MEB BU DERSİN İÇERİĞİNİ DEĞİŞTİRDİ

Ortaokullarda Bu Ders Yenilendi

MEB BU DERSİN İÇERİĞİNİ DEĞİŞTİRDİ
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaokul ve imam hatip ortaokullarında seçmeli ders olarak okutulan medya okuryazarlığı öğretim programını yeniledi. Buna göre, derslerde, bir önceki programda olduğu gibi televizyon, internet, gazete gibi araç temelli yaklaşım yerine, beceri temelli yaklaşım esas alınacak. 
Öğrenciler yeni programla,bilgisayarındaki bir virüsü temizlemeden tanık olduğu bir olay hakkında haber metni yazmaya, toplumsal duyarlılığı harekete geçirmek için medya araçlarını kullanma tekniklerine kadar pek çok konuda beceri geliştirecek.

2014-2015 öğretim yılından itibaren uygulanacak medya okuryazarlığı öğretimprogramına göre, derslerde, kitap takibi yapılmayacak, hızlı değişen medya unsurları dikkate alınarak ders kitaplarına göre daha kısa sürede ve hızlı bir şekilde uyarlama yapmayı sağlayacak öğretim materyalleri kullanılacak.

Yenilenen ortaokul ve imam hatip ortaokulu medya okuryazarlığı dersi öğretimprogramına göre, medya okuryazarlığı dersine yönelik toplumsal beklentiyi karşılamak için RTÜK ve MEB yeni çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda medya kültürü edinmede öğrenciler, öğretmenler, medya çalışanları ve diğer yetişkinleri sürece katmak için RTÜK tarafından www.medyaokuryazarligi.org.tr adresi hizmete sunuldu.

Daha somut ve pratik beceriler geliştirilecek

MEB, medya okuryazarlığı öğretim programını çağın gereklerine uygun şekilde yeniledi. Gelecek yıldan itibaren seçmeli olarak okutulacak yenilenen medya okuryazarlığı dersiöğretim programının yapısı, bir önceki programda olduğu gibi televizyon, internet, gazete gibi araç temelli yaklaşım yerine beceri temelli yaklaşımı esas alacak. Bu kapsamda çocuklar bu derslerde, bilgiye erişim, çözümleme, değerlendirme ve üretim becerilerini geliştirecekler.

Yenilenen programla, medya iletilerine ilişkin farkındalık düzeyi yüksek, medyadaki olay, olgu ve içeriklere eleştirel yaklaşabilen, aynı zamanda karar alıp medya süreçlerinde yer alabilen, sorumlu ve etik davranan bir medya okuryazar bireyi yetiştirmek amaçlanıyor.
Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER