Lisede ‘Sınıfta kalma’ geri döndü

Geçtiğimiz dönemlerde kaldırılan "sınıfta kalma" uygulaması geri geldi. Lise öğrencileri artık 6 veya daha fazla dersten başarısız olması halinde sınıf tekrarı yapmak zorunda kalacak.

Lisede ‘Sınıfta kalma’ geri döndü

Liselerde sınıf geçme ve sınıf tekrarıyla ilgili maddeleri içeren yönetmelik, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

SINIFTA KALMA GERİ GELDİ

Resmi Gazete’de bugün yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre; liselerde alt sınıf dahil 6’dan fazla dersi başarısız olan öğrenci sınıf tekrarı yapacak.

AÇIK LİSE

Yönetmeliğe göre, açık liseye yönetmelik kapsamında özel durumlar dışında geçiş izni verilmeyecek.

DEVAMSIZLIK

Yeni yönetmelikte devamsızlık kuralları da değiştirildi. Artık, özürsüz devamsızlık süresi 10 günü aştığında, öğrencinin not ortalaması ne olursa olsun başarısız sayılacaktır.

Toplam devamsızlık süresi ise 30 gün olarak belirlendi.

SINAVLAR TEST DEĞİL, YAZILI YOKLAMA İLE YAPILACAK

Liselerde artık test usulü sınavlar yerine, öğrencinin kendi cevabını oluşturduğu ve farklı bilişsel düzeylerdeki kazanımları ölçen yazılı yoklama şeklinde sınavlar yapılacak.

Bu kapsamda, cevaplarını öğrencinin oluşturduğu ve farklı bilişsel düzeylerdeki kazanımları ölçen maddelerden oluşan yazılı yoklama şeklinde yapılacak. Artık liselerde tüm kademelerde sınavlar, klasik ölçme yöntemleri ile yapılacak.

Advertisement: 0:04

Bu düzenleme, Türk dili ve edebiyatı ders sınavlarını da kapsayacak. Bundan sonra Türk dili ve edebiyatı ders sınavları da dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçecek şekilde yapılacak.

E-PORTFOLYO UYGULAMASI İLE SOSYAL SORUMLULUK PROGRAMI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), lise öğrencilerinin sosyal sorumluluk, akademik destek ve proje çalışmalarına katılımını artırmak için yeni bir düzenleme yaptı. Bu düzenlemeyle, öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda mezun olana kadar bu çalışmalara katılımları sağlanacak.

Yapılan değişikliklerden bazıları şunlar:

Liselere “sosyal sorumluluk programı” eklendi. Bu program kapsamında, öğrenciler çevre, insan hakları, hayvan hakları, eşitlik gibi konularda çalışmalara katılabilecek.

Anadolu teknik programında yer alan Akademik Destek Programı dersleri, haftalık ders çizelgesinde seçmeli dersler arasında gösterilecek. Bu dersler, öğrencilerin akademik başarılarını artırmayı ve yükseköğretime hazırlanmalarını amaçlamaktadır.

Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar ile proje okulları yeniden tanımlandı. Proje okulları, belirli alanlarda öne çıkan ve bu alanlarda nitelikli insan yetiştirmeyi amaçlayan okullardır.

Mesleki eğitim merkezlerine kayıt olacak öğrencilerin 14 yaşını doldurmuş olma şartı getirildi.

Ortaöğretim kurumlarına kayıt olacak öğrencilerin 18 yaşını bitirmemiş olma şartı aranacak.

Nakil komisyonlarına ÇÖZGER raporu ile başvuru yapan öğrencilerin iş ve işlemlerinin kolaylaştırılması sağlandı.

Bu düzenlemeyle, lise öğrencilerinin sosyal sorumluluk bilincini geliştirmeleri, akademik başarılarını artırmaları ve ilgi ve yetenekleri doğrultusunda gelişmeleri hedeflenecek

OKULLARDA ŞUBE SAYILARI

9’uncu sınıflara her yıl açılacak şube sayısı, spor liselerinde en fazla 5’i, güzel sanatlar liselerinde ise her bir alan için 2’şer şubeyi geçemeyecek. Takım sporları ve spor dalları dikkate alınarak kız ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı kontenjan oluşturulacak.

Öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu tarafından, yurtdışından gelen Türkiye Cumhuriyeti uyruklu ve yabancı uyruklu öğrencilerin merkezi sınav puanı bulunması durumunda mağduriyet yaşamadan, merkezi sınav puanıyla yerleştirilmelerine imkan sağlandı.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında Anadolu meslek programlarında alana yerleştirme işlemi, 9’uncu sınıfta ders yılı başlamadan bir hafta önce yapılacak tanıtım ve yönlendirme çalışmaları sonucunda ders yılının ilk haftası içinde yapılacak.

Mesleki eğitim merkezi, telafi çerçeve öğretim programında (ustalık telafi) eğitim süresi yoğunlaştırılarak hesaplandığı için devamsızlık yapılan sürelerin eğitim süresine eklenmesi ve telafi eğitim süresinin kayıpsız olarak en fazla 28 haftada tamamlanabilmesi sağlanacak.

Mesleki eğitim merkezi programı içinde geçiş yapmak isteyen öğrenciler ile diğer okul ve program türlerinden mesleki eğitim merkezi programına nakil ve geçiş yapmak isteyen öğrencilerin hangi sınıf seviyesine ve hangi şartlarda hak kaybı olmadan nakil ve geçiş yapabileceği hususunda düzenleme yapıldı.

Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara diğer ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin 11’inci sınıfta da yapılacak yetenek sınavı ile geçiş yapabilmeleri sağlanacak.

Haftalık ders saat sayısı 6 ve üzeri olan derslerde il sınıf/alan zümrelerince karar alınması durumunda üçüncü sınav yapılabilmesine yönelik düzenleme yapıldı.
Uygulamalı sınavları hariç, öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkan vermek üzere birden fazla şubede okutulan derslerin sınavlarının ortak yapılması, soru ve cevap anahtarlarının zümre öğretmenlerince, il sınıf/alan zümreleri ve ölçme değerlendirme merkezi müdürlüğü ile birlikte oluşturulan konu soru dağılım tablosuna göre hazırlanması, ders ve sınıf düzeyinde eksik olduğu tespit edilen konu ve kazanımların değerlendirilmesi, eksiklikleri gidermeye yönelik uygulamaların ders defterinin açıklamalar bölümüne işlenmesi yönünde düzenlemeye gidildi.

Anadolu teknik programının 12’nci sınıfında meslek dersi olmadığından bu alan/dal dersinin 11’inci sınıftan seçilmesi ve staj bitirme sınavından alınan puanın yılsonu başarı puanına etki etmesi için bir dersle ilişkilendirilecek.

Zümre toplantılarında; derslerin daha verimli işlenebilmesi için öğretim materyali ile eğitim ortamlarının etkin kullanımı ve okul dışı öğrenme ortamları da kullanılarak işlenmesi, sınav dönemleri sonrasında yapılan analizler doğrultusunda öğrencilerde tespit edilen konu ve kazanım eksikliklerinin giderilmesine yönelik çalışmaların planlanması ve uygulamaya yönelik esaslar belirlenecek.

İl alan zümrelerinin daha etkin ve verimli olarak yapılması amacıyla il milli eğitim müdürlüğünde görevli ilgili alandaki müdür yardımcısı veya şube müdürünün de toplantıya katılması yönünde düzenlemeye gidildi.

Mesleki ve teknik eğitim çerçeve öğretim programlarında yapılan değişiklik nedeniyle öğrencilerin stajlarını 9’uncu sınıf sonunda başlayarak 11’inci sınıf sonuna kadar tamamlayabilmesine imkan sağlandı..

ÖĞRETMENLERE DOĞUM SONRASI NÖBET VERİLMEYECEK

Yapılan düzenlemelerden bir diğeri de öğretmenlerin doğum sonrası nöbet görevinden muaf tutulması oldu. Buna göre, doğum sonrası analık izni süresinin bitimini takip eden 2 yıllık sürenin sonuna kadar istememesi halinde öğretmenlere nöbet görevi verilmeyecek. Bu düzeleme ile daha önceki yönetmelikte doğum sonrası 1 yıl nöbet tutmama hakkı, 2 yıla çıkarılmış oldu.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Okul yönetimince, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, öğrencilere ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin iş ve işlemlerin 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yürütülmesine imkan sağlandı.

Bu kapsamda, 6698 sayılı Kanun’da yer verilen, kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesini mümkün kılan durumlar dışında öğrencilere ait kişisel veriler veli, vasi veya ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemeyecek.

Yeni düzenleme ile ayrıca mesleki ve teknik eğitim kurumları alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflikleri için yapılan değerlendirmelerde ödül ve cezaların öğretmenlikte geçen sürelerle sınırlandırılması sağlandı.

Sözcü Gazetesi

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER