Mahkeme kararıyla dönenlerin ek ders ücreti hakkında görüş yazısı

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 10/03/2011 tarihli, 16159 sayılı ve yazıları ile Mahkeme Kararı İle Dönenlerin Ek Ders Ücreti Hakkında açıklama yaptı.

Mahkeme kararıyla dönenlerin ek ders ücreti hakkında görüş yazısı

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 10/03/2011 tarihli, 16159 sayılı yazılarında; “İliniz Anadolu Öğrenmen Lisesinde Müdür olarak görev yapmakta iken İlköğretim Okulu Müdürlüğüne atanan kişinin, bu İşlemin iptali istemiyle açmış olduğu idari dava sonucunda verilen yargı kararı doğrultusunda tekrar eski görevine döndürüldüğünden bahisle; ilgilinin, ilköğretim okulu müdürü olarak görev yaptığı söz konusu surelerde Anadolu öğretmen lisesi müdürleri için öngörülen ek ders ücretinden yararlandırılıp yararlandırılamayacağına yazı ve ekleri incelenmiştir.

Bilindiği gibi, Danıştay Birinci Dairesinin 7/6/1982 tarihli ve E,No;1982/İ2, K.No: 1982/130 saydı istişari kararının esas alındığı Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde (Sen No:81); haklarında tesis edilen göreve son verme, görevinden çekilmiş sayılma ya da benzeri işlemlerin yargısal kararla iptal edilmesi üzerine göreve döndürülenlere dava dilekçelerinde aylık ve diğer özlük haklarının ödenmesine ilişkin bir istemde bulunmuş olup olmadıklarına bakılmaksızın, İşlemin tesisi tarihinden sonraki bütün maddi haklarının ödenmesi gerektiği belirtilmiştir,

Bu çerçevede, yöneticiler bakımından ek ders ücretlerinin kadrolarına bağlı olarak ödendiği dikkate alındığında, Anadolu lisesi müdürlüğü görevinin üzerinden alınmasına yönelik işlemin yargı kararı ile İptal edilmesi üzerine yeniden bu göreve döndürüldüğü belirtilen ilgilinin; Anadolu lisesi müdürlüğü görevinin Üzerinden alınarak ilköğretim okulu müdürlüğüne atandığı tarih ile yargı kararı doğrultusunda yeniden Anadolu lisesi müdürlüğü görevine döndürüldüğü tarih arasındaki sürelere ilişkin olarak, Anadolu lisesi müdürleri için öngörülen ek ders ücreti ile ilköğretim okulu müdürleri için öngörülen ek ders ücreti farkından yararlandırılması gerekmektedir.” açıklamasında bulundu.


 

Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2011, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER