İstenilen düzeyde kadrolu öğretmen alımı nasıl yapılmalıdır?

İstenilen düzeyde kadrolu öğretmen alımı nasıl yapılmalıdır?

İstenilen düzeyde kadrolu öğretmen alımı nasıl yapılmalıdır?
Sayın Bakan Ömer DiNÇER’in İlk işi Ne olmalı?
 
Sayın Bakan Ömer DiNÇER’in İlk işi derhal Maliye Bakanı ile görüşmelerde bulunarak; 31 Aralık 2010 tarih ve 27802 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun “Kadroların kullanımına ilişkin esaslar” başlıklı 22'inci maddesi 1. fıkrasındaki; “…serbest memur kadrolarına 2010 yılında emeklilik, ölüm, istifa veya nakil sonucu ayrılan memur sayısının yüzde 50'sini geçmeyecek şekilde açıktan veya diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından nakil suretiyle atama yapabilir. Bu sınırlar içinde memur ihtiyacını karşılayamayacak söz konusu idare, kurum ve kuruluşlardan yükseköğretim kurumları için ilave 4.000 adet, diğerleri için ilave 21.000 adet atama izni verilebilir.” Hükümlerinin Öğretmen lehine değiştirilmesini sağlamak olmalıdır.
 
Bu hükümler nedeniyle öğretmen alımı istenilen düzeyde yapılamamaktadır. 2011 yılındaki öğretmen alım sayısı, 2010 yılında emekliye ayrılan öğretmen sayısına bağlıdır.
 
2010 yılında emeklilik, ölüm, istifa veya nakil sonucu ayrılan öğretmenlerin sayısının yüzde 50'si kadar öğretmen alınabilecektir.
 
Bu durum değiştirilmediği sürece istenilen düzeyde öğretmen alımı yapılamaz Sayın Ömer DiNÇER bu durumu değiştirmeye çalışmak için uğraşmalıdır.
 
Aynı maddenin 2.fıkrasında; Hâkimlik ve savcılık meslekleri ile bu meslekten sayılan görevlere ve Tıpta ve DişHekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği uyarınca asistan kadrolarına yapılacak atamalar, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığıve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında münhasıran vergi ve sosyal güvenlik alanlarında istihdam edilecek yardımcı, stajyer ve kontrol memuru kadrolarına yapılacak atamalar, 657 sayılıKanunun 53 üncümaddesine göre yapılacak özürlüpersonel atamaları, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılıTürk SilahlıKuvvetleri Personel Kanunu kapsamında veya diğer ilgili mevzuata göre yapılacak askeri personel atamaları, emniyet hizmetleri sınıfında bulunan kadrolara yapılacak atamalar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılıTerörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesi ve 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılıSosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun ek 1 inci maddesi uyarınca yapılacak atamalar ile 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılıÖzelleştirme UygulamalarıHakkında Kanunun 22 nci maddesi ve 4/2/1924 tarihli ve 406 sayılıTelgraf ve Telefon Kanununun ek 29 uncu maddesi uyarınca yapılacak personel nakilleri birinci fıkrada yer alan sınırlamalara tâbi değildir.”şeklinde sayılan kadrolara 2010 yılında emeklilik, ölüm, istifa veya nakil sonucu ayrılan memur sayısının yüzde 50'ini geçmeyecek şekilde açıktan veya diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından nakil suretiyle atama yapabilir hükmünden muaf tutularak sınırsız atama yetkisi verilmiştir.
 
Bu sınırsız atama yetkisi öğretmenlik kadrolarına tanınmamaktadır. Yapılması gereken 2011 sayılı Bütçe Kanunu tasarısının “Kadroların kullanımına ilişkin esaslar” başlıklı 22'inci maddesi 2. fıkrasına öğretmenleri eklemek olmalıdır.
 
2011 yılındaki öğretmen alım sayısı, 2010 yılında emekliye ayrılan öğretmen sayısına bağlı kalmamalıdır.
 
Öğretmen atama konusunda hükümet samimi ise 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 22. maddesinin 2. fıkrasına öğretmenleri de dâhil etmelidir.
 
Muhalefet partilerinin ise 2011 sayılı Bütçe Kanunu tasarısının “Kadroların kullanımına ilişkin esaslar” başlıklı 22'inci maddesi 2. fıkrasına öğretmenlerin eklenmesi için kanun teklifi vermeleri gerekmektedir.
Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2011, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER