MEB Burslulukta, yönetmeliğe aykırı yerleştirmeler yapılmış

10.7.2008 tarihli 26932 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İlköğretim Ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs Ve Sosyal Yardımlar yönetmeliğinin

MEB Burslulukta, yönetmeliğe aykırı yerleştirmeler yapılmış

10.7.2008 tarihli 26932 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İlköğretim Ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs Ve Sosyal Yardımlar yönetmeliğininKontenjanların dağılımı” başlıklı 10 maddesindeki; “(1) Her yıl tespit edilen parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanlarının; 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamına giren öğrencilere yüzde 10'u, ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ilköğretim okulu bulunmayan öğrencilere yüzde 5'i, çalışan, emekli olan veya vefat eden öğretmen çocuklarına yüzde 15'i ve diğer öğrencilere ise yüzde 70'i ayrılır.

(2) Bu kontenjanlardan birinin veya birden fazlasının dolmaması hâlinde açık kontenjanlar, diğer öğrencilere ayrılan yüzde 70'lik kontenjana ilave edilir.

(3) Kontenjanlardan yararlanacak öğrencilerin, birinci fıkrada sayılan kontenjan kapsamında olduklarını sınavlara başvuru sırasında belgelendirmeleri şarttır.” hükümlerine göre her yıl tespit edilen parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanlarından ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ilköğretim okulu bulunmayan öğrencilere kontenjanın yüzde 5'ini ayrılmaktadır.

Bu durum 2011 Yılı Parasız Yatılılık Ve Bursluluk Sınavı (PYBS) E-Başvuru Kılavuzunun 3. sayfasında yer alan “2. Okul yok kontenjanından ailenin oturduğu yerleşim biriminde ilköğretim okulu (taşımalı eğitim kapsamında olanlar dâhil) bulunmayanlardan, İlgili makamdan (il/ilçe millî eğitim müdürlüğü) alınacak bu durumlarını gösteren belge istenir” açıklamasında da belirtilmiştir.

Ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ilköğretim okulu (taşımalı eğitim kapsamında olanlar dâhil) olmayanlar kılavuzda bulunan “2011 PYBS BAŞVURU TALEP FORMU” ve “YİBO TERCİH FORMU EK–2” formunu doldururken “Ailesinin Oturduğu Yerde Okul Yok” seçeneğini işaretlemeleri gerekmektedir.

Fakat; Yönetmelikte ve Kılavuzda Ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ilköğretim okulu bulunmayan İlköğretim öğrencilerinin işaretlemesi gereken alanı doldururken “Ailesinin Oturduğu Yerde Okul Yok” seçeneğinde ilköğretim öğrencileri için ve İlköğretim okulu uyarısı bulunmamaktadır. Bu nedenle ailesinin oturduğu yerleşim biriminde okuyacağı lise/Anadolu Lisesi bulunmayan ortaöğretim öğrencileri de bu seçeneği işaretleyerek bursluluktan faydalanmışlardır.

Bakanlık Yönetmelik gereği ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ilköğretim okulu bulunmayanlara verilmesi gereken yani ilköğretimde okuyan öğrencilere ailesinin oturduğu yerde ilköğretim okulu yoksa verilmesi gereken burs kontenjanında Ortaöğretim öğrencilerine de kontenjan ayırmıştır. Bu durum İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs Ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin 10.maddesine aykırıdır.

Ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ilköğretim okulu olmayan Ortaöğretim öğrencilerine burs verilmesi yönetmeliğe aykırı olmasına rağmen Bakanlık tarafından yılardır bu öğrencilere kontenjan verildiği ve bursluluktan faydalandırıldığı Parasız Yatılılık Ve Bursluluk Sınavı Kontenjan Dağılımlarından anlaşılmaktadır.

Bu olayın iki sorumlusu bulunmaktadır.

Birinci sorumlu Bakanlık olup Ortaöğretim öğrencilerine “ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ilköğretim okulu (taşımalı eğitim kapsamında olanlar dâhil) bulunmayanlar” kontenjanı ayırmış ve kılavuzda bulunan formdaki “Ailesinin Oturduğu Yerde Okul Yok” seçeneğine ilköğretim öğrencileri için ve İlköğretim okulu uyarısı koymamıştır.

İkinci sorumlu ise ailesinin oturduğu yerde okul olmasına rağmen belgeleri dikkatli incelemeden başvuruları kabul eden okul yetkilileridir.

Bakanlığın Ortaöğretim öğrencilerinin “Ailesinin Oturduğu Yerde Okul Yok” seçeneğini işaretledikleri için bursluluk hakkı elde edenlerin belgelerini incelemeleri gerekmektedir.

Ailesinin oturduğu yerleşim biriminde okuyacağı lise/Anadolu Lisesi bulunmayan Ortaöğretim öğrencilerinin “Ailesinin Oturduğu Yerde Okul Yok” kontenjanından faydalandırılması gerektiği kanaatinde olmamla birlikte bu şu anki İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs Ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin 10.maddesine aykırıdır.

Yönetmelik ve Kılavuza Göre Hareket Eden Öğrenciler Mağdur Edilmiştir

Bursluluğun Ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ilköğretim okulu bulunmayanlara verildiğini bilen bilinçli ama gerçekten Ailesinin oturduğu yerleşim biriminde okuyacağı lise/Anadolu Lisesi bulunmayan Ortaöğretim öğrencileri sınavdan yüksek puan almalarına rağmen “Ailesinin Oturduğu Yerde Okul Yok” seçeneğini işaretlemediklerinden mağdur olmuşlardır.

Yıllardan beridir Ailesinin oturduğu yerleşim biriminde okuyacağı lise/Anadolu Lisesi bulunmayanlara burs verildiğinden bu durumda olup sınavı kazandığı halde “Ailesinin Oturduğu Yerde Okul Yok” seçeneğini işaretlemeyenlerin mağduriyeti giderilmelidir.

Bakanlık İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs Ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin “Kontenjanların dağılımı” başlıklı 10 maddesinde değişiklik yaparak maddedeki “ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ilköğretim okulu bulunmayan öğrencilere yüzde 5'i” kısmına lise/Anadolu Liselerini de eklemeli ve mağduriyeti ortadan kaldırmalıdır.

Ahmet Kandemir
Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2011, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER