçılar çıkarmış, aşçılık mesleğiyle dünya çapında şöhret kazanmış Mengenimizin kurulduğu günden bugüne binlerce ascı yetiştirmesiyle Bolumuzun gözbebeği olan bu okulumuzun böyle bir usulsüz atamayla gündeme gelmesi, eğitimci ve Bolulu olarak bizleri üzmüştür. 

Ayrıca 29 Mart 2021 günü saat 18.00 dolaylarında konuyu haber yapan ve işi kamuoyunu bilgilendirmek olan bir basın mezunumuzun da adı geçen müdürün eşi tarafından müdürün şahsi cep telefonu kullanılarak tehdit edildiği iddiasının da Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturulduğu bilgisi tarafımıza ulaşmıştır ki; eğer bu iddia sübut bulursa, başlı başına bir eğitimciye yakışmayacak bir durumla karşı karşıyayız demektir. 

Değerli Basın Mensupları; 

Türk Eğitim Sen olarak, yetkililerden bu usulsüzlük iddialarının araştırılması ve sübut bulması hâlinde gerçek sorumlular hakkında gerekli işlemin tesis edilmesini beklemekteyiz. 

Daha önce de İlimiz Emine Mehmet Baysal Özel Eğitim Merkezi Okul Müdürü Murat BULUT hakkındaki okul öğretmenlerine pisikolojik baskı yaptığı ve rencide ettiğine dâir iddiaları kamuoyuyla paylaşmış ve süreci karar vericilerin şerefine teslim ettiğimizi ifâde etmiştim. Müfettiş raporlarında iddiaların sübut bulmasına ve birden fazla ceza teklif edildiği bilgisinin bize ulaşmasına rağmen herhangi bir idarî yaptırım uygulanmamış olması kamuoyunda "bu ve benzeri olayları gerçekleştiren kişiler acaba birilerinin telkiniyle idare tarafından korunuyor mu?" sorusunu akıllara getirmektedir. 

Ayrıca Genel Merkezimiz aracılığıyla konuyu Millî Eğitim Bakanlığı'na da ileteceğimizi ve konunun takipçisi olacağımızı belirtmek istiyorum. 

Kamuoyuna saygıyla duyrulur. 

Erhan BAYRAM 

Türk Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER