Hürriyetçi Eğitim Sen memurlara yapılan giyecek yardımının kapsamının genişletilmesi için MEB'den talepte bulundu.

Memurlara yapılan giyecek yardımının kapsamının genişletilmesi ve günümüz piyasa koşullarında ödeme miktarının memurlarımızın giyecek alabilecekleri şekilde ücret artışı talep ettik

Hürriyetçi Eğitim Sen memurlara yapılan giyecek yardımının kapsamının genişletilmesi için MEB'den talepte bulundu.

İlgili yazıda;Hürriyetçi Eğitim Sen  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 211.maddesine göre bazı memur kadrolarına ve yardımcı hizmetli personele  giyecek yardımı yapılmaktadır.Ancak benzer pozisyonda çalışan memurlardan bir kısmı yönetmelik gereği bu yardımı alamamaktadır.Ayrıca sözleşmeli personelde giyim yardımı alamamaktadır.

Anayasamızın 2'inci maddesindeki 'Cumhuriyetin nitelikleri'bahsinde geçen 'sosyal bir hukuk devleti' olma ilkesi Anayasa Mahkeme'sinin 1988/33 sayılı kararında 'Sosyal hukuk devleti,güçsüzleri  güçlüler karşısında koruyarak gerçek eşitliği yani sosyal adaleti ve toplumsal dengeyi sağlamakla yükümlüdür' şeklinde açıklanmaktadır.Keza  Anayasanın 55ve 65'inci maddelerinde;'Devlet çalışanlarının yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır've 'Devlet sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa ile belirlenen görevlerini,bu görevlerin amaçlarına uygun öncelikleri gözeterek mali kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine getirir' hükümleri yer almaktadır.

Bu bağlamda  Hürriyetçi Eğitim Sen hazırladığı tabloda giyim yardımı ile ilgili taleplerini Milli Eğitim Bakanlığı'na sunmuştur.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER