MAHKEMEDEN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ KARAR

İstanbul 8. İdare Mahkemesi, Vala Gedik Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Ortaokulu’nda müdür olarak görev yapan Eğitim-Bir-Sen üyesinin, zihinsel engelli sınıf öğretmenliği olan branşının rehber öğretmenliği olarak değiştirilmesi istemiyle yaptığı 2013 yılı il içi alan değişikliği başvurusunun reddine dair işlemi, hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etti.

MAHKEMEDEN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ KARAR
Mahkemeden önemli alan değişikliği iptali kararı. Eğitim Bir-Sen'in internet sitesinde yer alan habere göre, Eğitim-Bir-Sen’in, idarenin işleminin açıkça hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilmesi talebiyle açtığı davayı karar bağlayan İstanbul 8. İdare Mahkemesi, … Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 44. Maddesinde, ‘(1) Öğrenimine uygun alanı dışında bir başka alana atanan öğretmenler, öğrenimleri birden fazla alana atamaya kaynak olan öğretmenler ile başka bir alanda yükseköğrenimi bitiren öğretmenler, adaylıklarının kaldırılmış olması ve yüksek öğrenimlerinin Talim ve Terbiye Kurulu’nun öğretmenliğe atanacakların mezun oldukları yükseköğretim programlarına ilişkin kararında atanacağı alana uygun olması kaydıyla mezuniyetleri itibarıyla atanabilecekleri alanlara alanlarının değiştirilmesini isteyebilirler. (2) Bu kapsamda yapılacak alan değişikliği işlemleri Haziran ayında Bakanlıkça belirlenecek takvim çerçevesinde yapılır. (3) Alan değişikliği isteyen öğretmenlerini alan değişiklikleri, il içinde tercihleri de dikkate alınmak suretiyle alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumları olacak şekilde hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır.

Hizmet puanlarının eşit olması durumunda öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana öncelik verilir. (4) Talim ve Terbiye Kurulu kararlarıyla dersi ya da alanı kaldırılan öğretmenler, mezuniyetleri itibarıyla atanabilecekleri alana ya da aylık karşılığı okutacakları dersler bölümünde belirtilen derslerin öğretmenliğine isteklerine bakılmaksızın alan değişikliği yoluyla atanırlar. (5) İstihdam alanı daralan öğretmenler, Talim ve Terbiye Kurulu karar ve görüşleri çerçevesinde mezuniyeti itibarıyla atanabileceği alana ya da aylık karşılığı okutacakları dersler arasında yer alan derslerin öğretmenliğine istekleri de dikkate alınarak alan değişikliği yoluyla atanırlar. (6) Alan değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerin, alan değişikliğinin iptali istekleri dikkate alınmaz’ hükmüne yer verilmiştir. …Bu durumda, davacının atamaya esas bölüm yönünden ve atanmak istediği kurumun ihtiyacı yönünden alan değişikliği yapma şartlarını haiz olduğu görülmekle talebinin hizmet puanı yönünden değerlendirilmek üzere isteminin kabul edilmesi gerekirken, başvuru aşamasında isteminin reddedilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır” ifadeleriyle işlemin iptaline hükmetti.
Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER