MEB, 2 önemli sorunu yönetmelik değişikliğiyle çözüyor

Kadroya KPSS Puanı İle Geçen Tüm Sözleşmeliler Zorunlu Hizmetten Muaf Olacak

MEB, 2 önemli sorunu yönetmelik değişikliğiyle çözüyor

Milli Eğitim Bakanlığı “Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerini Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı”nı sendikalara gönderdi.
 

“sözleşmeli öğretmen iken kadrolu atama dönemlerinde atanan öğretmenler de bulunmaktadır. Bu öğretmenlerin de 632 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kadroya geçen öğretmenlere verilen haklardan faydalandırılması adalet gereğidir.

Buna göre 06 Mayıs 2010 tarihinde önce sözleşmeli öğretmen iken;

Örnek 1: 4 Haziran 2010 tarihinde kadrolu atanan öğretmelerin de,

Örnek 2: 06 Aralık 2010 tarihinde kadrolu atanan öğretmelerin de,

Örnek 3: 09 Aralık 2010 tarihinde kadrolu atanan öğretmelerin de,

Örnek 4: 01 Haziran 2011 tarihinde kadrolu olarak atanan 28 bin 486 öğretmenden 632 sayılı KHK’ye göre kadroya geçmeyip, atandığı yere gitmeyi kabul eden öğretmenlerin de,

Zorunlu hizmet yükümlülüğünden muaf tutulması, Sözleşmeli iken adaylık eğitimi alanların adaylıklarının hemen kaldırılması ve Sözleşmeli öğretmenliğe başladıkları tarih itibarıyla bir yıllık süreyi tamamlamış olanların da kılavuzlarda belirtilen gerekli şartları taşımaları kaydıyla 2011 yılı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme, alan değişikliği ve yaz dönemi özür durumuna bağlı yer değiştirmelere de başvuru yapabilmeleri sağlanmalıdır.

Ayrıca 06 Mayıs 2010 tarihinde sonra sözleşmeli öğretmen iken sınavlarla kadroya atananların da zorunlu hizmet yükümlülüğü hariç yukarıda yer verilen diğer haklardan yararlandırılması gerekmektedir.” şeklinde dile getirdiğimiz sorun taslak yönetmelikte yer alan aşağıdaki şekilde çözüm bulacaktır.

“MADDE 14- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Geçici 5 inci madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 5- (1) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kadrolu öğretmenliğe atananlar zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulur.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra Kamu Personel Seçme Sınavı sonucuna göre kadrolu öğretmenliğe atananlar ile 4/6/2011 tarihli ve 27954 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 632 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü Maddesinin (B) Fıkrası ile 4924 sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel Pozisyonlarında Çalışanların Memur Kadrolarına Atanması Amacıyla Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kadrolu öğretmenliğe geçirilenlerde bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinde öngörülen zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlama şartı aranmaz.

(3) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında belirtilenlerin il içi ve iller arası her türlü yer değiştirme suretiyle atamalarında bu Yönetmeliğin yer değiştirmeye ilişkin hükümleri uygulanır. Bunların hizmet puanlarının hesaplanmasında da görev yaptıkları sürede görevli oldukları hizmet alanları için öngörülen hizmet puanı esas alınır.”
 

Dönüştürülen Okullardaki Öğretmenlerin Norm Kadro Sorunu Yönetmelikle Çözülecek

Milli Eğitim Bakanlığı “Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerini Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı”nı sendikalara gönderdi.

“Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine ekleyeceği ek bir madde ile dönüştürülen okullardaki öğretmenlerin dönüştürülen Anadolu Liselerine toptan yer değiştirmesini sağlayabilir. Yapılacak bu eklemede Dönüştürülen Anadolu Liselerinin 4 yıl içerisinde olabilecek norm kadrosu da hesaba katılmalıdır.

Bu uygulamaya Milli Eğitim Bakanlığının 13.04.2010 tarih ve 774.02/1038 sayılı Makam Oluru ile Anadolu Sağlık Meslek Liselerine dönüştürülen Sağlık Meslek Liselerindeki öğretmenlerde dâhil edilmelidir.

Milli Eğitim Bakanlığı Dönüştürülen ve birleştirilen eğitim kurumlarındaki norm kadro fazlası öğretmenlerin dönüştürülen okula atama ve yer değiştirme yönetmeliği kapsamında yer değiştirebileceğini açıklamış olduğu Strateji Geliştirme Başkanlığının 7/4/2011 tarih ve 1965 sayılı yazısında “Atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde bu yönde bir değişiklik yapılıncaya kadar” açıklamasında bulunurken aslında kendisinin de bunu yapmak istediğini itiraf etmektedir.” şeklinde dile getirdiğimiz sorun taslak yönetmelikte yer alan aşağıdaki şekilde çözüm bulacaktır.

“MADDE 15- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Ek Maddeler eklenmiştir.

“EK MADDE-1 (1) Genel lise iken Anadolu lisesine dönüştürülen eğitim kurumları ile bünyesinde birden fazla program uygulanan kurumun bulunduğu kurumlarda, 10/8/1999 tarihli ve 23782 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde alanlar itibarıyla öğretmen norm kadroları belirlendikten sonra kadroları bu eğitim kurumlarında olan öğretmenler, hizmet puanı en yüksek olandan başlanmak suretiyle belirlenen bu norm kadrolarla ilişkilendirilir.

(2) Bu ilişkilendirme işleminden sonra belirlenen norm kadrodan fazla sayıda öğretmen bulunması durumunda bu öğretmenler norm kadro fazlası olarak belirlenir. Norm kadro fazlası konumundaki öğretmenler istemeleri halinde tercihleri de dikkate alınarak o yerleşim yerindeki ya da il içinde alanlarında ihtiyaç duyulan öncelikle Anadolu liseleri olmak üzere bunun mümkün olmadığı durumlarda da diğer eğitim kurumlarına hizmet puanı üstünlüğüne göre atanırlar. Diğer eğitim kurumlarında alanlarında ihtiyaç bulunmayan öğretmenler, kadrolarının bulunduğu dönüştürülen eğitim kurumunda üç yıl süreyle norm kadro fazlası olarak bırakılır. Ders dağılımları norm kadro içinde ya da norm kadro fazlası ayrımı yapılmadan ders bütünlüğü de dikkate alınarak eşit bir şekilde yapılır. Üçüncü yılın sonunda norm kadro fazlalığının devam etmesi durumunda norm kadro fazlası öğretmenler hakkında bu yönetmeliğin 41 inci maddesinin 5 inci fıkrası hükmü uygulanır.

(3) Dönüştürülen bu eğitim kurumlarında norm kadro fazlası öğretmen bulunması halinde fazlalık giderilinceye kadar bu kurumlara öğretmen fazlalığı bulunan alandan atama yapılmaz. Norm kadro açığı oluşması halinde boşalan bu norm kadrolarla norm kadro fazlası öğretmenler hizmet puanı en fazla olandan başlanmak suretiyle ilişkilendirilir.”


Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerini Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı için tıklayınız.

Ahmet Kandemir 

 

Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2011, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER