Mesleki Okulların Döner Sermaye İşletmeleri Hazine Payı Oranı Yüzde 1’e İndirildi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları döner sermaye işletmelerinin aylık gayrisafi hasılatından ödenen tutarlara dair uygulanacak Hazine payı oranı Hazine ve Maliye Bakanlığının yazısı ile % l'e indirilmiştir.

Mesleki Okulların Döner Sermaye İşletmeleri Hazine Payı Oranı Yüzde 1’e İndirildi

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki döner sermaye işletmelerinde yapılan üretimler hem ülke ekonomisine katkıda bulunmakta hem de okulda uygulamalı eğitimin cazibesini artırmaktadır. 

Döner sermaye işletmeleri aracılığıyla öğrenciler sektörün talep ettiği becerileri gerçek iş ortamlarında kalıcı ve sağlam bir şekilde kazanarak istihdama hazır bir halde mezun olmakta, aynı zamanda okullarımızdaki makine parkı ile iş gücü ekonomiye kazandırılmaktadır. 

Bu nedenle okullarımızdaki döner sermaye işletmelerinin faaliyetlerinin artırılması mesleki ve teknik eğitim için önem arz etmektedir.

5234 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesi kapsamında halen okullarımız döner sermaye işletmelerinin cirolarından %15 oranda hazine payı ödemektedirler. Döner sermaye işletmelerinin ödediği %15'lik hazine payının yüksek olması, üretim maliyetlerini artırmakta ve bu durum işletmelerin rekabet gücünü azalmaktadır. 

Hazine payının indirilmesi ile döner sermaye işletmelerinin sayıları ve üretim kapasitelerinin artacağı değerlendirildiğinden Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları döner sermaye işletmelerinin aylık gayrisafihasılatından ödenen tutarlara dair uygulanacak Hazine payı oranı Hazine ve Maliye Bakanlığının yazısı ile % l'e indirilmiştir.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER