Ek ödeme konusunda il eğitim denetmenlerine yapılan haksızlığa ilişkin açıklamamız.

52 Sayılı KHK ile Milli Eğitim Bakanlığı taşra teşkilatındaki İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri dahil bütün kurumların denetimi eğitim müfettişlerine verilmiş, Eğitim Müfettişlerinin yetkileri ve görevlerinin önemi artırılmıştır. Buna dayalı olarak eğitim müfettişlerinin iş hacmi de artmıştır.

Ek ödeme konusunda il eğitim denetmenlerine yapılan haksızlığa ilişkin açıklamamız.

Aynı KHK’de Milli Eğitim Bakanına verilen ek ödeme yetkisine göre, Bakanlık makamı il eğitim denetmenlerine en yüksek devlet memurunun aylığının % 170’i oranında ek ödeme yapılmasını teklif etmiş ise de Maliye Bakanlığı görüşü sonrasında bu oran düşürülmüştür.
 
Milli Eğitim Bakanlığı Personeline Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Usul ve Esaslar’ın IV, V, VI  sayılı ek ödeme cetvellerine göre  Eğitim Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının ek ödeme oranı denetleyecekleri İl Milli Eğitim müdür yardımcıları, ilçe milli eğitim müdürleri ve şube müdürlerinden daha düşük tutulmuştur. İl Eğitim Denetmenlerinin ek ödeme oranı şube müdürleri ile şefler arasında kalmıştır.
 
Bakanlığın, ek ödeme oranının 652 sayılı KHK’nin 42’inci maddesindeki görevin önemi, güçlüğü, iş hacmi gibi kriterlere göre teklif ettiği ancak Maliye bakanlığı görüşünden sonra  kendi koyduğu kriterleri hiçe sayarak il eğitim denetmenlerinin ek ödeme oranını tırpanladığı  açıktır. İl eğitim denetmenlerine yetki ve statü olarak denetlemekle sorumlu oldukları personelden düşük ek ödeme verilmesinin hakkaniyete uymadığı, belirlenen oranların 652 Sayılı Kararname ile oluşturulan hiyerarşiye aykırı olduğu açıktır.
 
Görev, yetki ve sorumluluklarıyla birlikte iş hacmi artırılan il eğitim denetmenlerine hak ettikleri ek ödemenin verilmemesi meslektaşlarımız arasında son derece rahatsızlık yaratmıştır. En kısa sürede hukuk dışı bu düzenleme hakkında Derneğimizce dava açılacaktır.
 
 657 Sayılı Yasaya göre atanma usûlü ve (I) Sayılı cetvelde yer aldığı konum itibariyle emsal görevlilerin unvanı müfettiş veya denetçi olduğu halde eğitim müfettişlerinin unvanlarının yasaya aykırı olacak şekilde “denetmen” olarak değiştirilmesinin bir adlandırma hatası olduğu konusunda Bakanlık uyarılmasına rağmen geri adım atılmamıştır. Şimdi de ek ödemeleri düşük tutulmuştur.
 
Bu haliyle bir yandan milli eğitim müdürlüğünü denetlemekle yetkilendirilip  diğer yandan ek ödemede şef üstü bir orana layık görülmemizin meslektaşlarımız üzerinde yarattığı olumsuz etki nedeniyle iş verimlerinin düşeceği, moral ve motivasyonlarının bozulacağı açıktır. Mesele, il eğitim denetmenlerinin az veya çok para alması değildir. Bakanlıkça oluşturulan hiyerarşik düzen içinde denetlemekle sorumlu oldukları personelden düşük ödeme verilmesidir. Hiçbir bakanlıkta böyle bir durum sözkonusu değildir. Milli Eğitim Denetçilerine verilen ek ödeme oranı, denetlemekle yükümlü oldukları personelin üstünde tutulurken il eğitim denetmenlerinin ek ödeme oranı denetlemekle sorumlu olduğu personelden daha düşük tutulmuştur.   Bu duruma meslektaşlarımız haklı olarak tepki göstermektedirler.   Yıllardır mesleğimizin yaşadığı sorunlar, meslektaşlarımızda bıkkınlık yaratmış, her gün yeni bir sorun yaşamaktan  meslektaşlarımız usanmıştır.  Artık buna  son verilmesini diliyoruz.
 
 
                                                                                     Müfettişler Derneği
 
Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2011, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
zülküf kılıç
zülküf kılıç - 11 yıl Önce

adeletiniz bumu yardımcı hizmetlerde çalışanlar kölemi hergün 2 saat çalışiyorlar ek ödeme adaletsizliği milli eğitim bakanı görsün ne şartlarda çalışıyoruz

SIRADAKİ HABER