MEB HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİNİ YENİLEDİ.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (TTK), 5'inci ve 6'ıncısınıflarda bilişim teknolojileri ve yazılım dersinin zorunlu olması yönünde karar aldı.

MEB HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİNİ YENİLEDİ.

TTK, ortaokulların haftalık ders çizelgesinde değişiklik yaptı. Gelecekeğitim-öğretim yılından itibaren 5'inci ve 6'ncı sınıflardan başlamak üzere kademeli uygulamaya konulacak değişikliklere göre, yabancı dil dersi 5'inci ve6'ncı sınıflarda haftada 3 saat olacak. 5, 6, 7 ve8'inci sınıflarda haftalık seçmeliders saati 6 ve haftalık toplam ders saati ise 35 olarak belirlendi.

Bilişim teknolojileri ve yazılım dersi, seçmeli dersler listesinden çıkarılarak, haftada 2 saat olmak üzere zorunlu dersler arasına alındı.

Haftalık ders saati, 5'inci ve 6'ncı sınıflarda 36, 7'inci ve 8'inci sınıflarda ise 37 oldu.
seçmeli ders saati haftalık 8 saatten 6 saate çekildi.
 Böylece toplam ders saati 5, 6, 7 ve 8'inci sınıflarda 35 olarak düzenlendi. Böylece haftanın 5 günü, her bir gün 7 saat ders yapılacak.İŞTE YENİ ÇİZELGE


İLKOKULLAR VE ORTAOKULLAR HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
DERSLER
SINIFLAR
İlkokul Ortaokul
1 2 3 4 5 6 7 8
ZORUNLU DERSLER
Türkçe 10 10 8 8 6 6 5 5
Matematik 5 5 5 5 5 5 5 5
Hayat Bilgisi 4 4 3
Fen Bilimleri 3 3 4 4 4 4
Sosyal Bilgiler 3 3 3 3
T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 2
Yabancı Dil 2 2 2 3 3 4 4
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 2 2 2 2
Görsel Sanatlar 1 1 1 1 1 1 1 1
Müzik 1 1 1 1 1 1 1 1
Oyun ve Fizikî Etkinlikler 5 5 5 2
Beden Eğitimi ve Spor 2 2 2 2
Teknoloji ve Tasarım 2 2
Trafik Güvenliği 1
Bilişim Teknolojileri ve Yazılım 2 2
Rehberlik ve Kariyer Planlama 1
İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi 2
ZORUNLU DERS TOPLAMI 26 28 28 30 29 29 29 29
SEÇMELİ DERSLER
Din, Ahlak
ve Değerler
Kur’an-ı Kerim (4) 2 2 2 2
Hz. Muhammed’in Hayatı (4) 2 2 2 2
Temel Dinî Bilgiler (2) 2 2 2 2
Dil ve
Anlatım
Okuma Becerileri (1) 2 2
Yazarlık ve Yazma Becerileri (4) 2 2 2 2
Yaşayan Diller ve Lehçeler (4) 2 2 2 2
İletişim ve Sunum Becerileri (1) 2 2
Yabancı Dil Yabancı Dil (Bakanlar Kurulu
Kararı ile Kabul Edilen Diller) (4) 2 2 2 2
Fen Bilimleri
ve
Matematik
Bilim Uygulamaları (4) 2 2 2 2
Matematik Uygulamaları (4) 2 2 2 2
Çevre ve Bilim (1) 2 2
Bilişim Teknolojileri ve Yazılım (2) 2 2
Sanat ve
Spor
Görsel Sanatlar (Resim, Geleneksel
Sanatlar, Plastik Sanatlar vb.) (4) 2/(4) 2/(4) 2/(4) 2/(4)
Müzik (4) 2/(4) 2/(4) 2/(4) 2/(4)
Spor ve Fizikî Etkinlikler (Alanlara
Göre Modüller Oluşturulacaktır) (4) 2/(4) 2/(4) 2/(4) 2/(4)
Drama (2) 2 2
Zekâ Oyunları (4) 2 2 2 2
Sosyal
Bilimler
Halk Kültürü (1) 2 2
Medya Okuryazarlığı (1) 2 2
Hukuk ve Adalet (1) 2 2
Düşünme Eğitimi (2) 2 2
Seçilebilecek Ders Saati Sayısı 6 6 6 6
SERBEST ETKİNLİKLER 4 2 2
TOPLAM DERS 30 30 30 30 35 35 35 35
ÇİZELGENİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Serbest etkinlikleri uygulama velinin isteği doğrultusunda okul yönetiminin kararına bağlı
olup zorunlu değildir.
2. Seçmeli derslerin kaç kez alınabileceği dersin adının yanında parantez içinde belirtilmiştir.
3. Seçmeli derslerden birden fazla sınıf düzeyinde alınabilecek derslerin öğretim programları
modüler bir yapıda oluşturulacaktır. Öğrenciler bu derslerden herhangi birini, 5-8. sınıf
arasında herhangi bir sınıfta ya da sürekli olarak alabileceklerdir. Öğrenci, beşinci sınıftan
itibaren programda seçmeli olarak yer alan bir dersi ilk kez sekizinci sınıfta alabileceği gibi,
bu dersi beşinci sınıftan itibaren sürekli olarak seçebilir ya da herhangi bir sınıf düzeyinde
başka bir alandan ders seçebilir.
4. Öğretim programlarının uygulanmasında haftanın belirli bir günü/günleri altı (6) ders saatlik
zaman dilimi “seçmeli ders saatleri” olarak belirlenir. Bu şekilde farklı sınıf düzeylerinde
olup fakat seçtikleri ders açısından aynı seviyede olan öğrencilerden seçmeli ders grubu
oluşturulması sağlanır. Örneğin bir öğrenci Kur’an-ı Kerim dersini ilk kez yedinci sınıfta
alıyorsa ve henüz başlangıç seviyesinde ise bu dersi beşinci, altıncı ve sekizinci sınıfta
okuyan ve başlangıç seviyesinde olan öğrencilerle birlikte alabilir. Böylece hem kaynakların
daha rasyonel kullanılması hem de öğrenciler için tercih haklarının karşılanması imkânı
sağlanır.
5. Sanat ve Spor, Görsel Sanatlar, Müzik, Spor ve Fizikî Etkinlikler dersleri öğrencilerin
tercihlerine bağlı olarak iki (2) ya da dört (4) ders saati olarak seçilebilir.
6. Beşinci sınıfta Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi dersleri (20 ders saati) ile en az dört (4) ders saatlik seçmeli dersi tamamlamak
kaydıyla, imkân ve şartları uygun olan okullarda isteğe bağlı olarak onsekiz (18) ders saatine
kadar yabancı dil dersi öğretimi yapılabilir. Bu uygulamayı yapan okullarda, öğrencilerin
hazır bulunuşluk düzeyleri dikkate alınarak Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilmiş ve
uygulanmakta olan yabancı dil dersi öğretim programlarına dayalı olarak dersin zümre
öğretmenler kurulunca hazırlanan öğretim programları uygulanabilir.
7. İsteyen okullarda on (10) ders saatine kadar okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel
özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak; sanat etkinlikleri, sportif çalışmalar, sosyal ve
kültürel etkinlikler ile her türlü eğitici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi okul yönetiminin
kararına bağlı olarak uygulanabilir.
Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2013, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER