ÖĞRETMENLERE UZMANLIK YOLU AÇILDI

Öğretmenlere Milli Eğitim Uzmanı olma imkanı getirildi

ÖĞRETMENLERE UZMANLIK YOLU AÇILDI
6258 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde; bir defaya mahsus olmak ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki (I) sayılı cetvelin Milli Eğitim Bakanlığına ait bölümünde yer alan Milli Eğitim Uzmanı unvanlı toplam serbest kadro adedini geçmemek üzere, belirli şartları taşıyanlara Milli Eğitim Uzmanı olma imkanı getirilmiştir.
 
Buna göre; 1- Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olup mesleğe özel yarışma sınavı ile girilen ve belirli süreli meslek içi eğitimden ve özel bir yeterlik sınavından sonra 657 sayılı Kanun'un 36'ncı maddesinin 'ORTAK HÜKÜMLER' başlıklı bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde belirtilen kadrolara atanmış olanlar,
 
2- Bakanlığın görev alanı ile ilgili dallarda doktora yapmış olmak kaydıyla üniversite öğretim elemanları,
 
3- Öğretmenler arasından,
 
Bakanlıkça belirlenen esas ve usullere göre yapılacak sınavda başarılı olanlar Milli Eğitim Uzmanı olarak atanabilecektir.
 
Bu şekilde atanacakların mesleklerinde en az beş yıllık deneyime sahip olmaları ve Bakanlıkça belirlenecek düzeyde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmaları gerekmektedir.
Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER