MEB'den 'Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi' dersi açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu yıl zorunlu hale getirilen 'Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi' ders programı ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada "Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi"nin kitaptan çıkarılmadığı, 6. Sınıf sosyal bilgiler kitabında yer verildiği belirtildi.

MEB'den 'Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi' dersi açıklaması

MEB'in açıklamasında konuyla ilgili haberlerin sadece program metni üzerinde yapılan lokal incelemeye dayalı olduğu belirtildi. "Haberlerde yer verilen unsurlar kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşımaktadır" denildi.

 

Dersin öğretim programının pilot uygulamasının geçtiğimiz yıl 10 ilde 20 ilköğretim okulunda gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Pilot uygulamanın yapıldığı illerdeki öğretmenlerden gelen raporlar ile öğretim programı hazırlama ve geliştirme komisyonunun görüşleri doğrultusunda program revize edildi. Yeni halinin 2011-2012 öğretim yılından itibaren bütün ülkede uygulanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

 

Açıklamada şu değerlendirmelere yer verildi:

 

- Toplam 32 kazanımdan oluşan programın iki kazanımında kadın hakları ele alınmıştır.

 

- Haberlerde programdan çıkarıldığı iddia edilen kadına karşı ayrımcılığın önlenmesi ile ilgili 3. Tema 3. Kazanımda da revizyon yapılmış ve revizyonda sadece bu belgeye değil insan haklarıyla ilgili bütün belgelere atıf yapılması istenmiştir. Bununla, İnsan Hakları Everensel Bildirgesi, Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi'ne atıf yapılması kastedilmiştir.

 

- 03.08.2011 tarih ve 105 sayılı karar ile kabul edilen öğretim programının 16. sayfasındaki açıklamalarda da görüldüğü gibi “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Çocuk Hakları Sözleşmesi gibi uluslararası belgelerden örnekler verilir.” ifadesi yer almaktadır.  

 

Sözleşmeye 6. sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı'nda yer verildi

 

- İlköğretim Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi (8. Sınıf) Öğretim Programı esas alınarak hazırlanan Ders Kitabı’nın 37. Sayfasında ekte görüleceği üzere Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesine yer verilmiştir. Söz konusu sözleşmeye 6. Sınıf sosyal bilgiler kitabının 324-325 sayfalarında ayrıca yer verilmiştir.

 

- Haberde programdan çıkarıldığı iddia edilen örgütlenme hakkı STK’ların ele alındığı 3. Tema, 5. Kazanımda, dilekçe hakkı 3. Tema, 3. Kazanımın açıklamalar bölümünde yer almaktadır.  Konut dokunulmazlığı ve özel hayatın gizliliği hakları ise Çalışma Kitabı’nın 60 ve 62. Sayfalarında etkinlik aracılığı ile öğrencilere uygulamalı olarak aktarılmaktadır.

 

- “Haydi Kızlar Okula” kampanyası ile ilgili olarak haberde yer verilen etkinlik dersin süresi dikkate alınarak konu ile ilgili diğer iki etkinliğin içeriğinde de bu konuya değinildiğinden bu etkinliğe yer verilmemiştir.

 

- Çıkarıldığı iddia edilen “empati” dersin temel becerilerinden biri olarak tanımlanmış olup ekte görüleceği üzere 1, 2 ve 4. Temalarda işlenmesi zorunlu beceriler arasında sayılmıştır.

 

- İnsan Hakları Evrensel Bildirgesine programdan mükerrer biçimde yapılan atıflar pilot uygulama sürecinde eleştiriye konu edildiğinden program bu vb. tekrarlardan arındırılarak söz konusu bildirge sadece ilgili kazanımla ilişkili hale getirilmiştir.

Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2011, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER