Kadroya geçen sözleşmeli öğretmenler norm kadroyla nasıl ilişkilendirilecek?

632 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen Geçici 37. madde hükümlerince 657 Sayılı Kanunun 4. Maddesinin (A) fıkrası kapsamında kadroya atanacak olan sözleşmeli Öğretmenler Norm kadro ile nasıl ilişkilendirilecektir.

Kadroya geçen sözleşmeli öğretmenler norm kadroyla nasıl ilişkilendirilecek?
1–31.03.2006 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5473 sayılı kanun hükümleri gereğince sözleşmeli öğretmenler 4/C kapsamından 4/B kapsamına alınmışlardır. 5473 sayılı kanunun 3.maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) bendinin üçüncü fıkrasına "tercümanların;" ibaresinden sonra gelmek üzere "Milli Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde öğretmenlerin; … sözleşme ile istihdamları caizdir. " ibaresi eklenmiştir.
 
Bu fıkrada bulunan hükümler gereğince; sözleşmeli öğretmen görevlendirilebilmesi Norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması halinin gerçekleşmesi gerekmektedir.
 
Bu şarta göre; sözleşme yapılan branştan, okulda norm kadro ihtiyacı bulunması ve mevcut öğretmenlerle ilgili derslerin doldurulamama zorunluluğu doğması halinde sözleşmeli öğretmenle sözleşme yapılabilecektir.
 
2-Sözleşmeli Öğretmen Hizmet Sözleşmesinin 13/d maddesinde; “Personelin sözleşmesi, norm kadronun gerektirdiği kadrolu öğretmen temin edildiğinde veya sözleşmeli personel ihtiyacının ortadan kalkması halinde sözleşmesi feshedilir” hükümleri bulunmaktadır.
 
3-Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğün 04/07/2006 tarih ve 54132 sayılı ve 2006/58 nolu “Sözleşmeli öğretmenler” konulu genelgesinde norm uygulamasına yönelik aydınlatıcı hükümler ve ibareler mevcuttur.
 
1.fıkrasında;
 
“Bilindiği gibi, 31/3/2006 tarih ve 26125 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5473 sayılı Kanunla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendinde değişiklik yapılarak Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında norm kadro uygulaması sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde sözleşmeli öğretmen istihdam edilmesine imkân sağlanmıştır.” hükümleri,
 
3.maddesi 3. fıkrasında;
 
“Bu kapsamda görevlendirilecek olan öğretmenlerin herhangi bir mağduriyetlerine meydan verilmemesi bakımından;
 
a) Öğretmenlerin alanları itibarıyla haftada okutmak zorunda oldukları aylık karşılığı kadar ders saati bulunmak kaydıyla hiç öğretmeni bulunmayan,
 
b) Ders yükü fazla olan,
 
c) Aynı eğitim bölgesinde birden fazla
 
eğitim kurumlarında görevlendirilmeleri suretiyle aylık karşılığı ders görevlerini doldurmalarına imkân verecek şekilde görevlendirilmeleri yapılacaktır.
 
Diğer taraftan, öğretmen ihtiyacı kadrolu öğretmenlere ek ders ücreti karşılığı ders görevi verilerek karşılanan eğitim kurumlarında sözleşmeli öğretmen istihdam edilmeyecektir.”
 
hükümleri,
 
3.maddesinin son fıkrasında;
 
“Görevlendirmeler yukarıda belirtilen kriterler esas alınarak öncelikle daha önce görev yaptıkları eğitim kurumunda yapılacak, yeteri kadar ders saati bulunmaması veya görevli oldukları eğitim kurumuna il içinden veya il dışından kadrolu öğretmen atama yapılması durumunda, il içindeki eğitim kurumlarında alanlarında norm kadro açığı dikkate alınarak aylık karşılığı okutmakla yükümlü oldukları ders saati kadar ders bulunan bir başka eğitim kurumu olacak şekilde yapılacaktır. Ancak, bulundukları ilde alanında norm kadro açığı bulunmayanların görev yerlerinin belirlenebilmesi bakımından Bakanlığımıza bilgi verilecektir.” Hükümleri,
 
5.maddesinin 2. fıkrasında;
 
“Bu mazeretlerine dayalı olarak sözleşmesini kendi istekleriyle feshedenler, görev yapmak istedikleri ildeki eğitim kurumlarında alanlarında aylık karşılığı okutmakla yükümlü olduğu ders saati kadar ders, norm kadro açığı ve boş sözleşmeli öğretmen pozisyonunun bulunması durumunda görev almak istedikleri il veya ilçe millî eğitim müdürlükleriyle yeni bir sözleşme imzalayabileceklerdir. Alanlarında boş pozisyon bulunmaması durumunda mazeretlerine bağlı olarak ilgililer ile sözleşme yapılmayacaktır.”
 
hükümleri bulunmaktadır.
 
Bu genelge ve yukarıdaki diğer mevzuat hükümlerine göre sözleşmeli öğretmen görevlendirilmesi için boş pozisyona ihtiyaç vardır.
 
Bu mevzuat hükümlerine göre; Norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının giderilmesi amacıyla görevlendirilen Sözleşmeli Öğretmenlerden 632 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen Geçici 37. madde hükümlerince 657 Sayılı Kanunun 4. Maddesinin (A) fıkrası kapsamında kadroya atanacak olanlar bulunduğu okulda norm kadro ihtiyacı var ise norm kadro ile ilişkilendirilecektir.
 
Örnek 1: Atatürk ilköğretim okulunun Türkçe öğretmenliği branşındaki normu 5 ise ve bu okulda 4 kadrolu Türkçe öğretmeni 1 de kadroya geçecek olan sözleşmeli öğretmen var ise bu sözleşmeli öğretmen kadroya geçtiğinde okulun Türkçe öğretmeni normu ile ilişkilendirilecektir.
 
Örnek 2: Atatürk ilköğretim okulunun Türkçe öğretmenliği branşındaki normu 5 ise ve bu okulda 5 kadrolu Türkçe öğretmeni normla ilişkilendirilmiş ve bunlardan bir tanesinin; izinde, askerde, doğum izninde olması, herhangi bir görev nedeniyle bir başka yerde görevlendirilmesi nedeniyle doğan boşluktan dolayı o okulda sözleşmeli öğretmen görevlendirilmiş ise bu sözleşmeli öğretmen kadroya geçtiğinde hizmet puanı ne olursa olsun okulun Türkçe öğretmeni normu ile ilişkilendirilmeyecektir. Bu öğretmen Okulun norm kadro fazlası öğretmeni olacaktır.
 
Örnek 3: Atatürk ilköğretim okulunun Türkçe öğretmenliği branşındaki normu 5 ise ve bu okulda 5 kadrolu Türkçe öğretmeni normla ilişkilendirilmiş ve bunlardan ayrı olarak birde sözleşmeli öğretmen bulunuyorsa ve bu öğretmen herhangi bir nedenle Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğün 04/07/2006 tarih ve 54132 sayılı ve 2006/58 nolu “Sözleşmeli öğretmenler” konulu genelgesinin 3.maddesi 3. fıkrası hükümlerine göre, ihtiyaç doğan diğer bir okulda görevlendirilmemişse aynı okulda görevine devam eden bu sözleşmeli öğretmen kadroya geçtiğinde hizmet puanı ne olursa olsun okulun Türkçe öğretmeni normu ile ilişkilendirilmeyecektir. Bu öğretmen okulun norm kadro fazlası öğretmeni olacaktır.
 
Çünkü; Sözleşmeli öğretmenler Norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının giderilmesi amacıyla görevlendirilmiştir. 632 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen Geçici 37. madde hükümlerince 657 Sayılı Kanunun 4. Maddesinin (A) fıkrası kapsamında kadroya atanacak olan sözleşmeli Öğretmenler okulda norm ihtiyacı nedeniyle görevlendirildiği için okulda ihtiyaç var ise normla ilişkilendirilecektir.
 
Fakat Norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının giderilmesi amacıyla okulda sözleşmeli öğretmen görevlendirilip sonradan ihtiyacın ortadan kalkması nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğün 04/07/2006 tarih ve 54132 sayılı ve 2006/58 nolu “Sözleşmeli öğretmenler” konulu genelgesinin 3.maddesi 3. fıkrası hükümlerine göre, ihtiyaç doğan diğer bir okulda görevlendirilmeyen herhangi bir nedenle mevzuata aykırı olarak aynı okulda sözleşmeli olarak aynı okulda görevlendirilmesi devam eden sözleşmeli öğretmen, kadroya geçtiğinde hizmet puanı ne olursa olsun norm kadro ile ilişkilendirilmeyecektir.
 
Kısacası kadroya geçen sözleşmeli öğretmen bulunduğu okulda norm kadro ihtiyacı var ise norm kadro ile ilişkilendirilecek, norm kadro ihtiyacı yok ise ilişkilendirilmeyecektir.
 
Ahmet Kandemir
 
Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2011, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER