Eğitim Müfettiş Yardımcılığı Yeterlik Sınavı duyurusu

Eğitim Müfettiş Yardımcılığı Yeterlik Sınavı duyurusu

Eğitim Müfettiş Yardımcılığı Yeterlik Sınavı duyurusu

SINAVIN ADI

Eğitim Müfettiş Yardımcılığı Yeterlik Sınavı

SINAV YERİ

MEB Personel Genel Müdürlüğü (PGM) personeline yönelik, Eğitim Müfettiş Yardımcılığı Yeterlik Sınavı, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Teknikokullar/Ankara adresinde yapılacaktır.

SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ

PGM personeline yönelik, Eğitim Müfettiş Yardımcılığı Yeterlik Sınavı,

- Müfettiş Yardımcısı Bülent EŞKARA ve Mehmet BEYAZTAŞ için 2 Ekim 2011 tarihinde Pazar günü, saat 10.00 da yapılacaktır.

SINAV UYGULAMASI

 Sınav 110 dakika sürecek, tek oturum olarak uygulanacaktır.

 Sınavda 100 soruluk çoktan seçmeli (dört seçenekli) testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı kullanılacaktır.

Adaylar sınava fotoğraflı sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ile gireceklerdir. Personel kimlik kartı, fotoğraflı sınav giriş belgesi ile özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

 02 Ekim 2011 tarihinde sınava girecek adayların sınav giriş belgeleri 26 Eylül 2011 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Sınav giriş belgeleri adaylar tarafından internet ortamından alınacak ve bağlı bulundukları kurum tarafından onaylanacaktır.

Sınav binasında sigara içenler hakkında ilgili Kanun gereğince işlem yapılacaktır.

SINAV KONULARI

Yeterlik sınav konuları ve puan değerleri aşağıdaki gibi olacaktır.

a) Mevzuat ve uygulamaları % 25,

b) İnceleme ve soruşturma % 25,

c) Meslekî yardım, rehberlik ve iş başında yetiştirme ile teftiş % 40,

d) Genel kültür % 10.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sınava giren adayın cevap kâğıdı 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.

Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Sınava giren tüm adaylar için [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü

kullanılarak başarı puanı hesaplanacaktır. Sınavda yer alan her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır.

 Cevap anahtarında hata olma sı ve bu hususun komisyon kararı ile bel irlenmesi sonucunda soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru şık/şıkları dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda hatalı bulunan soru/sorular doğru kabul edilerek 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

Bu duyuruda bulunmayan hususlarda MEB İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği

ile MEB Merkezi Sistem Sınav Yönergesi hükümleri geçerlidir.

İLETİŞİM ve DUYURU

Sınavla ilgili bilgilendirmeler ve iletişim için adaylar 0312 497 40 16 nolu telefondan yararlanabilecektir.

Sınavla ilgili duyuru ve ilanlar EĞİTEK tarafından yapılacaktır. 02 Ekim 2011 tarihinde yapılan sınav için, sınav soru ve cevap anahtarları 04 Ekim 2011 tarihinde, http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

02 Ekim 2011 tarihinde sınava giren adayların sınav sonuçları 12 Ekim 2011 tarihinde PGM’ye teslim edilecek ve aynı gün http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

SINAV İTİRAZLARI

Adaylar sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarının http://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımından itibaren en geç 3 (üç) işgünü içerisinde, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün T.C Ziraat Bankası Beşevler/ANKARA Şubesindeki 5495218-5001 no’lu hesabına 10 TL (On TL KDV Dahil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve dilekçe ile Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır. Banka dekontu, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler, faksla yapılan itirazlar ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

 

 Adaylar, eğitim müfettiş yardımcılığı yeterlik sınav sonucuna, sınav sonuçlarının ilanını izleyen on gün içinde, bir dilekçe ile Personel Genel Müdürlüğü kanalıyla İtiraz edebileceklerdir. İtirazlar Yeterlik Sınav Komisyonu tarafından en geç on beş gün içinde incelenerek sonuçlandırılır ve Personel Genel Müdürlüğünce ilgiliye bildirilir.

Yeterlik sınav sonucuna yapılan söz konusu itirazları PGM değerlendirerek, sınav sonuçlarına ve sınav uygulamasına yönelik olanları sonuçlandırmak üzere EĞİTEK’e gönderecektir. EĞİTEK bu itirazları 10 (on) gün içerisinde sonuçlandırarak Yeterlilik Sınav Komisyonu’na bildirecektir

Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2011, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
TUGRAHATSAL
TUGRAHATSAL - 11 yıl Önce

O tarihte Eğitim Kurumları Müdür, Müdür Başyardımcısı, Müdür yardımcılığı sınavı olduğunu herhalde unuttunuz! Acaba bu, bu sınava gireceklerin önünü kesmek olarak yorumlanabilir mi? Madem art niyet yok bu sınav neden bir hafta sonraya konulup da insanların bu sınava girmeleri sağlanmadı bunu merak ediyorum...

SIRADAKİ HABER