İkili Eğitim Yapan İdarecilere Sahip Çıkılmıyor

İKİLİ EĞİTİM YAPAN İDARECİLERE SAHİP ÇIKILMIYOR

İkili Eğitim Yapan İdarecilere Sahip Çıkılmıyor
Milli Eğitim Bakanlığı ek ders saatlerine ilişkin karar Resmi Gazete de yayınlandı. Ancak ikili eğitim – öğretim yapan kurumlardaki idarecilerimiz yine unutuldu…
 
 
Milli Eğitim Bakanlığı ek ders saatlerine ilişkin karar 10.01.2012 tarih ve 28169 sayılı resmi gazete de yayınlandı. Yayınlanan yönetmeliğin 10. maddesinde:
“4) Diğer örgün ve yaygın eğitim kurumları ile azınlık okullarının müdür ve müdür başyardımcılarının haftada 20 saati, 
7) Diğer örgün ve yaygın eğitim kurumları ile azınlık okulları müdür yardımcılarının haftada 18 saati”şeklindedir. 
Ek ders saatlerine ilişkin kararın 10. Maddesinin 4. ve 7. maddesinden anlaşılacağı üzere ikili eğitim – öğretim yapan okullarımızda görev yapan müdür ve müdür başyardımcılarına haftalık 20 saat ek ders, müdür yardımcılarına ise hafta da 18 saat ek ders verileceği anlaşılmaktadır. Bir yıl önce yayınlanan taslak yönetmelikte ise ikili eğitim yapan okullardaki müdürlere 30, müdür başyardımcılarına 26, müdür yardımcılarına ise 23 saat ek dersönerilmişti. 
Yayınlanan yönetmelik taslağı ile ikili eğitim - öğretim yapan idarecilerimiz için bir yıl önceki öneri hayalden öteye gidemedi. Ek ders saatlerine ilişkin karar yayınlanırken Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin kurumların çalışma şartları hakkındaki bilgilerini ayrıca sorgulamak gerekmektedir. Çünkü ikili eğitim – öğretim yapan okullarımızdaki idarecilerimiz çalışma şartları ve koşulları, normal eğitim – öğretin yapan okullarımızdan farklıdır. İkili eğitim – öğretim yapan okullarımızdaki idarecilerimiz sabah 07.20 de mesaiye başlamakta ve 17.40 da mesaileri bitmektedir. Öğle tatili süresi ise öğrenci giriş ve çıkış saatlerine denk geldiği için öğle tatilinden de yararlanamamaktadır. Normal eğitim – öğretim yapan kurumlarda dersler 09.00 da başlamakta ve 14.30 da bitmektedir. İkili eğitim – öğretim yapan kurumlarda ise 07.30 da başlamakta ve 17.30 da bitmektedir. Bu çalışma şartlarına rağmen normal eğitim – öğretim yapan okullardaki idarecilerimiz ile ikili eğitim – öğretim yapan okullarımızdaki  idarecilerimizin haftalık ek ders saatleri aynıdır.
İkili eğitim – öğretim yapan kurumlardaki idarecilerimiz günlük olarak 10 saat, haftalık olarak 50 saatlik bir çalışma süresi vardır. Bu durum anayasamızın “eşitlik ve angarya yasaktır” ilkesine, devlet memurları kanundaki “memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir” ilkesine ve eşit işe eşit ücret anlayışına aykırı bir durumdur.
ADEY, RİDEF, İKS, TEFBİS gibi çalışmalar ile her önüne gelenin proje hazırladığı bir dönem de yapılan zorunlu proje çalışmaları; sürekli yapılan toplantılar ve bu toplantıların fazlalığı sebebi ile birçok ilçe de hafta sonlarına bile toplantıların konulması; personel yetersizliğinden dolayı memur olmayan okullarda, memurun yapması gerek işlerin müdür yardımcılarına kalması gibi birçok olumsuz durumu sıralayabiliriz. Tüm bunların yanı sıra yıllardır fedakârca ortaya konan, günlük 2 saat haftalık ise 10 saatlik mesai farkı ve durumun hiçbir avantajının olmaması ise bizler içinmaddi ve manevi olarak olumsuz bir durumu ortaya çıkarmaktadır.
Bu durumda yapılması gereken ise haftalık çalışma saati devlet memurları kanununa göre 40 saat iken, 50 saat çalışan ikili eğitim – öğretim yapan okullardaki idarecilerimize haftalık bir gün izin verilmesi ya da bu okullarda çalışan idarecilerimizin ek derslerinde iyileştirme yapılmasıdır. İkili eğitim – öğretim yapan okullarımızdaki idarecilerimize verilecek bir günlük izin eğitim – öğretimin aksamasına neden olacağından burada yapılması gerek en mantıklı durum ek ders saatlerinde yapılacak artıştır.
Sayın Milli Eğitim Bakanımızın birçok konuda ki cesur adımını takdir ediyoruz. Kendisinden bir an önce ikili eğitim – öğretim yapan okullarımızın idarecilerine sahip çıkmasını bekliyor, yıllardır kanayan bu yaraya artık neşter vurma vakti diyoruz.
Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2012, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER