MERKEZ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ KURULMALIDIR!

UEYDER olarak, İllerde taşra teşkilatının yapısında değişiklik yapılmasını öneriyoruz.

MERKEZ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ KURULMALIDIR!
Tüm illerde merkez ilçe milli eğitim müdürlükleri kurulmalıdır. İl milli eğitim müdürlükleri, ilçelerin koordinesinden sorumlu olmalıdır. Yalnızca büyük şehirlerde ki bu uygulamanın tüm illere yayılması gerekmektedir. İl milli eğitim müdürlükleri üzerinden merkez ilçenin iş yükü alınmalıdır. Benzer uygulamayı nüfus müdürlüklerinde rastlamaktayız. Taşrada tüm illerde merkez ilçe milli eğitim müdürlüklerinin oluşturulması hizmetin daha hızlı ve kaliteli yapılmasını sağlayacaktır. DERNEK OLARAK ÖNERİMİZ İLLERDE BÜYÜK ŞEHİR KÜÇÜK ŞEHİR AYRIMI YAPILMADAN MERKEZ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNİN KURULMASIDIR. Bu hususta çalışma yapan Yalova/Termal İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali İNAN’ın teklifini kamuoyuyla paylaşıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımız teklifimiz doğrultusunda çalışma yapacak olur ise teknik olarak bu çalışmayı destekleriz.

 

 Yasa teklifinin gerekçesi ve taslak metin;

 

    652 SAYILI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

 HAKKINDA KANUN/KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME TEKLİFİ/TASARISI 

                                                             (TASLAK)

 

GEREKÇE:

 

GENEL GEREKÇE: Milli Eğitim iş ve işlemlerinde hizmet kalite ve standartlarının yükseltilmesi, yerinden yönetimin güçlendirilmesi, lüzumsuz kırtasiye ve bürokrasinin azaltılarak hizmetin sürekli ve daha hızlı hale getirilmesi için bu değişikliğin yapılması gerekli görülmektedir.

 

MADDE GEREKÇELERİ:

MADDE-1: 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmündeki Kararnamenin 30.maddesi 2. fıkrası birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, bu cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

 

MADDE-30  (2) Her ilde ve ilçede bir milli eğitim müdürlüğü ve büyükşehir statüsünde olmayan her ilde bir merkez ilçe milli eğitim müdürlüğü kurulur. Büyükşehir statüsü dışındaki illerde kurulan ilçe milli eğitim müdürlükleri için ekli (I) sayılı listede belirtilen kadrolar ihdas edilmiş, ekli (II) sayılı listede gösterilen kadrolar iptal edilmiştir.

 

 MADDE GEREKÇESİ: İl milli eğitim müdürlükleri halen aynı zamanda merkez ilçe milli eğitim müdürlüğü görevini de yürütmekte olup, bu haliyle hizmetlerin istenilen standartta olmaması, Milli Eğitimin genel amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesinde yetersiz kalınması, koordinasyon görevini yeterince yerine getirememesi, eğitimde başarı ve kalitenin artırılması için gerekli faaliyetlerin daha sık ve üst seviyede yapılması için büyükşehir statüsü dışındaki illerde merkez ilçe milli eğitim müdürlüğü kurulması, bu sayede merkez ilçede bulunan resmi, özel okul ve kurumlarla ilgili iş ve işlemlerin il milli eğitim müdürlükleri uhdesinden alınıp merkez ilçe milli eğitim müdürlüklerine verilmesiyle, illerde personel normunun de azaltılarak il milli eğitim müdürlüklerinin daha verimli çalışması amaçlanmıştır.

GEÇİCİ MADDE: 1- Bu kanun/kanun hükmünde kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte il milli eğitim müdürlüklerinde bulunan ve kadrosu iptal edilen şube müdürleri istekleri de dikkate alınarak, hizmet puanı en düşükten başlanarak kurulan merkez ilçe milli eğitim müdürlüklerine şube müdürü olarak atanır.

 

MADDE GEREKÇESİ: Müktesep hakkın korunması amaçlanmıştır.

YÜRÜRLÜK

MADDE-2: Bu Kanun/Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE GEREKÇESİ: Yürürlük maddesidir.

YÜRÜTME

MADDE-3: Bu Kanun/ Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

MADDE GEREKÇESİ: Yürütme maddesidir.

         

 

                                                                                               HAZIRLAYAN:

                                                                                                   Ali İNAN

                                                                                Yalova Termal İlçe Milli Eğitim Müdürü

                                                                                    Tel: 0505 589 11 81-0532 352 56 59

 

 

                                                                                                                                                                                                         

 

   652 SAYILI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

 HAKKINDA KANUN/KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME TEKLİFİ/TASARISI 

                                                                (TASLAK)

 

MADDE-1: 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmündeki Kararnamenin 30.maddesi 2. fıkrası birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, bu cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

 

MADDE-30:  (2) Her ilde ve ilçede bir milli eğitim müdürlüğü ve büyükşehir statüsünde olmayan her ilde bir merkez ilçe milli eğitim müdürlüğü kurulur. Büyükşehir statüsü dışındaki illerde kurulan ilçe milli eğitim müdürlükleri için ekli (I) sayılı listede belirtilen kadrolar ihdas edilmiş, ekli (II) sayılı listede gösterilen kadrolar iptal edilmiştir.

 

GEÇİCİ MADDE-1: Bu kanun/kanun hükmünde kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte il milli eğitim müdürlüklerinde bulunan ve kadrosu iptal edilen şube müdürleri istekleri de dikkate alınarak, hizmet puanı en düşükten başlanarak kurulan merkez ilçe milli eğitim müdürlüklerine şube müdürü olarak atanır.

 

YÜRÜRLÜK

MADDE-2: Bu Kanun/Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

MADDE-3: Bu Kanun/Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

  1. SAYILI LİSTE:

İHDAS EDİLEN KADROLAR 

UNVANI:                                                DERECESİ               SERBEST KADRO ADEDİ

İlçe Milli Eğitim Müdürü                                1                                     65

Şube Müdürü                                                    1                                   260

Şef                                                                      5                                   260

Memur                                                              7                                      65

V.H.K.İ                                                             6                                    195

Şoför                                                                10                                     65

Hizmetli                                                           12                                   130

TOPLAM                                                                                              1040

 

  1. SAYILI LİSTE

İPTAL EDİLEN KADROLAR

UNVANI:                                                           DERECESİ                 ADEDİ

İl Milli Eğitim Şube Müdürü                                    1                              195

TOPLAM                                                                                                    195

 

 

                                                                                                 HAZIRLAYAN:

                                                                                                     Ali İNAN

                                                                               Yalova Termal İlçe Milli Eğitim Müdürü

Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2011, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
Ramazan ÇEŞMELİ
Ramazan ÇEŞMELİ - 11 yıl Önce

Yeni ilçe milli eğitim müdürlükleri kurmak yerine tüm ilçe milli eğitimler kaldırlmalıdır.Yukarıdan gelene rica edrim,aşağıdan gelene arz ederim.Boşuna masraf...

Mstafa DEĞER
Mstafa DEĞER - 11 yıl Önce

Sayın Hocam! Fikirlerinize katılıyorum ancak, mevcut Şube Müdürleri ileo iş olmaz çünkü siyasilerin oyuncağı haline gelmiş ve emireri olmuş şahsiyetlerle olmaz. İl ve İlçe MEM'lerde eğitim ve öğretim hizmetleri şube müdürlükleri ile birlikte Destek Hizmetleri, Mali Hizmetler, İnsan Kaynakları, Taşınır/Taşınmaz Mal Hizmetleri, Sağlık Hizmetleri, Planlama Hizmetleri, Koordinasyon Hizmetleri, ARGE vb. şubeler oluşturulmalı ancak bu kadrolar öğretmenlerle doldurumamalıdır. Öğretmen kökenlileri sadece kendi alanları olan eğitim hizmetleriile sınırlandırmak daha isabetli olur. Başka kurumlara bakarsanız yapılanmayı daha iyi analiz edebilirsiniz. MEB şu ana kadar bir çok müdür unvanının görevtanımını bile yapamamaştır veya yapmak istememiştir sebebide yönetim kademelerininhepöğretmen olması ve kendilerinden başkasını düşümemelrinden kaynaklanmaktadır. Ben 27-28 yıllık meslek hayatımda MEB'de bunu gördüm.İl Müdür Yardımcısı ile Şube Müdürünü ayırt edemeyen zihniyetten çok şey beklemek bence çok yanlıştır.

SIRADAKİ HABER