MEB'de 300′e Yakın Birim Kapatılıyor 88 Yeni Grup Başkanlığı Kuruluyor

MEB 300′e Yakın Birimi Kapatıyor 88 Yeni Grup Başkanlığı Kuruluyor.İşte yeni kurulacak Grup Başkanlıkları

MEB'de 300′e Yakın Birim Kapatılıyor 88 Yeni Grup Başkanlığı Kuruluyor
C. Milli Eğitim Bakanlığı

 

Milli Eğitim Bakanlığının Yeni Yönetim Yapılanması

 

14 Eylül 2011 tarihinde yürürlüğe giren 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim Bakanlığının yönetim yapısı gözden geçirilmiş ve yeniden yapılandırılmıştır.

 

Buna göre;

 

Bakanlığın ve hizmet birimlerinin görev, yetki ve sorumlulukları yeniden düzenlenmiştir. Oldukça çoğalmış bulunan hizmet birimlerinin sayısı azaltılmıştır. Hâlen 32 olan hizmet birimi sayısı, birbirine yakın fonksiyon icra edenlerin birleştirilmesi suretiyle (18’e) düşürülmüştür.

 

Bakanlığın hizmet birimleri şunlardır:

1. Temel Eğitim Genel Müdürlüğü.

2. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü.

3. Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü.

4. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü.

5. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü.

6. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü.

7. Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü.

8. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü.

9. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü.

10. Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü.

11. Rehberlik ve Denetim Başkanlığı.

12. Strateji Geliştirme Başkanlığı.

13. Hukuk Müşavirliği

14. İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü.

15. Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü.

16. Bilgi İşlem Grup Başkanlığı.

17. İnşaat ve Emlak Grup Başkanlığı

18. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

 

Ayrıca Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı muhafaza edilmiştir.
 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMET BİRİMLERİNİN ALT BİRİMLERİ VE GÖREVLERİ

 

 

TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

 

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı

Talim ve Terbiye Kurulu Üyeleri

 

Grup Başkanlıkları

 

1- Eğitim Sistemleri ve Politikaları Grup Başkanlığı

2- İzleme ve Değerlendirme Grup Başkanlığı

3- Öğretim Programları ve İçerik Yenileme Grup Başkanlığı

4- Ders Kitapları ve Öğretim Materyalleri Grup Başkanlığı

5- Okuma Kültürü ve Kütüphaneler Grup Başkanlığı

6- Kurul ve Şura İşleri Grup Başkanlığı

7- İdarî ve Malî İşler Grup Başkanlığı

 

TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

Genel Müdür

 

Grup Başkanlıkları

 

1- Eğitim Politikaları Grup Başkanlığı

2- Programlar ve Öğretim Materyalleri Grup Başkanlığı

3- Projeler Grup Başkanlığı

4- Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Grup Başkanlığı

5- Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Grup Başkanlığı

6- İzleme ve Değerlendirme Grup Başkanlığı

ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

Genel Müdür

 

Grup Başkanlıkları

 

1- Eğitim Politikaları Grup Başkanlığı

2- Programlar ve Öğretim Materyalleri Grup Başkanlığı

3- Projeler Grup Başkanlığı

4- Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Grup Başkanlığı

5- Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Grup Başkanlığı

6- Yükseköğretim Koordinasyon Grup Başkanlığı

7- Yurtdışı Eğitim Grup Başkanlığı

8- İzleme ve Değerlendirme Grup Başkanlığı

 

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

Genel Müdür

 

Grup Başkanlıkları

 

1- Eğitim Politikaları Grup Başkanlığı

2- Programlar ve Öğretim Materyalleri Grup Başkanlığı

3- Sosyal Ortaklar ve Projeler Grup Başkanlığı

4- Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Grup Başkanlığı

5- Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Grup Başkanlığı

6- İzleme ve Değerlendirme Grup Başkanlığı

 

DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

Genel Müdür

 

Grup Başkanlıkları

 

1- Eğitim Politikaları Grup Başkanlığı

2- Programlar ve Öğretim Materyalleri Grup Başkanlığı

3- Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Grup Başkanlığı

4- Uluslararası Dini Eğitim Öğretim Grup Başkanlığı

5- İzleme ve Değerlendirme Grup Başkanlığı

 

ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

Genel Müdür

 

Grup Başkanlıkları

 

1- Eğitim Politikaları Grup Başkanlığı

2- Programlar ve Öğretim Materyalleri Grup Başkanlığı

3- Eğitim, Rehberlik ve Kaynaştırma Grup Başkanlığı

4- Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Grup Başkanlığı

5- Rehberlik ve Araştırma Merkezleri Grup Başkanlığı

6- İzleme ve Değerlendirme Grup Başkanlığı

 

HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

Genel Müdür

 

Grup Başkanlıkları

 

1- Eğitim Politikaları ve Programları Grup Başkanlığı

2- Yaygın Meslekî Eğitim Grup Başkanlığı

3- Sosyal ve Kültürel Eğitimler ve Faaliyetler Grup Başkanlığı

4- Açık Öğretim Grup Başkanlığı

5- Sosyal Ortaklar ve Projeler Grup Başkanlığı

6- İzleme ve Değerlendirme Grup Başkanlığı

 

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

Genel Müdür

 

Grup Başkanlıkları

 

1- Eğitim Politikaları ve Programları Grup Başkanlığı

2- Okullar Grup Başkanlığı

3- Özel Kurumlar Grup Başkanlığı

4- İzleme ve Denetim Koordinasyon Grup Başkanlığı

 

YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

Genel Müdür

 

Grup Başkanlıkları

 

1- Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

2- İleri Eğitim Teknolojileri ve Araştırma Grup Başkanlığı

3- Yenilik ve Geliştirme Grup Başkanlığı

4- Eğitim Bilişim Sistemleri Grup Başkanlığı

5- Eğitim Yayınları ve İçerik Yönetimi Grup Başkanlığı

6- İletişim Grup Başkanlığı

7- İdarî ve Malî İşler Grup Başkanlığı

 

 

ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

Genel Müdür

 

Grup Başkanlıkları

 

1- Planlama ve Öğretmen Yetiştirme Grup Başkanlığı

2- Program Hazırlama ve İzleme Grup Başkanlığı

3- Öğretmen Yeterlilikleri Grup Başkanlığı

4- Ar-Ge ve Proje Grup Başkanlığı

5- Meslekî Gelişimi Destekleme Grup Başkanlığı

 

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

Genel Müdür

 

Grup Başkanlıkları

 

1- Yurtdışı Teşkilatı ve Eğitim Öğretim Grup Başkanlığı

2- Burslar Grup Başkanlığı

3- Uluslararası Kuruluşlar Grup Başkanlığı

4- Avrupa Birliği Grup Başkanlığı

5- Türk Cumhuriyetleri ve Balkan Ülkeleri Grup Başkanlığı

6- İkili İlişkiler Grup Başkanlığı

7- Projeler Koordinasyon Grup Başkanlığı

8- Yurtdışı Protokol Grup Başkanlığı

 

REHBERLİK ve DENETİM BAŞKANLIĞI

 

Başkan

 

1- Başkana yardımcı olmak üzere görevlendirilecek yeteri sayıda Milli Eğitim Başdenetçileri,

2- Başkanlığın rapor inceleme ve değerlendirme bölümünde görevlendirilecek yeteri sayıda Milli Eğitim Başdenetçileri ve Denetçileri,

3- Milli Eğitim Başdenetçileri,

4- Milli Eğitim Denetçileri,

5- Milli Eğitim Denetçi Yardımcıları.

 

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

 

Başkan

 

Grup Başkanlıkları

 

1- Stratejik Yönetim ve Planlama Grup Başkanlığı

2- Bütçe Grup Başkanlığı

3- Yatırım Grup Başkanlığı

4- Performans Sistemi ve Yönetimi Grup Başkanlığı

5- İç Kontrol Grup Başkanlığı

6- İstatistik ve Bilgi Sistemleri Grup Başkanlığı

7- İdareyi Geliştirme Grup Başkanlığı

 

HUKUK MÜŞAVİRLĞİ

 

I. Hukuk Müşaviri

1) Hukuk Müşavirleri

2) Avukatlar

İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

Genel Müdür

 

Grup Başkanlıkları

 

1- Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Grup Başkanlığı

2- Atama Grup Başkanlığı

3- Eğitim Grup Başkanlığı

4- Özlük ve Kadro Grup Başkanlığı

5- Tahakkuk Grup Başkanlığı

6- Disiplin Grup Başkanlığı

7- Sendikal İlişkiler ve İşlemler Grup Başkanlığı

 

DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

Genel Müdür

 

Grup Başkanlıkları

 

1- Eğitim Araçları ve Yayımlar Grup Başkanlığı

2- İşletmeler Grup Başkanlığı

3- Sosyal Tesisler Grup Başkanlığı

4- İdari İşler Grup Başkanlığı

5- Satın Alma Grup Başkanlığı

6- Genel Evrak ve Taşınır Grup Başkanlığı

 

BİLGİ İŞLEM GRUP BAŞKANLIĞI

 
İNŞAAT ve EMLAK GRUP BAŞKANLIĞI
 

Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2011, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
Mustafa DEĞER
Mustafa DEĞER - 11 yıl Önce

Merhabalar! Bu yeni düzenlemeler İllere nasıl yansıyacak acaba? Eskisi gibi kabrisli, kendini beğenmiş, zayıf karakterli, kabuğunu yırtamamış, çocuk psikolojisini aşamamış, bencil ve paylaşımı kendi hakkıymış gibi gören, statükocu ve yenilikleri kabullenemeyen idarecilik ve idari anlayış içersinde kimlik bulmaya çalışan ve kaynağı tek bir hizmet sınıfından sağlanan bu tip yönetim sisteminden sayın Bakanımız sayesinde yakında kurtulacaz herhalde..... Umutla bekliyoruz. MEB artık "MÜDÜR" kavramının ne anlama geldiğini anlar. Yani sadece öğretmen kökenlilerden değil diğer hizmet sınıflarından nasıl müdür olunurmuş bütün açıklığıyla görürler İnşallah......

SIRADAKİ HABER