MEB'E GİDEN AKADEMİSYENE İKİNCİ GÖREV AYLIĞI VERİLECEK

MEB'e giden akademisyene 2. görev aylığı

MEB'E GİDEN AKADEMİSYENE İKİNCİ GÖREV AYLIĞI VERİLECEK
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretim elemanlarının, Bakanlık merkez veya taşra birimlerindeki görevleri yürütmekle görevlendirmeleri halinde ne kadar ikinci görev aylığı alacağını belirledi.

 
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretim elemanlarının, Bakanlık merkez veya taşra birimlerindeki görevleri yürütmekle görevlendirmeleri halinde ne kadar ikinci görev aylığı alacağını belirledi.
 
2547 sayılı Kanunun 38. maddesine göre, öğretim elemanları; ilgili kurumların talebi ve kendisinin muvafakati, üniversite yönetim kurulunun uygun görmesi ve rektörün onayı ile ihtiyaç duyulan konularda, özlük işlemleri kendi kurumlarınca yürütülmek kaydıyla, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilebilmektedir. Bu şekilde görevlendirilenlerin, kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumlarındaki aylık ve diğer ödemeler ile öteki hakları devam etmektedir.
 
Bu şekilde görevlendirilenlere ayrıca ikinci görev aylığı ödenmektedir. Bunun miktarı ise 38. maddenin son fıkrasında şu şekilde düzenlenmiştir.
 
"Bu madde uyarınca görevlendirilen öğretim elemanları kendi kurumlarından alacakları aylık ve ödeneklerin yanısıra, görevlendirildikleri kurumda yürüttükleri görev için birinci derecenin dördüncü kademesinde bulunan bir genel müdürün aylık ve ek gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı geçmemek üzere ilgili bakan tarafından tespit edilecek miktarı net olarak ikinci görev aylığı şeklinde ayrıca alırlar. Bunlar görevlendirildikleri kurumlarca kendilerine bu suretle yapılan ödemeleri döner sermayelere yatırmak zorunda değildirler. Bunlara görev yapacakları kurumca bu ödeme dışında başkaca bir ödeme yapılmaz."
 
Maddenin atıfta bulunduğu genel müdürün aylık göstergesi 1500, ek göstergesi ise 6400'tür.
=(6400+1500) * 0,076998
= 608,28 lira
 
Madde metni bu brüt miktarı geçmemek üzere ilgili bakan tarafından tespit edilecek miktarın, görevlendirilen akademisyene verilebileceğini düzenlemiştir. MEB yapmış olduğu düzenlemede, ikinci görev aylığı miktarının yüzde 100 ve yüzde 90 oranında alınabileceğine karar verdi. İşte unvanlar bazında yapılan belirleme...
 
MEB'İN YAPTIĞI BELİRLEME ŞU ŞEKİLDEDİR:
 
www.memurlar.net
Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER