Ek Ödeme Mağduriyeti Gideriliyor

3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’da 652 sayılı KHK ile yapılan değişiklikle “ek ders” ve “ek ödeme“ ayrımına gidilerek, derse girmeyenlerin ek ders ücreti alması uygulamasına son verilmişti.

Ek Ödeme Mağduriyeti Gideriliyor

Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 42. maddesinde, “Kadro karşılığı sözleşmeli olarak istihdam edilenler ile öğretmen kadrolarında bulunanlar (örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğretmen unvanlı kadrolardaki yöneticiler dâhil) hariç olmak üzere, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında fiilen çalışan personele en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) %200’ünü geçmemek üzere her ay ek ödeme yapılabilir. Bakanlık merkez teşkilatı ile il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görevlendirilen ve ek ders ücreti almayan öğretmenler de bu ek ödemeden yararlanır. Ek ödemenin oranı ile usûl ve esasları; görev yapılan birim ve iş hacmi, görevin önem ve güçlüğü, görev yerinin özelliği, çalışma süresi, personelin sınıfı, kadro veya görev unvanı, derecesi, atanma usûlü ile emsali veya benzeri görev ve unvanlarda bulunan personele malî haklar kapsamında yapılan her türlü ödemeler dâhil almakta oldukları toplam ödeme tutarları gibi kriterler birlikte veya ayrı ayrı dikkate alınarak, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakan tarafından belirlenir. Bu ödemelerde 657 sayılı Kanunun aylıklara ilişkin hükümleri uygulanır ve bu ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz. Bu fıkrada belirtilen ek ödemeden yararlananlara 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3’üncü maddesi uyarınca ek ödeme yapılmaz.

 

Öğretmen kadrolarında bulunan ve fiilen öğretmenlik yapanlar (örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki öğretmen unvanlı kadrolarda fiilen yöneticilik yapanlar dâhil) haricindeki Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı personeline, fiilen yapılmayan ders karşılığı ek ders ücreti ödenmez” denilmektedir.

 

Anılan madde hükmünden sonra Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı birimlerde çalışan il eğitim denetmeni, şube müdürü, şef ve fiilen ders görevini yürütmeyen öğretmenlerin ek ders ücretleri kesilmişti.

 

Eğitim-Bir-Sen olarak, Milli Eğitim Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile görüşerek, söz konusu mağduriyetin giderilmesini; Milli Eğitim Bakanlığı’nda çalışan şube müdürü, şef memur ve hizmetlilerin Maliye Bakanlığı’ndaki emsali kadrolarda çalışanlara verilen ücretlerin kendilerine de verilerek ekonomik durumlarında iyileştirme yapılmasını, ek ders ücretleri kesilen görevlendirme öğretmenlerin ve il eğitim denetmenlerinin mağduriyetinin giderilmesini, öğretmenlere verilen ek ödeme oranının yüzde 180’e çıkarılmasını, ek ders ücretlerinin birim saatinin, 18. Milli Eğitim Şurası kararı gereği, 12 TL’ye çıkarılarak, öğretmenlerin mali durumlarının da iyileştirilmesini istemiştik.

 

Maliye Bakanlığı ile yaptığımız görüşmede, ek ödeme ile ilgili düzenlemenin birkaç gün içerisinde sonuçlanacağı belirtildi.

 

Öğretmenlerin Ücretlerinde de Mutlaka İyileştirme Yapılmalıdır

Öğretmenler, mali düzenlemelerde hep göz ardı edilmekte ve geri plana atılmaktadır. Bazı branşlarda ek ders alması mümkün olmayan öğretmenler, düşük maaşlarla hayatta kalma mücadelesi vermektedir.

 

Öğretmenlerin maaşlarındaki ek ödeme oranı yüzde 180’e çıkarılmalıdır. Ek derse giren öğretmenler, yıllardır düşük ek ders ücretine talim etmektedir. Ek ders ücretlerinin birim saati, 18. Milli Eğitim Şurası kararı gereği, 12 TL’ye çıkarılarak, öğretmenlerin mali durumlarında da iyileştirme yapılmalıdır.
Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2011, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
möb memuru
möb memuru - 11 yıl Önce

Sayın editör yada sitenin yetkilileri. Herşey hallolmuş gibi başlık atıp ardından, şunu önerdik bunu önerdik, şöyle olmalı böyle olmalı gibi hiçbir netice içermeyen sözlerle biten bu gibi haberleri neden yayınlıyorsunuz.

AYDIN KAZAN
AYDIN KAZAN - 11 yıl Önce

KİM NE DERSE DESİN KRALLARIN YÖNETİMİ OLDUĞU SÜRECE ONLARIN DEDİĞİ OLACAK.TABİ Kİ KRALLARIN YÖNETİMİNİ ELLERİNDEN ALMADIĞIMIZ SÜRECE.

mehmet şafak
mehmet şafak - 11 yıl Önce

ya bo meb de öğretmeler asil evlat biz memurlar üvey evlet yazıklar olsun sizin gibi düşünen sendikalara

necip kat
necip kat - 11 yıl Önce

meb de çalışan vhki, memur, hizmetlilerin görev tanımları bulunmamakta, ve bunlarda eğitimin bir parçası idarecinin, öğretmenin eli, kolu, ayağı en büyük yardımcıları, sonuçta eğitime hizmet ediyorlar.ama bir eğitim ödeneği bile çok görülüyor. eğitim ödeneğin amacı nedir acaba örgün eğitimin dışında derslere girmeyen öğretmenlerde almaktadır. gerçi meb deyince akla öğretmen geliyor gerisi boş !

tüm memur
tüm memur - 11 yıl Önce

hükümetin bakanı gereken basın açıklamasını 13/10/2011 tarihi itibariyle tv'de yaptı. elektrik, telefon, doğalgaz, ve daha bilmediğimiz nelere zam yapıldı. bu sendikalarda ne yapıyor uyuyorlarmı.

SIRADAKİ HABER