MEB PERSONELİNİN SORUNLARI MECLİSTE

MHP Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman tarafından, Milli Eğitim Bakanı Sayın Ömer DiNÇER’e MEB Personelinin durumu soruldu.

MEB PERSONELİNİN SORUNLARI MECLİSTE
MHP Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman tarafından, Milli Eğitim Bakanı Sayın Ömer DiNÇER’e Genel İdare Hizmetleri Sınıfı, Teknik Hizmetler Sınıfı ve Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapmakta olan personelin yaşamış oldukları sorunları içeren aşağıdaki soruların cevaplandırması isteğiyle yazılı soru önergesi verildi.
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Ömer DİNÇER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
İsmet BÜYÜKATAMAN  
Bursa Milletvekili

Bakanlığınız bünyesinde Genel İdare Hizmetleri Sınıfı, Teknik Hizmetler Sınıfı ve Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapmakta olan personelin yaşamış oldukları sorunlar bulunmaktadır.
 Buna göre;
 
 1. Genel İdare Hizmetleri Sınıfı, Teknik Hizmetler Sınıfı ve Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan personel için Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ne zaman yürürlüğe girecektir?
 
 2. Genel İdare Hizmetleri Sınıfı, Teknik Hizmetler Sınıfı ve Yardımcı Hizmetler Sınıfında göre yapan personel için norm kadro uygulaması başlatılacak mıdır?
 
 3. Genel İdare Hizmetleri Sınıfı, Teknik Hizmetler Sınıfı ve Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan personel için görev tanımları yapılacak mıdır?
 
 4. Bakanlığınız ve yüksek öğretim kurumlarındaki Genel İdare Hizmetleri Sınıfı, Teknik Hizmetler Sınıfı ve Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan personelin çocuklarını da bursluluk sınavlarında kontenjan hakkı verilecek midir?
 
 5. Genel İdare Hizmetleri Sınıfı, Teknik Hizmetler Sınıfı ve Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan personele eğitime hazırlık ödeneği ödenmesi için gerekli yasal düzenleme yapılacak mıdır?
 
 6. Genel İdare Hizmetleri Sınıfı, Teknik Hizmetler Sınıfı ve Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan personelin tahsile devam etmek istemeleri durumunda gerekli kolaylıklar sağlanacak mıdır?
 
 7. Okullarda hizmetli kadrosunda çalıştırılan personel görevi olmadığı halde kaloriferci gibi çalıştırılmaktadır. Bu konu çalışanları mağdur ettiği gibi güvenlik açısından da son derece tehlikelidir. Hizmetlilerin kaloriferci olarak çalıştırılması önlenecek midir?
 
 8. Hizmetli kadrosunda çalıştırılan personel eleman yokluğundan kaloriferci gibi çalıştırılmak zorunda kalınıyorsa mutlaka bu konuda gereken eğitimi almaları sağlanarak kendilerine bu görevleri ile ilgili ayrıca ücret ya da tazminat ödenecek midir?
 
 9. Genel İdare Hizmetleri Sınıfı, Teknik Hizmetler Sınıfı ve Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan personel Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği kolaylaştırılacak mıdır?
 
 10. Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikteki sınav taban puanı 60 puana düşürülecek midir?
 
 11. Genel İdare Hizmetleri Sınıfı, Teknik Hizmetler Sınıfı ve Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan personelin kadroları dışında çalıştırılmasının önüne geçilecek midir?
 
 12. Genel İdare Hizmetleri Sınıfında olup şef kadrosunda görev yapan personelin kadro derecelerinin 1. ve 2. derece olarak yeniden düzenlenmesi sağlanacak mıdır?
 
 13. Eğitim kurumlarında gece bekçisi bulunmamaktadır. Gece bekçisi kadrosu ihdas edilecek midir?
 
 14. Eğitim kurumlarında yaşanan hırsızlık olaylarında idarecilerin suçlanmasını önlemek için, eğitim kurumları deprem, yangın, hırsızlık ve benzeri olaylara karşı sigorta yaptırılacak mıdır?
 
 15. Pansiyonlu okullarda ayniyat saymanlığı kadrosu olmadığı için, ayniyat saymanı mutemetliği yapan memurlara kadro verilerek özlük hakları düzenlenecek midir?
 
 16. Yatılı İlköğretim Bölge Okullarında görev yapan kaloriferci ve şoförlerden lojman kirası ve yakıt aidatı alınmaması konusunda bir düzenleme yapılacak mıdır?
 
 17. Hizmet kalitesinin yükseltilmesi için Genel İdare Hizmetleri Sınıfı, Teknik Hizmetler Sınıfı ve Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan personelin Hizmet içi eğitim seminerlerine katılımı sağlanacak mıdır?
 
 18. Yardımcı hizmetler sınıfında bulunan personelin de ek göstergeden faydalanması sağlanacak mıdır?
 
 19. Şoförlere risk tazminatı ödenerek, ferdi kaza sigortası ve araçlara kasko yaptırılacak mıdır?
 
 20. İlgili mevzuatlarına göre memur ve hizmetlilerle ilgili subjektif değerlendirmelere yol açan “İdarenin vereceği diğer görevleri de yapar.” ibaresi ile Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinin 273 mad. son maddesinde yer alan “Okul müdürünün verdiği görevleri yapar.” ibaresi kaldırılacak mıdır?
 
 21.  Yatılı ve pansiyonlu okullar, özel eğitim okulları ve ikili öğretim yapan okullarda görev yapan hizmetlilere ek ücret ödenecek midir?
 
 22. Okullarımızın birçoğunda ya hiç hizmetli yoktur ya da okul büyüklüğü, okulun öğrenci ve derslik sayısına göre çok yetersiz sayıda hizmetli bulunmaktadır. Hizmetli yetersizliği olan okullarda çalışan hizmetliler onlarca sınıf ve idari oda temizliği yapmak zorunda kalmaktadırlar. Okullarımızda görev yapan hizmetli personelin başta görev tanımı olmak üzere, çalışma saatleri, derslik ve büro olarak temizlemeleri gereken alanın ne olduğu ile ilgili bir genelge çıkarılarak belirsizlik giderilecek midir?
 
 23. Pek çok okulumuzda hizmetliler mesai saatlerinin dışında da çalışmak zorunda bırakılmaktadır. Bu çalışmaları karşılığında hizmetlilere mesai ücreti ödenecek midir?


Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2011, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
mehmet karataş
mehmet karataş - 10 yıl Önce

gerçekten yöneltilen sorular çok güzel ama bunların kaçtanesiuygulanacak ki

vatandas
vatandas - 10 yıl Önce

helal güzel değinmiş

SIRADAKİ HABER