MEB TASARISINDA UZMAN ÖĞRETMENLİK ŞOKU

MEB KANUN TASARISINA GÖRE UZMAN ÖĞRETMEN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVINA YALNIZCA 2014 HAZİRAN AYINDA ATANANLAR GİREBİLECEK

MEB TASARISINDA UZMAN ÖĞRETMENLİK ŞOKU

MEB Kanun Tasarısı komisyondan geçerek TBMM’ye sunulmuştur. Sunulan tasarıda;
Madde 6: 1739 sayılı kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
43’üncü maddeye bu kanunla eklenen beşinci, altıncı ve yedinci fıkra hükümleri, bu kanunun yayımı tarihinden sonra aday öğretmen olarak göreve başlayanlar hakkında uygulanır denilmektedir.
Beşinci, altıncı ve yedinci fıkralar şöyledir;
Kariyer basamaklarında yükselmede kıdem, eğitim ((…) (1)  lisansüstü eğitim), etkinlikler (bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif çalışmalar) ve sicil (iş başarımı) puanları ile sınav sonuçları esas alınır. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır. Değerlendirme puanının % 10'unu kıdem, % 20'sini eğitim, % 10'unu etkinlikler, % 10'unu sicil (iş başarımı) ve % 50'sini de sınav puanı oluşturur. (1)
Kariyer basamaklarında yükselecekler değerlendirme puanlarına göre başarı sıralamasına alınır. Değerlendirmeye alınmak için sınav tam puanının en az % 60'ını almış olmak şartı aranır.
Sınav yılda bir defa olmak üzere ÖSYM'ce yapılır.
Tasarıda, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı yılda bir defa ve ÖSYM’ce yapılır; ancak bu kanunun yayınından sonra (2014 yılı) aday öğretmen olarak göreve başlayanlara uygulanır denilmektedir.
Bu yasa maddesi şu anlama gelmektedir. Öğretmenliğe 2014 yılından önce başlamış iseniz, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavına giremediğiniz gibi eğitim bilimlerinde yüksek lisans ve doktora dahi yapsanız uzman öğretmen veya başöğretmen olamıyorsunuz.
Kazanılmış hakların gaspı söz konusu olamayacağına göre; bir yanda daha önce sınavla uzman öğretmenlik kazanan öğretmenler, bir yanda sınava giremediği için bu unvanı kazanamayan öğretmenler, bir yandan sınava girmediği dolayısıyla bir hak kaybına uğradığı gerçeğinden hareketle hukuk mücadelesi sonucu bu hakkı kazanan öğretmenler ve şimdi de 2014 baz alınarak yeni bir karmaşa yaratılmaktadır. Olay bir çelişkiler yumağına dönüştürülmektedir. Türkiye Öğretmenler Sendikası (TÖS) olarak bu yanlıştan bir an önce dönülmesi gerektiği konusunda MEB’i uyarıyoruz. İş çığırından çıkmadan daha önce birkaç kez önerdiğimiz çözümü yeniden hatırlatıyoruz.
Uzman öğretmen ile öğretmen arasındaki brüt 140 TL ücret farkı bulunmaktadır. Bir an önce bu fark giderilmelidir. Bunun için meslekte on yılını dolduran tüm öğretmenlere uzman öğretmen unvanı; on yedi yılını dolduran tüm öğretmenlere de başöğretmen unvanı verilmelidir. Ayrıca Eğitim Bilimleri alanında tezli yüksek lisans yapan öğretmenlerin çalıştıkları yıla bakılmaksızın tümüne uzman öğretmenlik unvanı verilmeli, yine eğitim bilimleri alanında doktora yapan öğretmene de başöğretmenlik unvanı verilmelidir.
Aklın yolu birdir, ilkesiyle TÖS iş kolundaki sorunları takip etmeye ve çözüm önerileri sunmaya devam edecektir.


Uzman öğretmenliği mahkeme kararıyla alıp da, mahkeme kararları daha sonra aleyhlerine kesinleşenlerden ödemelerin geri alınmamasına ilişkin madde kabul edildi.

Dikmen ONAT
 
Genel Başkan
Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER