Merkezi Sınavla Yerleşen Çocuğu Bulunan Öğretmenler Yer Değiştirebilecek

Danıştay 2011 Yılı Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu’nun Bir maddesinin Yürütmesini Durdurdu.

Merkezi Sınavla Yerleşen Çocuğu Bulunan Öğretmenler Yer Değiştirebilecek
2011 yılı yarıyıl tatil dönemine ilişkin “Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu”nun bazı maddelerin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Eğitim Sen tarafından Danıştay’a dava açılmıştır.
 
Bu davada Danıştay 2.Dairesi 3.6.2011 günlü ve E: 2011/1487 sayılı kararıyla 2011 yılı “Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu’nun “Ç.Genel ve Özel Hayatı Etkileyen Nedenlere Bağlı Yer Değiştirmeler” başlıklı bölümünün 1.6.maddesinde yer alan “Kazandığı yıl atama dönemi ile sınırlıdır.” hükmünün ve bu hükmün dayanağı olan 6.5.2010 gün ve 27573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer değiştirme Yönetmeliğinin “Genel ve özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı yer değiştirmeler” başlıklı 39.maddesinin 9.bendinde yer alan “kesin kaydını yaptırdığı yılla sınırlı olmak üzere” ibarelerinin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.
 
Böylece görevli olduğu yerleşim yeri dışında bir ortaöğretim kurumunu merkezi sınavla herhangi bir okula yerleşen çocuğu bulunan öğretmenler, çocuğunun öğrenim göreceği yerde çocuğunun yatılı öğrenim görme imkânı yoksa kazandığı yıl atama dönemiyle bağlı olmaksızın yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.
 
Danıştay 2. Dairesi anılan yönetmeliğin 39/9 maddesinde geçen “kesin kaydını yaptırdığı yılla sınırlı olmak üzere” ibaresinin yürütmesini Eğitim Sen tarafından s bu yönetmeliğe karşı açtığı davada 19.10.2010 günlü ve E: 2010/2779 sayılı kararıyla durdurmuş, bu kararla da “Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu’nun “Ç.Genel ve Özel Hayatı Etkileyen Nedenlere Bağlı Yer Değiştirmeler” başlıklı bölümünün 1.6.maddesinde yer alan “Kazandığı yıl atama dönemi ile sınırlıdır.” Hükmünün yürütmesini durdurmuş oldu.  Bu aşamadan sonra Milli Eğitim Bakanlığına düşen görev bu kararları tüm gerekleriyle yerine getirmektir.BELGELERİN ÜZERİNE TIKLAYINIZ
Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2011, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER