MEB PROJE OKULLARININ OLUMLU İKLİMİNİ BOZUYOR

CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay proje okullarına ilişkin soru önergesi verdi.

MEB PROJE OKULLARININ OLUMLU İKLİMİNİ BOZUYOR

6528 sayılı Kanun (Dershaneler Kanunu) ile Proje Okullarının yönetici ve öğretmenlerinin atama yetkisi doğrudan Milli Eğitim Bakanına verilmiştir. Kanun geçerken AKP milletvekilleri ülke genelinde 10-15 civarında Proje Okulu olacağını, bunlarında kadrolarının Bakan tarafından belirlenmesinin bir sakıncası olmadığını belirtmişlerdi. Bu süreçte, illerdeki en gözde okullar PROJE OKULU yapılmıştır. Proje Okulu sayısı 130’a yaklaşmıştır. Bu okullarda yaklaşık 7 bin öğretmen görev yapmaktadır.

1 Eylül 2016 tarihinde MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL PROGRAM VE PROJE UYGULAYAN EĞİTİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ’ni yayımlamıştır. Yönetmeliğe sendikalar tarafından dava açılmıştır. 19 Eylül 2016 tarihinde yönetmeliğe bağlı olarak bir genelge yayımlanmış, bu okullarda 8 yılını dolduran öğretmenlerden, 23 Eylül tarihine kadar zorunlu olarak tayin istemeleri talep edilmiştir.

Eğitim Öğretimin başlaması ile Proje Okullarındaki öğretmenlere tayin istetilmesi Yönetmeliğin 12 nci maddesine aykırıdır. Bu engeli aşmak için Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğe geçici bir madde ekleyerek, sadece bu yıla mahsus eğitim öğretim dönemi içerisinde de tayin yapılabilmesinin önünü açmıştır.

AKP Proje Okullarının içini boşaltmaktadır. Nitelikli okullara Bakan onayı ile yandaş eğitimciler atanacaktır. 26 EYLÜL tarihinden sonra Bakan onayı ile yaklaşık 7 bin öğretmen, 500 yönetici bu okullara atanacaktır. Eğitim öğretim başladıktan sonra yapılacak olan öğretmen değişiklikleri, pedagojik açıdan doğru değildir. Bu uygulama Anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır. Proje Okullarındaki öğretmen ve öğrenciler huzursuzdur. Ülke genelinde bazı Proje Okullarında öğrenciler eylem yapmaya başlamışlardır.

 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Anayasa’nın 98, TBMM İçtüzüğü’ nün 96. Maddeleri uyarınca Milli Eğitim Bakanı Sayın İsmet YILMAZ tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.


 

Engin ALTAY

İstanbul Milletvekili

CHP Grup Başkanvekili

 


 

1/9/2016 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği yayımlanmıştır. Yönetmeliğin yayımlanmasından sonra 19/9/2016 tarihinde yayımlanan 2016-19 sayılı genelge doğrultusunda, ilgili yönetmeliğin 12 nci maddesinin 1 inci fıkrasında “….görevin sona ereceği tarih; ders yılının içinde olması halinde dört yıllık veya sekiz yıllık sürenin dolduğu tarihin içinde bulunduğu ders yılının son günü, ders yılının dışında olması halinde dört yıllık veya sekiz yıllık sürenin dolduğu tarihi takip eden ders yılının son gönüdür…” denmesine rağmen, yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi hükümlerine göre, 26 Eylül 2016 tarihinde öğretmen atamalarının yapılması planlanmaktadır.

Bu bilgiler doğrultusunda;

  1. 2016-2017 eğitim öğretim yılı başladıktan sonra, Proje Okullarında görev yapan öğretmenlerin başka okullara zorunlu olarak atanmasının nedenleri nedir?

  2. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 12 nci maddesinde “….görevin sona ereceği tarih; ders yılının içinde olması halinde dört yıllık veya sekiz yıllık sürenin dolduğu tarihin içinde bulunduğu ders yılının son günü, ders yılının dışında olması halinde dört yıllık veya sekiz yıllık sürenin dolduğu tarihi takip eden ders yılının son gönüdür…” denmesine rağmen, yönetmeliğe geçici madde ekleyerek 12 nci madde hükümlerinin yok sayılmasının gerekçesi nedir?

  3. Bilindiği gibi Proje Okullarına yönetici ve öğretmen atamaları doğrudan Milli Eğitim Bakanı tarafından yapılmaktadır. 2016-2017 eğitim öğretim yılı başladıktan sonra Proje Okullarının kadrolarının değiştirilmesinin gerekçesi nelerdir? Adı geçen genelge Bakanlık Müsteşarı tarafından yayımlanmıştır. Bu durumda atama onayları da müsteşar tarafından mı yapılacaktır?

  4. Ülke genelinde kaç proje okulu bulunmaktadır? Bu okullar iller bazında ve öğretim kademeleri düzeyinde hangileridir?

  5. Yapılacak olan atamalarda toplan kaç öğretmen ve yönetici etkilenecektir?

  6. Proje Okullarına atanacak öğretmenler hangi kriterlere göre belirlenecektir?

  7. 15 Temmuz süreci ile başlayan ve eğitim sistemini büyük oranda olumsuz şekilde etkileyen çeşitli uygulamaların ( görevden alma, açığa alma, okul kapatma vb) etkileri yoğun olarak yaşanırken, okulların açıldığı haftada binlerce öğrenciyi ve öğretmeni mağdur edecek bu uygulamanın rasyonel, pedagojik ve yönetsel bir açıklaması var mıdır?

  8. Gerek zamanlaması gerekse içeriğiyle tartışma konusu olan genelgenin yayımlanmasındaki amaç az sayıda kalan nitelikli devlet okullarını gözden çıkarmak mıdır?

  9. Genelgenin yayımlanmasıyla öğrenciler arasında oluşan dayanışmayla başlatılan kampanyalara karşı duyarsız kalınacak mıdır?

Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2016, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER