ÖĞRETMENLERDEN SBS PROTESTOSU

Öğretmenler SBS’de görev almayacak!

ÖĞRETMENLERDEN SBS PROTESTOSU

 


Öğretmenler SBS’de görev almayacak!

Öğretmenlerden anlamlı eylem...
 
  Sivas Eğitim Bir Sen'den yapılan açıklama: Eğitim çalışanlarının itibarsızlaştırılması ve merkezi sınavlarda uygulanan düşük ücretlere tepki olarak 09.06.2012 Cumartesi yapılacak olan SBS'de görev almıyoruz" dediler.

AYRICA ÖĞRETMENLER YETER 15 SAATTEN FAZLA ÇALIŞMIYORUZ DİYEREK İSYAN ETTİLER 

 

Madem öğretmenlerimiz haftada 15 saat çalışıyorlarmış, bizler bugüne kadar hep boşu boşuna fazla çalışıyormuşuz. Başbakandan daha iyi bilecek değiliz ya.
 
Bundan böyle aşağıda yazılan görevleri 15 saatlik süre içinde yapmamız gerekiyor demek ki ...
 
İdareci arkadaşlar da lütfen 15 saatlik çalışma süresinin dışında yapılacak bir iş beklemesinler arkadaşlardan.
 
 
 
MADDE 79 – (1) Eğitim ve öğretimin temel unsuru olan öğretmen, toplumsal kalkınmada bireyin gelişmesine katkı sağlamak üzere çalışmalarını yürütür.
 
(2) Sınıf düzeninden ve yönetiminden sorumlu olan öğretmen, eğitim ve öğretimin gerektirdiği fiziksel ve psikolojik ortamı hazırlar. İzleyeceği programı, yöntem ve teknikleri öğrenciye açıklar. Öğrencilerin araştırarak, yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini sağlayacak eğitim ve öğretim teknikleri ile teknolojik kaynakları kullanır.
 
(3) Öğretmenler görevlerini, Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak Anayasa, yasa, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve diğer ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yapmakla yükümlüdür.
 
(4) Öğretmenler, okul veya kurumun her türlü eğitim ve öğretim çalışmalarında görev alırlar.
 
(5) Öğretmenlerin görev ve sorumlulukları şunlardır:
 
a) Eğitim ve öğretim standartlarının geliştirilmesi, okul veya kurum ve çevre ilişkisinin kurulması ve gelişmesine katkı sağlar, işleyişte yönetime yardımcı olur, kılık, kıyafet, söz ve davranışlarıyla öğrencilere örnek olurlar.
 
b) Ünitelendirilmiş yıllık plan ve ders planlarını yapar; kendilerine verilen dersleri okuturlar. Derslerle ilgili öğrencilerin de aktif olarak yer aldığı araştırma, uygulama ve deneylerin yapılmasını sağlar.
 
c) Öğrencilerin inceleyerek, araştırarak, yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini sağlar. Bağımsız ve yaratıcı düşünmelerine, edinilen bilgilerden sonuçlar çıkarmalarına, tartışmalarda görüşlerini özgürce belirtmelerine ve hoşgörülü olmalarına yönelik gerekli ortamı hazırlar. Öğrencilerin eğitim ve öğretim çalışmalarında her türlü imkândan yararlanmasını sağlar.
 
ç) Özel eğitim gerektiren öğrencilerin yetiştirilmesi için Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtilen görevleri yapar.
 
d) Öğrencilerin kişisel ve grupla çalışma alışkanlığı kazanmalarına önem verir.
 
e) Sorumluluğuna verilen öğrenci kulüpleri ve toplum hizmeti çalışmaları ile ilgili görevleri yapar.
 
f) Sınıf rehber öğretmenliği görevlerini, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği ile Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütür.
 
g) Öğrencilere rehberlik ederek ders dışı eğitim ve öğretim faaliyetleri ile proje ve ödevlerle ilgili iş ve işlemleri yürütür.
 
ğ) Müdürün hazırlayacağı bir program dâhilinde, aday öğretmenlerin yetiştirilmesine yardımcı olur.
 
h) Sınavlarla ilgili iş ve işlemleri usulüne uygun olarak yürütür.
 
ı) Derse başlamadan önce yoklama yaparak yoklama sonucunu fiş veya deftere yazar ve imzalar.
 
i) Konu, etkinlik, deney, ödev, uygulama, yazılı yoklama ile diğer çalışmaları dersin sonunda ders defterine yazarak imzalar.
 
j) İnceleme ve araştırma gezileri için gezi planı hazırlar. Öğrencilerin gezi ile ilgili görüş ve izlenimlerini tartışıp değerlendirmelerini sağlayarak sonucu bir raporla okul veya kurum müdürüne sunar.
 
k) Görevlendirildikleri kurul, komisyon, ekip, öğrenci kulübü, sınıf rehberlik, toplum hizmeti çalışmalarına, millî bayram ve mahallî günlere, tören ve toplantılara, kurs ve seminerlere katılır. Çalışma takviminde belirtilen tarihlerde okul veya kurum hazır bulunur ve verilen görevleri yapar.
 
l) Öğretmenler kurulu, zümre öğretmenler kurulu ve diğer kurul toplantılarına katılır ve kendilerine verilen görevleri yerine getirir.
 
m) Alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik yenilikleri izleyerek bunları eğitim-öğretime yansıtır.
 
n) İhtiyaç duyulan ders araç ve gereç ve materyallerinin temini için okul yönetimi ile iş birliği yapar. Sorumluluğuna verilen ders araç ve gereç ve materyallerinin amacı doğrultusunda kullanılmasını ve korunmasını sağlar.
 
o) Elektronik ortamda yürütülen işlemlerden kendisi ve görev alanı ile ilgili kayıtları takip eder, yeni bilgi girişi ve güncelleme işlemlerini yapar. Onay gerektiren belgeleri müdüre sunar.
 
ö) Eğitim ve öğretimle ilgili her türlü mevzuat düzenleme ve değişikliklerini takip eder.
 
p) Öğrencinin davranış ve başarı durumları konusunda veliler ile işbirliği yapar.
 
r) Öğretmenler kendilerine verilen görevler dışında yarıyıl ve yaz tatili süresince izinli sayılır. Bu süre içerisinde bulunacakları adres ve iletişim bilgilerini okul yönetimine bildirmekle yükümlüdür.
 
s) Müdür tarafından verilen diğer görevleri de yapar.
 
Nöbet görevi
 
MADDE 80 – (1) Öğretmenler, eğitim ve öğretimin temel unsurlarından olan nöbet görevini nöbet çizelgesine göre yerine getirirler.
 
(2) Nöbetlerde aşağıdaki esaslara uyulur:
 
a) Öğretmenlere, dersinin olmadığı veya en az bulunduğu gün veya günlerde nöbet görevi verilir.
 
b) Birden fazla okul veya kurumda ders görevi bulunan öğretmenlere aylığını aldığı okulda, aylık aldığı okulda dersi yoksa en çok ders okuttuğu okulda nöbet görevi verilir.
 
c) Bayan öğretmenlere, doğumuna üç ay kala ve doğumdan sonra bir yıl nöbet görevi verilmez.
 
ç) Nöbet görevi, ilk dersten 30 dakika önce başlar, son ders bitiminden 15 dakika sonra biter. İkili öğretimin yapıldığı kurumlarda öğretmenler, kendi devrelerinde nöbet tutarlar.
 
d) Nöbet görevine özürsüz olarak gelmeyen öğretmen hakkında derse özürsüz olarak gelmeyen öğretmen gibi işlem yapılır.
 
e) Nöbetlerde uyulması gereken esaslar öğretmenler kurulunda görüşülür ve okul veya kurum yönetimince öğretmenlere yazılı olarak duyurulur.
 
 
 
Bakanlığın yayınladığı ortaöğretim kurumları yönetmeliğinden alınmıştır...
 
Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2012, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
erc40
erc40 - 12 yıl Önce

Hep yıllardır bunu söyledim.Tüm sendikalar birlik olsa.(Olmadıkları için üye olmadım.)Uyarı niteliğinde öğretmenler 1 hafta genel greve gitse.özür dilemez ve sosyal haklar verilmezse. ardından on beş gün daha grev..Düşünün 10 milyon öğrenci ve onların ana babalarını. okula gönderdikleri çocuklarının okul yerine evde ve sokakta olduklarını...Düşünün bol keseden atanların suratını...Ama nerede o öğretmenler..Üç kuruş için makam için mevki için yaparlar mı.Yıllarca hükümetler Bildikleri için at oynatmadılar mı...Nasıl olsa birlik olmazlar.bu böyle devam edecek gidecek.Tüm öğretmenlerin onuruyla oynanacak.kendini bilmezlerin elinde oyuncak olacak aşağılanacak.Hiç olmazsa bir kere onurunuz için...Ne kaybedersiniz.Onlar düşünsün kaybedeceklerini...Ayrıca veliler şubat tatilinde, yaz tatilinde çocuklarınızı gönderdinizde biz okutmadık mı?

murat efe
murat efe - 12 yıl Önce

arkadaşlar sizi tebrik ediyorum ve destekliyorum...Ben de sınavda görev almayacağım.

mehmet 80
mehmet 80 - 12 yıl Önce

arkadaşlar sizi tebrik ediyorum ve destekliyorum...Ben de sınavda görev almayacağım.sadece sınav değil seçim referandum vs. gibi hiç görev almayalım. 15 saat çalışıp yan gelip yatalım.tebrikler başbakan.......

ege
ege - 12 yıl Önce

böyle davranışı doğru bulmak, öğrencilerin emeklerini hiçe saymak,çocukların stresini artıracak tavırlar sergilemek ne insanlığa ne de öğretmenliğe yakışır. Protestonun da yeri ve zamanı olur.Bu tavrı sergileyenlere şahsi olarak dava açacağımı bildiririm.

ergen
ergen - 12 yıl Önce

helal olsun yarın sbsye gireceğim ve sizi destekliyorum.başbakandan nefret ediyorum.

42muallim 42
42muallim 42 - 12 yıl Önce

bu eyleme öğretmenlerin tüm yurtta destek vermelerini bekliyorum.sbs mutlaka boykot edilmelidir.39 tl ye başka köleler bulsunlar.15 saat çalıştık,sbs ye gdicek yerlerimiz ağrıyor.

SIRADAKİ HABER