İLK DERS 2011/51 GENELGE

Milli Eğitim Bakanı Ömer DİNÇER , 2011/51 sayılı ilk ders genelgesini yayınladı.

İLK DERS 2011/51 GENELGE
Milli Eğitim Bakanı Ömer DİNÇER , 2011/51 sayılı ilk ders genelgesini yayınladı.

İşte İlk Ders Genelgesi

Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2011, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
şaban altın
şaban altın - 11 yıl Önce

Cemal mümtaz Anadolu öğretmen lisesi tepebaşı /Eskişehir şaban altın müdür yardımcısıSAYIN MÜDÜRÜM, KIYMETLİ ÖĞRETMEN ARKADAŞLARIM, Değerli VELİLER, SEVGİLİ ÖĞRENCİLER. Bugün yeni bir öğretim yılına başlamanın heyecanı içerisindeyiz. Aramıza yeni arkadaşlarımız katıldı. Aramızdan son sınıf arkadaşlarımız yeni ayrıldılar ve büyük çoğunluğu meslek edinecekleri yeni okullarına bugün başladılar. Okul, hayatımızın ilk dönemlerinde oldukça önemli yer tutmaktadır. Okul sadece bireyin hayat standartlarını yükseltecek ve iyi bir meslek sahibi yapacak bilgi ve becerileri vermekle kalmaz. Aynı zamanda toplumların yapılarının, insan ilişkilerinin nasıl olacağının, bireysel ve toplumsal sorumluluklarının neler olacağının, hizmet ettiği toplumun maddi ve manevi değerlerini de öğrencilere aktarır ve davranış haline getirir-getirmelidir.Türk milli eğitimi, temel kanunu ile de bunu eğitimin amaçlarından saymıştır. Buna göre; Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi, ve kültürel değerlerini yaşayan koruyan, geliştiren bireyler olarak yetiştirilmesi hususunu önemle vurgulamaktadır. Eğitim sistemimiz “fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesillerin ” dengeli, sağlıklı, gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere sahip, iyi insan, iyi vatandaş huzur ve barış içinde, hoşgörü ve adalet anlayışıyla bir arada yaşama kültürünü destekleyici ortamda yetiştirilme görevini amaçlamaktadır.Bireyin ön plana çıktığı ve insan hakları ve demokrasinin daha fazla önem kazandığı günümüzde geliştirilen öğretim programları, bireyin varlığını bir bütün olarak ele alan maddi ve manevi ikilemlere düşmeksizin esnek düşünme becerisini geliştiren, farklılıklarla beraber var olma imkanı sunan bir zihinsel yapıya imkan verecek şekilde tasarlanarak demokratik düşünüş ve davranış tarzını ön plana çıkartmaktadır. Demokrasi eğitimi, tüm derslere kaynaklık edecek şekilde bütüncül bir yaklaşımla öğretim programlarında insan hakları ve vatandaşlık eğitimi alanı ara disiplini olarak ele alınmıştır.Sevgili gençler:Hepimiz sadece insan olduğumuz için sahip olduğumuz haklar ve sorumluluklar vardır. Bu hak ve ödevleri yerine getirmeye imkan tanıyan ve insanlığın bugüne kadar ortaya koyabildiği en iyi sistem olan demokrasinin ve bileşenlerinin okullarımızda kurumsallaşması oldukça önemlidir. Çünkü sizler geleceğin yetişkinlerisiniz.Devletimizin 2023 vizyonuna ulaşması için sizlerin birbirinize saygılı, erdemli çalışma, eleştirel ve yapıcı düşünme, farklılıkları zenginlik olarak görme, birlikte ürete bilme, kendinizi ve başkalarının yaptıklarını sorgulayabilme, hak mücadelenizde kararlı duruş sergilemeniz ve güven sahibi olmanız bu vizyonun kritik eşiğidir. Demokrasiye giden yolda oldukça da şanslısınız. Orta Asya’dan getirdiğimiz binlerce yıllık birikimimizle üzerinde yaşadığımız Anadolu, sizlere çok kültürlülüğün, çok sesliliğin, hoşgörü ve diyaloğun en büyük referans kodlarını sunacaktır.Kıymetli veliler:Demokrasi ancak onu anlamış ve benimsemiş bireylerle var olabilir. Bu bireylerin yetiştirilmesi için aileye ve çevreye de önemli görevler düşmektedir. Bireyin demokrasiyi özümsemesi, demokratik yurttaş olabilmesi için ailede göreceği demokratik tavır ve örnekler en az okul ve çevresi kadar önemlidir. Ülkemizin kalkınması ve Atatürk’ün idealize ettiği “muasır medeniyet seviyesi” ne çıkmamız ancak tüm bireylerin toplumsal sorumluluklarını yerine getirmesi ile mümkün olacaktır. Değerli öğretmenler,Öğrenci merkezli bir anlayışta öğrencinin hak ve sorumluluklarının artışına paralel olarak sizlerin de sorumluluklarında artışlar olmuştur. Öğretmen, öğrencilerin, sınıf yönetimi, karar alma süreçleri, iş bölümlerinin paylaşımı eylemlerinin gerçekleştirilmesi, birlikte iş yapabilme becerisi, anlaşma, uzlaşma, hak ve sorumluklarını gerçekleştirme, yapılan iş ve eylemleri sorgulama kabiliyetlerinin geliştirilmesine fırsat vermeniz demokrasi eğitimi açısından oldukça önemlidir.Sevili gençler:Demokratik bir toplum olmanın yolu demokratik okul kültürüyle başlayacaktır. Bu bireysel bir tercih değil insani bir ödevdir. Bu kültürün oluşmasında hepinizin katkı sunması kaçınılmazdır. Kesintisiz, güçlü bir demokrasi için en büyük teminat; insan haklarına saygılı, bireysel farklılıkları zenginlik kabul eden, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmayan, ötekileştirmeyen, terör ve şiddeti bir çözüm yolu olarak tercih etmeyen, ülkesini ve değerlerini seven, maddi ve manevi değerlerle donatılmış kendine güvenen idealist gençliktir. Biz buna sahibiz. Çünkü siz varsınız. Yeni öğretim yılında hepinize başarılar dilerim. ilgilenen arkadaşlara geç oldu ama

SIRADAKİ HABER