KADIN ÖĞRETMENLER NE TÜR MOBBİNGE MARUZ KALIYORLAR?

TÖS Genel Başkanı Dikmen ONAT kadın öğretmenlerin okulda mobbingle (işyerinde psikolojik tacizle) karşılaşma durumunu belirlemek amacıyla 468 kadın öğretmene anket uygulandığını belirttiği açıklamada, anket sonuçlarını değerlendirdi. Onat, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

KADIN ÖĞRETMENLER NE TÜR MOBBİNGE MARUZ KALIYORLAR?
Kadın öğretmenlere uyguladığımız anketin sonuçları aşağıda verilmiştir.
 
Kadın öğretmenlerin; %46’sı Göz ardı ediliyor ve olayların dışında bırakıldığını, %44’ü Ders programının sık sık değiştirildiği, %41’i Sürekli angarya iş verildiğini, %35’i Mesleki başarılarının/çabalarının takdir edilmediğini, %34’ü  Görüş / fikir ve önerilerinin dikkate alınmadığını, %34’ü Okulda nöbet yerlerim sık sık değiştirilmekle birlikte en zor nöbet yerlerinin kendilerine verildiğini, %29’u Çalıştığı kişilerin, kendini gösterme olanaklarını kısıtladığını, %27’si Yönetim ve diğer öğretmenler tarafından önemsenmediğini, %23’ü Mesleki yeteneklerinin eleştirildiğini, %19’u Öğretmen arkadaşlarının  iş haricinde konuşmadıklarını, %18’i Öğretmen arkadaşlarının öğretmen odasında  değilmiş gibi davranış sergilediğini, %16’sı Hatalarının diğer öğretmenlerin yanında sürekli hatırlatıldığını, %16’sı Okulda performansının  etkilenecek şekilde bilgilerin kendinden saklandığını belirtmişlerdir.
 
TÖS’ÜN KONUYA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ
 
Mobbing, sistemli bir şekilde, süreklilik arzeden bir sıklıkta çalışanı sindirme maksadı ile kişinin özgüvenine uygulanan psikolojik ve hatta fiziksel saldırgan davranışı ifade etmektedir. Başka bir ifade ile işyerinde bir kişinin veya birkaç kişinin, istenmeyen kişi olarak ilan ettikleri bir kişiyi, dışlayarak, sözlü ya da fiziksel tacizde bulunarak mutlak itaate zorlamak, yıldırmak ve bezdirmek olarak tanımlanmıştır.
 
Mobbinge (işyerinde psikolojik tacizin) uğrayan kişinin suskun kalmayıp idari ve adli yollardan hakkını arayabilmesi için; Maruz kalınan davranışların yer,  zaman göstererek not edilmesi,  Anlamsız uygulamalar ve emirler yazılı olarak kaydedilmeli, mobbingi belgelendirmesi için psikolojik rahatsızlık sebebiyle rapor alması, fiziksel mobbinge maruz kalındığında bu durumun raporla (doktor) belgelendirilmesi, tanıklarla ispat edilmelidir.
 
Mobbing (işyerinde psikolojik tacizin) ile ilgili olarak Başbakanlığın 2011 yılında yayınladığı bir genelge bulunmaktadır. Bu genelge genel geçer ifadelerden oluşmaktadır.  Mobbingle (işyerinde psikolojik tacizle) ilgili doğrudan doğruya psikolojik tacizi düzenleyen özel yasalar çıkarılmalıdır.
 
Toplu iş sözleşmelerinde Mobbingin (işyerinde psikolojik tacizin) önlenmesine ilişkin kurallar konulmalıdır.
 
Mobbing (işyerinde psikolojik taciz) ile ilgili olarak hem yöneticilere hem öğretmenlere  “Mobbing nedir ve nasıl mücadele edilir?” konusunda eğitim düzenlenmelidir
 
TÖS olarak kadın öğretmenlerin sorunlarını yakından takip etmeye ve “Kadın öğretmenlerin okulda mobbingle (işyerinde psikolojik tacizle) karşılaşma durumunu  belirleme anketi” benzer çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. Öncelikli hedefimiz sorunların belirlenmesidir; belirlenen bu sorunların çözümü için kamuoyu oluşturmak, bununla birlikte sendikamız üyesi olan kadın öğretmenlere yönelik çalıştay-kurultay-konferans-eğitim düzenlemektir.
 
 
 
Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER