MEB; Adaylık sorununu yönetmelik değişikliği yaparak çözebilir

632 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen Geçici 37. madde hükümlerince 657 Sayılı Kanunun 4. Maddesinin (A) fıkrası kapsamında kadroya atanacak olan sözleşmeli Öğretmenler ile KPSS puanı ile kadroya geçen öğretmenlerin Özür Durumu Yer Değiştirmelerinde, Zorunlu Çalışma Yükümlülüğü ve Alan Değişikliğine Bağlı Yer Değiştirmelerinde, İl İçi ve İl Dışı Yer Değiştirmelerinde adaylığın kaldırılması şartı aranmaktadır.

MEB; Adaylık sorununu yönetmelik değişikliği yaparak çözebilir
MEB; 632 Sayılı KHK İle Kadroya Geçen Sözleşmelilerde Adaylık Şartı Aranmayacaktır
 
632 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kadrolu yapılan sözleşmeli öğretmenlerden bir yılını dolduranlarda adaylık şartının aranmayacağını MEB; “MEB: 1 yıl hizmeti olan sözleşmeli öğretmenler nakil başvurusu yapabilecek” haberimizdeki; “632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile verilen haklardan yararlanacakları gibi sözleşmeli öğretmenliğe başladıkları tarih itibarıyla bir yıllık süreyi tamamlamış olanlar kılavuzlarda belirtilen gerekli şartları taşımaları kaydıyla 2011 yılı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme, alan değişikliği ve yaz dönemi özür durumuna bağlı yer değiştirmelere de başvuru yapabileceklerdir.” açıklaması ile ima etmektedir.
 
632 Sayılı KHK İle Kadroya Geçen Sözleşmelilerde Adaylık Şartı Aranmaması KHK’ye ve Danıştay Kararlarına Uygundur
 
Ayrıca; “Kadroya atanacaklara aday memurluk hükümleri uygulanmayacak” haberimizde 632 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerinde aday memur, asil memur kadrolarına atanır şeklinde bir kısıtlama getirilmemesinden, sözleşmeli personel pozisyonlarında geçen sürelerin hemen değerlendirilmesinden ve konunun bir benzerinin daha önce Danıştay tarafından ele alınarak, 657 sayılı Kanunun 59. maddesinde yer alan istisnai memuriyet kadrolarına atananlara aday memurluk hükümlerinin uygulanmayacağına karar verdiğinden hareketle bu hükümlere göre kadroya atanacaklara aday memurluk hükümlerinin uygulanmayacağını dile getirmiştik.
 
MEB; Aday Memurların Yetiştirilmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapmalıdır
 
632 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kadrolu yapılan sözleşmeli öğretmenler ile KPSS puanı ile kadroya geçen öğretmenlerin Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken mesleki eğitim adı altında katıldıkları stajyerlik işlemlerinde başarılı olanların kadrolu öğretmen olarak atandıktan sonra göreve başladıkları tarihten itibaren ve sözleşmeli öğretmen olarak görev yaptıkları sırada yarım kalan stajyerlik işlemlerini atandıkları ilde tamamlayanların yarım kalan eğitimlerini tamamladıkları tarihten itibaren adaylıklarının kaldırılması için MEB; Millî Eğitim Bakanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik hükümlerinde değişikliğe gitmelidir. Hukuken bu yeterli değilse “Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik” hükümlerinde değişiklik yapılması için girişimde bulunmalıdır.
 
KPSS Puanı İle Kadroya Geçen Sözleşmeli Öğretmenlerin Adaylıkları Kaldırılmalıdır
 
Çünkü; Millî Eğitim Bakanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde kadrolu öğretmenlere uygulanmakta olan temel, hazırlayıcı ve uygulamalı eğitim programlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli olarak istihdam edilen öğretmenler hizmet sözleşmelerinin 12. maddesindeki “Personel, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 1 yıl içinde mesleki eğitime tabi tutulur.” ifadesi gereğince mesleki eğitim adı altında temel, hazırlayıcı ve uygulamalı eğitim programlarına Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 27/02/2007 tarih ve 11697 sayılı onayı ile alınmaktadırlar.

Ahmet Kandemir


 
Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2011, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER