GEÇİCİ GÖREVLENDİRME İPTALLERİNDEN KİMLER ETKİLENECEK...

Bakanlığımız, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 21/11/2011 tarihli ve 78102 sayılı görevlendirmeler konulu yazısı ile geçici görevlendirme ile görev yapan şube müdürlerinin Valilik onayları iptal edildi.

GEÇİCİ GÖREVLENDİRME İPTALLERİNDEN KİMLER ETKİLENECEK...

Aslında iptal yazısında kafa karışıklığı yapacak bir durum söz konusu değildir. Ama ifadeleri kendimize yontma hastalığımız olduğundan, haksız görevlendirmelerin iptallerini önlemek için alavere dalavere çevirmek isteyenler olacaktır.

Bakanlık daha ne yapsın? İsim isim iptalleri Bakanlık web sitesinden mi yayınlasın? 24.08.2011 tarihinde, Genel Müdür Yardımcımız Bekir ERDOĞAN imzası ile iptaller için valiliklere bir yazı gönderdi. Baktı iptaller gerçekleşmiyor. Bu sefer, Sayın Bakanımızın imzası ile talimat gönderdi. Bu defa da hep birlikte göreceğiz nasıl bir hülle yapılacak.

İl/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde iki türlü geçici görevlendirme yapılmaktadır. Birincisi ihtiyaca binaen yapılan görevlendirmeler, ikincisi de adaletsiz bir şekilde yapılmış görevlendirmeler. Birincisine kimsenin diyeceği bir şey olamaz. Kadrolu şube müdürlerinin olmadığı il/ilçelerde norm kadro dâhilinde okul yöneticilerinden geçici görevlendirme tabi ki yapılacak. Dilimize pelesenk ettiğimiz, kadrolu şube müdürü var iken ilçe milli eğitim müdürlüğü görevinin okul yöneticilerine tevdi edilmesi konusudur… Bakanlığımızın talimatında bu konuya açıklık getirilmiştir.

Bakanlığımızın talimatına bir bakalım;

……

5442 sayılı il idaresi kapsamında il milli eğitim müdür yardımcısı, ilçe milli eğitim müdürlüğü il/ilçe milli eğitim şube müdürü görevlerini vekâleten veya geçici görevlendirme ile yürütenler gözden geçirilerek il ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından yerine getirilmekte olan hizmetlerde aksama gelmeyecek şekilde görevlendirmelerinin sona erdirilerek kadrolarının bulunduğu eğitim kurumlarında ki asli görevlerine döndürülmeleri gerekli görülmüştür.

“Hizmetlerde aksama olmaması ifadesi, kadrolu şube müdürlerinin bulunmadığı ilçelerde görevlendirmelerin devam edeceği anlamına gelmektedir. Yoksa valiliklerin bundan sonra yapacağı geçici görevlendirmelere dayanak olması için konmuş bir hüküm değildir. Hizmette aksama olmaması ifadesi norm fazlası görevlendirmelere cevaz vermemektedir. Böyle bir durum talimatın yazılma gerekçesine aykırıdır.”

Yönetim görevlerinde esas olan yönetimin atanma şartlarını taşıyan eliyle yürütülmesidir. Hizmetin etkin ve verimli yürütülmesi için Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinde asaleten atanma şartlarını taşıyanlardan ihtiyaç olması halinde görevlendirmenin yapılması ve teklif edilmesi; bunun mümkün olmaması halinde normla sınırlı olmak üzere il ve ilçe milli eğitim veya okul kurum yöneticileri tercih edilmelidir.

“Bu paragrafta geçici görevlendirmelerin yapılırken nasıl bir yol izlenmesi gerektiği açıklanmıştır. Mesela bir okul müdür yardımcısı veya öğretmen hiçbir şekilde ilçe milli eğitim müdürü olarak görevlendirilemez. Görevde yükselme yönetmeliğinde açık ve net, buna işaret edilmiştir. Yine ilçe milli eğitim müdürlüğünde kadrolu şube müdürü var iken okul müdürü de geçici olarak ilçe milli eğitim müdürlüğüne görevlendirilemez. Öncelik… il ilçe milli eğitim veya okul…. Kurum yöneticisi diye devam etmektedir.”

Valiliklerce uygulamanın nasıl yapılacağını hep birlikte göreceğiz. Bu konuda Derneğimize illerden ulaşan geçici görevlendirme listeleri var. Bunu şimdilik kamuoyuyla paylaşmayacağız. Geçici görevlendirmeler yapıldıktan sonra tekrar değerlendireceğiz. Ama bu konunun üzerinde Sayın Bakanımızın hassasiyet ile durmasını takdirle karşılıyorum. Eğitim camiasının vicdanlarını sızlatan bazı geçici görevlendirmelerin, iptal edilecek olması kurum çalışanları arasında takdirle karşılanmaktadır. 


Davut ÇalışkanGüncelleme Tarihi: 23 Kasım 2011, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
K .Ahmet Görgün
K .Ahmet Görgün - 11 yıl Önce

lütfen hala daha boş kadro olmadığı halde bakanlık onaylı görevlendirmesi bitip iki hafta içerisinde yapılan görevlendirmeler var.Ayrıca müdürlüklerde bölümler bakanlık teşkilat şemasına göre oluşturulmamış. Müdür yardımcısı ve şef istihdamı için bir bölümün yapacağı işler 4-5 bölüm oluşturularak yapılmakta.Teşkilat şemasına uyulursa norm kadro sayılarının yeterli olduğu görülecektir.

H.H.Şakar
H.H.Şakar - 10 yıl Önce

"...için Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinde asaleten atanma şartlarını taşıyanlardan ihtiyaç olması halinde görevlendirmenin yapılması ve teklif edilmesi;..."ibaresini atlamışsınız.Öncelik onların.

SIRADAKİ HABER