MÜLAKAT SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR

Mülakat Sonuçlarına Nasıl İtiraz Edilir?

MÜLAKAT SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR
Şube müdürü olmak isteyen 5913 eğitimcinin sözlü mülakatları açıklandı.Haksız puanlamaya maruz kaldığını düşünenler sonuçlara itiraz etmek istiyor. Bu süreci sizler için açıklıyoruz.
 
Keşke MEB itiraz yol haritasını açıklayıcı bir yazı ile adaylara gösterseydi. 5913 şube müdürü adayının sonuçlar açıklanması ile birçoğu kendilerine verilen puandan rahatsız olduklarını ve itiraz edeceklerini söylüyorlar.Hatta 70 puanın üstünde puan verilenlerin bile sonuçlardan memnun olmadığını gelen bilgilere göre söyleyebiliriz.bazı adayların yazılı sınavdan yüksek puan almalarına rağmen sözlü mülakatlarda düşük puanlar verildiğini söyleyerek sonuçlara itiraz edeceklerini söylüyorlar.Doğrusunu söylemek gerekirse mülakatın olduğu yerde her zaman şaibe olabilir ve illa ki sonuçlar adil olmadığını savunan olacaktır.haksiz da sayılmazlar 5-10 dk içinde şube müdürlüğü için olan yönetmeliğin 16. Maddesindeki krıterlere karar vermek olanaksız.Gerçekten işin hakkını verecek olanlar elenebiliyor ve gerçekten işi beceremeyecek olanlarda başarılı olup milli eğitimin başına gelebiliyor.
 
 
Mülakatlarda bazı maddelerin ölçülemeyeceğini en başından beri düşünüyordum çünkü Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi soru cevap şeklinde ölçülebilecekken ,mesela kişinin  Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı 5-10 dk içerisinde ölçülemez.Ayrıca mülakat esnasında zarf çekilerek 2 soru ile belirlenmiş olan şube müdürlüğü krıterlerini ölçmek yetersiz kalacaktı.İsterseniz mülakatlarda şube müdürü adaylarında aranan ve değerlendirmeye tabi tutulan özelliklerihatırlayalım;
Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği Ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik’in Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar bölümü 16. Madde de şu şekilde ifade edilmiştir.
   a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel kültürü ve genel yeteneği,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
 
Yukarıdaki 6 krıtere bakıldığında sınav konularına hakimiyetini ve genel kültür/genel yeteneğinin  çekilen zarflardaki sorudan ölçülebileceğini rahatlıkla söylenebilir.bunun yanı sıra bir konuyu kavrayıp özetleme ifade etme yeteneği ile özgüvenini mülakat esnasında ölçülebilir diyebilirim ama bununda tam ve geçerli bir şekilde olmayacağı aşikar.Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının mülakat esnasında ölçülemeyeceğini savunuyorum çünkü hangi kısaslara göre sözel olarak bu bilişsel-devinimsel özellik kişilerde belirli bir zaman aralığında belirlenebilir hala çözmüş değilim.Şunu da belirtmek isterim ki mülakatı yapanlarda insan olduğu için işin içine insanoğlunun hata yapma ve duygusal(karşıdakinin hal tutum veya kişiselliği) olma özellikleri girebileceği için puanlamada hatalar olabilecek.bununla beraber komisyon üyelerinin iş yoğunluğuna bakılarak random hatalarının olacağı da gözden kaçmamalıdır. 

DİLEKÇE ÖRNEĞİ İÇİN TIKLAYIN
 
   Birşeyin altını daha çizmek isterim ki aynı yönetmeliğin sözlü mülakatların değerlendirmelerinde komisyondaki 5 üyenin nasıl değerlendireceğine açıklık getirerek;Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır,denilmiştir.Yani komisyon üyelerinin de tek bir şube müdürü adayına 5 üyenin farklı puanlar verebileceklerinden yola çıkarak verilen tüm puanların aritmetik ortalamanın puanlamaya esas alınmıştır. O zaman şu şekilde bir durumdan da bahsedilebilir belki de şube müdürü adayı eğer başka komisyonda girseydi farklı bir değerlendirme ve sonuçlar alabilecekti;sonuçta değerlendirmeyi yapanlar bilgisayar değil insan. 
  Görevde Yükselme Sözlü Sınav değerlendirme  formu(yönetmeliğin ek 1 formudur ve örnek teşkil eder)
   Lafı fazla uzatmadan sözlü mülakatlara itirazın ne kadar sürede yapılacağını ve nereye yapılacağını açıklayalım.Sınav sonucuna itiraz süresi MEB Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği Ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin Sınav sonuçlarına itiraz 18. Maddesinin ilk fıkrasında belirtilmiştir  (1) Sınav sonuçlarına, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde itiraz edilebilir. Bu itirazlar en geç on iş günü içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonuçları, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından itiraz sahiplerine tebliğ edilir.iş günü ifadesinden kasıt Resmi ve hafta sonu tatil günleri hariç, hafta içi diğer günleri kapsamaktadır.bu yüzden itiraz etmek isteyenler en geç Perşembe günü mesai saatleri bitimine kadar yapabilirler.İtirazın nereye yapılacağına gelince yönetmeliğin sınav sonuçlarına itiraz bölümü olan 18. Maddesinin ilk kısmında sonuçların İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından itiraz sahiplerine tebliğ edilir denilmesinden yola çıkarak MEB İKGM’ne yapılabilir.Bu itirazın ise Sözlü sınav ve değerlendirme kurulunun görevleri başlığının c fıkrasındaki”Sözlü sınava ilişkin itirazları sonuçlandırmak.” İbaresinden dolayı;sözlü mülakatları yapan komisyona yapılması gerektiğini hatırlatırız.
 
  Kısacası Sözlü mülakat sonucuna itiraz etmek isteyen şube müdürü adayı sınav sonuçlarının açıklandığı günden itibaren sayarak 5 iş gününün son mesai bitimine kadar itiraz edebilir.Sözlü mülakatların MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda yapıldığı için İKGM tarafından kurulmuş sözlü mülakat komisyonlarınca değerlendirilmek üzere itiraz dilekçeleri verilmesi gerekiyor.İtirazların ise itiraz gününden itibaren 10 iş günü içinde (2 hafta ) itiraz sahibi kimselere İKGM tarafından tebliğ edilmesi zorunlu.
 
  İtiraz sonucunu da beğenmeyen ve ortada bir haksızlığın olduğunu düşünen adayda en sonunda idare işleminin yürütme durdurulması için idare mahkemelerine dava açabilirler.Bu arada keşke Danıştay kararı olan sözlü mülakatlarda video kayıtları olsaydı da şaibelere olanak verilmeseydi şimdi adaylar Danıştay kararını örnek gösterip mülakatlarda video kaydının yapılmamasına istinaden dava da açabilecekler.
 
Sedat DEĞER/mebpersonel.com
Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2014, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
vatan sevdalısı
vatan sevdalısı - 4 yıl Önce

2016 haziran ayında yapılan pmyo lu mülakat sonuçlarında puan yok sıralamaya giremedi yazıyo degerlı basbakanım sonucların yenıden ıncelenerek puanlarla beraber acıklanmasını saygılarımızla arz ederiz puanzız sınav olurmu taktirlerinize sunarım. hic birinde puan yok.bu da akla fetöcü vatan hainlerini getiriyo

SIRADAKİ HABER