MEB'den 632 sayılı KHK'ye aykırı görüş yazısı

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 13/07/2011 tarihli, 49870 sayılı ve “Müdür Yetkili Öğretmenlik” konulu yazılarında;

MEB'den 632 sayılı KHK'ye aykırı görüş yazısı

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 13/07/2011 tarihli, 49870 sayılı ve “Müdür Yetkili Öğretmenlik” konulu yazılarında; “657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanlardan Valiliklerce müdür yetkililik görevi verilenlerin 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kadroya geçirilmeleri sonucunda bu görevde geçirdikleri sürelerin yöneticilik görevinde geçirilmiş sayılıp sayılamayacağı hususundu tereddüde düşüldüğüne ilişkin yazı incelenmiştir.

Bilindiği gibi Ocak 2010 Yılı Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kuramları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine ilişkin Yönetmeliğin Uygulama Kılavuzun 3 üncü bölümünde yer alan “Duyuru, Başvuru. Atama ve yer Değiştirme Sürecinde Karşılaşılan Tereddütler ve Sık Sorulan Sorular ve Cevapları" başlıklı kısmındaki 15 inci soruda; “657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanlar müdür yetkililikte ya da eğitim kurumları yöneticiliğinde görevlendirilebilecekler mi?” şeklinde bir soruya yer verilmiş olup cevabında da “657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanların müdür yetkililikle ya da eğitim kurumları yöneticiliğinde görev almaları mümkün olamamaktadır.” İfadesine yer verilmiştir.

Bu bakımdan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanlara müdür yetkililik görevi verilemeyeceğinden mevzuata uygun olmadan verilen müdür yetkililik görevinin yöneticilik görevinden sayılmasının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.” açıklamasında bulundu.

Fakat; 04.06.2011 tarih ve 27954 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 632 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4. fıkrasında; “Bu madde hükümlerine göre memur kadrolarına atananların, 4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz.” hükümleri yer almaktadır.

Normalde, memuriyete atanan memurun, memuriyet dışındaki önceki hizmetleri asil memur kadrosuna atandıktan sonra değerlendirilmektedir. Ancak bu KHK düzenlemesinde görüldüğü üzere, hüküm koyucu irade, sözleşmeli personel pozisyonlarında geçen sürelerin hemen değerlendirilmesini istemektedir.

Dolayısıyla sözleşmeli öğretmenlerin bu dönemlerinde yapmış oldukları müdür yetkilik sürelerinin yöneticilik süresinden sayılması gerekmektedir.

BELGENİN ÜZERİNE TIKLAYINIZ 

Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2011, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER