Eğitim Ve Öğretimde Haftalık Ders Programına Uyulma Zorunluluğu Var Mıdır?

Haftalık ders programları ile ilgili kriterler, öğretmenlerin talepleri de gözetilerek haftalık ders programları yapılmalı ve öğretmene tebliğ edilmelidir.

Eğitim Ve Öğretimde Haftalık Ders Programına Uyulma Zorunluluğu Var Mıdır?

Öğrencilerin öğretim programlarındaki konu ve kazanımların tamamından sorumlu olmaları nedeniyle ortak dersler ve meslek derslerin ders saatleri uygulamada bulunan haftalık ders çizelgelerinde belirtilen saatlerle aynı olacaktır. Dolayısıyla yapılacak uzaktan eğitimlerde, canlı yayınlarda sözde pedagojik ilkeler! gözetilerek teknolojik nedenler ve kota nedeniyle canlı yayınların kısıtlanarak; Talim ve Terbiye Kurulunca öngörülen konu ve kazanımlar ile haftalık ders çizelgelerinin göz ardı edilmesine neden olunamaz.

ÖĞRENCİLER, ÖĞRETİM PROGRAMLARINDAKİ KONU VE KAZANIMLARIN TAMAMINDAN SORUMLUDUR

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 18.09.2020 tarih ve 13044945 sayılı yazılarıyla, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin aşağıda yer alan açıklamalar çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini açıklamıştır.

Öğrencilerin Talim ve Terbiye Kurulunca öngörülen "Haftalık Ders Çizelgelerine" uygun olarak ilgili derslerden başarılı olduktan sonra sınıf atlamaları ve en sonunda ilgili okuldan mezun olmaları gerekmektedir.

Bu bağlamda bu açıklamaların 1. maddesinde; “2020-2021 eğitim ve öğretim yılında öğrenciler, öğretim programlarındaki konu ve kazanımların tamamından sorumlu olacaktır." ifadeleri yer almaktadır.

Dolayısıyla yapılacak uzaktan eğitimlerde, canlı yayınlarda Talim ve Terbiye Kurulunca öngörülen konu ve kazanımlara uyulması gerekmektedir.

Bu konuya örnek olarak aşağıdaki iki husus gösterebiliriz.

1-İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM OKULLARDA 28 EYLÜLDE BAŞLAYACAK

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 18.09.2020 tarih ve 13057688 sayılı yazılarıyla ertelediği işletmelerde beceri eğitimine veya staja gitmesi gereken öğrencilerin (sözleşmeleri imzalananlar da dahil olmak üzere) yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihe kadar işletmelere gönderilmesi işlemini Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 25.09.2020 tarih ve 13501095 sayılı yazılarıyla tekrar uygulamaya almıştır.

Ve yazısında, MEB Talim ve Terbiye Kurulunca öngörülen konu ve kazanımlar ile haftalık ders çizelgeleri ışığında; İşletmelerde Mesleki Eğitimi erteleme kararından vazgeçerek; Anadolu meslek ve Anadolu teknik programı öğrencilerinin işletmelerde mesleki eğitim/staj uygulamalarının işletmenin talebi ve öğrenci velisinin izni ile Covid-19 salgınına yönelik gerekli tedbirlerin işletmeler tarafından alınması şartıyla 28 Eylül 2020 tarihinden itibaren başlatılması, işletmeye gönderilemeyen öğrencilere ise Covid-19 salgınına yönelik gerekli tedbirlerin alınarak "İşletmede Beceri/Meslek Eğitimi" dersinin okullarında yaptırılması kararını vermiştir.

2- ORAOKULLARDA 5. SINIFLARDA YABANCI DİL AĞIRLIKLI EĞİTİM UYGULAMASINA DEVAM EDİLECEK

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 31.08.2020 tarih ve 11694278 sayılı yazılarıyla iptal ettiği ortaokul 5. sınıflarda yabancı dil ağırlıklı eğitim uygulamasını Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 31.08.2020 tarih ve 11694278 sayılı yazılarıyla tekrar uygulamaya almıştır.

Ve yazısında, Talim ve Terbiye Kurulunca öngörülen konu ve kazanımlar ile haftalık ders çizelgeleri ışığında; Yabancı dil ağırlıklı eğitim uygulamasına yönelik olarak canlı ders uygulaması ve EBA platformuna yönelik yapılan güncel iyileştirme doğrultusunda alt yapının güçlendirilmesi ve uygulamanın öğrencilerin yabancı dil öğrenme sürecine katkısı birlikte değerlendirildiğinde, 2020-2021 eğitim öğretim yılı itibariyle okulların yüz yüze eğitime açılması süreci beklenilmeden ortaokul 5. sınıflarda yabancı dil ağırlıklı eğitim uygulamasına Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 12.09.2018 tarihli ve 123 sayılı Kurul Kararı eki İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesinde belirtilen açıklamalar doğrultusunda canlı ders ve uzaktan eğitim yoluyla daha önceden olduğu gibi devam edilmesi talimatını vermiştir.

OLABİLDİGİNCE CANLI DERSLER HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİNDE BELİRTİLEN SAATLERLE AYNI OLMALIDIR

Ayrıca, Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'de 24.09.2020 tarih ve 13461360 sayılı yazılarıyla, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin aşağıda yer alan açıklamalar çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini açıklamıştır.

Bu açıklamaların 1. ve 2. maddesinde aşağıdaki ifadeler yer almaktadır.

“1. Eğitim ve Bilişim Ağı (EBA) üzerinden canlı ders atamaları ilgi (a) ve (b) kararlarla kabul edilen İmam Hatip Ortaokulu ve Anadolu İmam Hatip Lisesi Haftalık ders çizelgelerine uygun yapılmalıdır.

2. Öğrencilerin öğretim programlarındaki konu ve kazanımların tamamından sorumlu olmaları nedeniyle ortak dersler ve meslek derslerin ders saatleri uygulamada bulunan haftalık ders çizelgelerinde belirtilen saatlerle aynı olacaktır.”

Dolayısıyla yapılacak uzaktan eğitimlerde, canlı yayınlarda Talim ve Terbiye Kurulunca öngörülen Haftalık ders çizelgelerine uyulması gerekmektedir.

CANLI YAYINLAR KISITLANARAK; TALİM VE TERBİYE KURULUNCA ÖNGÖRÜLEN KONU VE KAZANIMLAR İLE HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİNİN GÖZ ARDI EDİLMESİNE NEDEN OLUNAMAZ

Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 23.09.2020 tarih ve 13366293 sayılı yazılarıyla canlı derslerle ilgili bazı açıklamalarda bulunmuştur.

Bu açıklamaların 3. paragrafında; "Eğitimdeki pedagojik ilkeler doğrultusunda canlı dersler için ilkokullarda günlük toplam 4 ders saati, ortaokullarda günlük toplam 6 ders saati aşılmamalıdır." açıklamaları bulunmaktadır.

Dolayısıyla yapılacak uzaktan eğitimlerde, canlı yayınlarda sözde pedagojik ilkeler! gözetilerek teknolojik nedenler ve kota nedeniyle canlı yayınların kısıtlanarak; Talim ve Terbiye Kurulunca öngörülen konu ve kazanımlar ile haftalık ders çizelgelerinin göz ardı edilmesine neden olunamaz.

Yapılması gereken; Her an eğitim öğretim başlayacakmış gibi Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ve Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliklerinde yer alan esaslara göre okul yöneticileri tarafından kurumlarında görevli öğretmenlere alanlarındaki dersler ile ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlardaki dersleri grup sayılarındaki hükümleri de dikkate alarak dengeli olarak dağıtıldıktan sonra, haftalık ders programları ile ilgili yukarıda yer verdiğimiz yönetmeliklerdeki ilgili hükümlerdeki kriterler ve öğretmenlerin talepleri de gözetilerek haftalık ders programları yapılarak öğretmene tebliğ edilmelidir.

EBA TV üzerinden yapılan ders yayınları, öğretmenlerimizin canlı yayın üzerinden yapmış oldukları dersler sonrasında geçen eğitim öğretim yılında yıl yapıldığı üzere eksik kalan eğitimler için telafi eğitimi yapılarak eğitim öğretim tamamlanacaktır.

Orta Öğretim Genel Müdürlüğü tarafından ilgili il şube müdürleri ile yapılan uzaktan canlı yayın toplantısı sonrasında ilgili okul müdürlerine WhatsApp grupları üzerinden haftalık ders programları yapılsın talimatı geçilmiştir.

Yukarıda yaptığımız tespitlere göre MEB'in kafası karışıktır. Bu karışıklığın sebebi ilgili genel müdürlüklerin farklı bakan yardımcılarına bağlı olması ve bakan yardımcıları arasında gerekli koordinasyon bulunmamasından kaynaklanmakta bu nedenle de ülkedeki okul ve kurumlarda uygulama birliği bulunmamaktadır.

Ahmet KANDEMİR

Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2020, 01:54
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER