MEB'DEN 42 YENİ HEDEF

MEB, gelecek yıl okul öncesinden yükseköğretime kadar tüm eğitim kademelerinde yapılacakları belirledi

MEB'DEN 42 YENİ HEDEF
Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2015 Yılı Mali Performans Programında, okul öncesi ve ilkokullarda okullaşma oranlarının yükseltilmesi, uluslararası anadolu imam hatip lisesi, sınıf geçme oranları ve özel örgün öğretim kurumlarının sayısının artırılması gibi 42 hedef yer aldı.
      
Performans programına göre, 48-66 ay çağ nüfusunun okullaşma oranını yüzde 37,5'ten yüzde 43'e yükseltilecek. Bu kapsamda dezavantajlı çocukları da kapsayacak şekilde net okullaşma oranını artırmayı amaçlayan farkındalık eğitimleri verilecek. İlkokulda yüzde 99,57, ortaokulda 94,52 olan net okullaşma oranı ise yılı sonuna kadar yüzde 100'e çıkarılacak.
      
Müdahale programı hazırlanacak
      
Ortaöğretimde, toplumsal sorumluluk bilincini yerleştirip öğrencileri araştırmaya teşvik ederek, onların ilgi ve istidatları doğrultusunda gelişimlerine yön vermek suretiyle sınıf geçme oranları yüzde 1 artırılacak. Bu performans hedefi doğrultusunda da Ortaöğretime Uyum Projesi ve Sosyal Etkinlikler Portfolyosu Projelerine devam edilecek ve  Müdahale Programı geliştirilecek. Müdahale Programı, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile UNICEF'in 2014 yılı çalışma planı kapsamında içermeci eğitim prensiplerine göre hazırlanacak. Bu şekilde başta risk altında olan çocuklar olmak üzere olası okul terki ve devamsızlıkların önlenmesi için hedef gruplara yönelik Müdahale Programları oluşturulacak. En dezavantajlı ortaöğretim öğrencilerine, 21. yüzyılın gerektirdiği yaşam becerilerinin kazandırılmasına katkıda bulunmak amacıyla çeşitli faaliyetler gerçekleştirilecek. Müdahale Programı, ortaöğretimle ilgili yapılan araştırmalar kapsamındaki 10 ilde 12 okulda modellenecek.
      
Özel okullaşma için dünya örnekleri incelenecek
      
Yıl sonuna kadar, MEB'e bağlı örgün özel öğretim kurum oranını yüzde 10'a çıkarılacak ve öğrenci sayısına göre özel örgün öğretimin genel örgün eğitim içindeki payı yüzde 5,5'e yükseltilecek. Bu kapsamda dünyada, özel okulların resmi statüleri, faaliyet türleri, öğrenci alımları, eğitim sistemlerindeki yerleri, finansman modelleri ve teşvik mekanizmaları konusunda bir araştırma projesi yürütülecek. Özel okullardaki öğrencilere yönelik eğitim öğrenim desteğine yönelik ilgi kamu kurumları ve STK'ların katılımıyla toplantılar düzenlenecek.
      
Açık öğretimliler için dijital kitap hazırlanacak
      
Açık ortaokul, açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine kayıtlı aktif öğrenci sayısı ile mesleki ve teknik açık öğretim okulu uzaktan eğitimden faydalanan kursiyer sayısını yüzde 5 artırılacak. Bu kapsamda eğitim öğretim materyalleri revize edilecek ve dijital kitap haline getirilecek.
      
Eğitim Bilişim Ağı (EBA) portalında geliştirilen içerikler ve modüllerin sayısının en az yüzde 10 artırılacak. Bu kapsamda açık öğretim kurumları için görsel, işitsel öğretim materyalleri, medya tabanlı çoğaltılacak, dağıtılacak ve yayınlanacak.
      
Uluslararası imam hatip lisesi sayısı artırılacak
      
Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin mesleki ve akademik gelişimlerine imkan verecek etkinliklere katılımı bir önceki yıla göre yüzde 10 artırılacak. Ayrıca uluslararası anadolu imam hatip lisesi sayısı 5'e çıkarılacak ve yabancı öğrenci sayısını ise bir önceki yıla göre yüzde 19 artırılacak. Dış politika hedef ve öncelikleriyle uyumlu olarak da yurt dışında Türk Milli Eğitim Sistemine bağıl mevcut okul sayısı dönem sonuna kadar yüzde 5 artırılacak.
      
Dönüşüm yapabilecek dershanelerin yüzde 70'inin teşviki sağlanacak
      
MEB'in Mali Performans Programında 42 hedef bulunuyor. Bunların dışında yer alan diğer hedeflerinden bazıları şöyle:
-"Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne Bağlı okullarda uygulanmakta olan 22 alanın öğretim programı ile tüm alanlara ait 200 modül yazılacak.
      
-Ortaöğretim ve yükseköğretim hazırlık dershanelerinden özel okula dönüşebilecekler tespit edilecek, yıl sonuna kadar yüzde 70'inin özel okula dönüştürülmesi teşvik edilecek.
      
-2016 sonuna kadar eğitsel değerlendirme ve tanılama hizmetlerinin kalitesinin artırılması amacıyla Rehberlik Araştırma Merkezlerinde (RAM) kullanılan psikolojik ölçme araçlarından bir tanesinin daha standardizasyon çalışmasının tamamlanmasını sağlanacak.
      
-Üniversitelerin öğretim elemanı ile kamu kurum ve kuruluşlarının uzman personel ihtiyacının karşılanması amacıyla yurtdışına lisansüstü öğrenim görmek üzere gönderilen öğrenci sayısını ve öğrenimlerini tamamlayarak yurda dönüp görev talebinde bulunan öğrenci sayısı yıl sonuna kadar yüzde 10 artırılacak.
      
-Aile Eğitimi Kurs Programı kapsamında açılan kurs ve kursiyer sayısını yüzde 10 yükseltilecek.
      
-Hayat boyu öğrenme kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik kur ve kursiyer sayısı yüzde 10 artırılacak.
      
-2007 deprem yönetmeliği, TSE 825, yangın ve sığınak yönetmeliğine uygun 500 eğitim binasının deprem tahkiki yapılarak bu binaların yüzde 20'sinin güçlendirilme inşaatı yaptırılacak.
      
-Orta öğretim kurumları için yılda 80 yeni okul arsası üretilecek ve yılda en az 20 mevcut okul için genişleme alanlarında bulunan özel kişilere ait taşınmazların kamulaştırması yapılacak.
      
-Sınav hizmetlerinin kalitesi, sayısını ve çeşitliliği artırılacak ve bu konuda sürekliliği sağlayacak çalışmalar gerçekleştirilecek.
      
-2015 yılında kademeli olarak uygulamaya konulan öğretim programlarına ait okutulmakta olan ders kitaplarının izleme ve değerlendirmesini yapılacak.
      
-2015'te 100 mesleki ve teknik eğitim okulunun öz değerlendirmesi yapılacak."

hürriyet
Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER