ÖĞRETMENLERE YÖNELİK ANKETTEN ÇARPICI SONUÇLAR ÇIKTI

66 Ay ve Altı Çocuklar Başarısız, 1. Sınıf Öğretmenlerinin %85 i Sınıf Tekrarını Onaylıyor

ÖĞRETMENLERE YÖNELİK ANKETTEN ÇARPICI SONUÇLAR ÇIKTI
Eski sistemdeki sorunlar ve ihtiyaçlar analiz edilmeden, öğretmenlere ve bilim insanlarına danışılmadan apar topar geçilen 4+4+4 eğitim sisteminin en büyük kurbanı en küçükler ve sınıf öğretmenleri oldu. Anadolu Eğitim Sendikasının Türkiye genelinde 1867 1. Sınıf öğretmenine uyguladığı ankete göre temel eğitimin ilk sınıfında alarm zilleri çalıyor. 
15 Nisan-15 Mayıs 2013 tarihleri arasında 1. Sınıf öğretmenlerince yanıtlanan ankete göre yeni sisteme geçilirken ve geçildikten sonra MEB veya sivil toplum örgütlerince görüşüne başvurulan öğretmenlerin oranı yalnızca % 4. 
 
Sendikamızın 2012-2013 Öğretim yılı başlamadan ve 1. Yarıyıl tamamlanmak üzereyken yaptırdığı iki ayrı anket  yurt genelinde çeşitli branş ve kademede görev yapan toplam 5000 den fazla öğretmene ulaştırılmıştır. 
 
 
72 Ayı Tamamlayan 1. Sınıf Öğrencileri Başarılı.
Ankete göre Nisan ayı itibari ile sınıftaki okula başlama yaşı eski sistemle uyumlu, 72 ay ve üzeri çocukların tamamı okuma yazmaya geçti diyen öğretmenlerin oranı % 62. Hiç biri okuyamadı diyenlerin oranı %8 dir.
 
Nisan ayı  baz alınarak; 1. sınıfta okuyan,  2012 Eylül ayı sonu itibariyle 72 ay ve üzeri öğrenci grubunuzun yüzde kaçı okumaya geçti ?
 
 
 
Yaş Küçüldükçe Akademik başarı da düşüyor! 
 
Aynı öğretmenler  66-72 ay aralığındaki çocukların Nisan Ayı okur-yazarlık başarısı için %30 luk bir tam başarı gözlemlemişlerdir. Hiç biri okuyamadı diyen öğretmenlerin oranı  72 aylıklara göre 2 puan artarak %10 a çıkmıştır. 
 
Nisan ayı baz alınarak; 1.sınıfta okuyan, 2012 Eylül ayı sonu itibariyle 66-72  ay aralığında olan öğrenci grubunuzun yüzde kaçı okumaya geçti?
 
 
 
 
 
66 Aydan Küçük Öğrenciler Çakıldı!
 
Üst yaş gruplarında Nisan ayı itibari ile öğrencilerinin tamamı okuma-yazmaya geçmiş öğretmen oranı %60 lar ve üzeri iken, 66 ay altında küçük öğrenciler için bu oran yalnızca 18 dir. Aynı sınıf, aynı öğretmen ve sistem içindeki bu farkın tek açıklaması yeni sistemdeki okula başlama yaşını küçültmenin YANLIŞ BİR KARAR olduğudur. Bu yanlışın kurbanı öğretim hayatına kendini yetersiz, başarısız hissederek başlayan küçük çocuklarımızdır. Bu öğrencilerimizin sınıf tekrar etmesi psikolojik bir yıkım yaratabileceği gibi, bir üst sınıfa eksik bilgi ve beceriyle geçirilmesi de tüm eğitim hayatını sabote edebilecek denli sıkıntılı bir durumdur. Her seçimin kaybedeni olacak olan bu minik öğrencilerin vebalini okula başlama yaşını 66 ay seviyelerine çekenler ve okula kaydettirenler paylaşmalıdır.
 
Nisan ayı baz alınarak; 1.sınıfta okuyan, 2012 Eylül ayı sonu itibariyle 66 aydan küçük olan öğrenci grubunuzun yüzde kaçı okumaya geçti?
 
 
 
Veliler Pişman!
 
 
 
Velileriyle diğer sınıf ve branş öğretmenlerinden daha fazla ve sık iletişimde bulunmak durumunda olan 1. Sınıf öğretmenlerinin izlenimlerine göre 66 ay ve daha küçük öğrencilerin velileri %54 oranında okula erken başlatma kararlarından pişmanlık duyuyor. Aynı konuda %27 oranında karasızlık gözlenirken, çocuklarını okula erken başlattığı için memnuniyet duyan velilerin oranı yalnızca %19 dur.
2012 Eylül sonu itibari ile 66 ay ve altında yaş grubundaki öğrenci velilerinin çocuklarını 1. Sınıfa başlatma kararlarına bugünkü bakışları nasıldır?
Sınıf Öğretmenleri Okul Öncesi Eğitim Şart diyor!
 
 
 
Görüşüne başvurduğumuz 1. Sınıf öğretmenleri yeni sistemde zorunlu kılınmayan okul öncesi eğitimin katkısına ve yararına inanmaktadır.  Yararına inanmayanların oranı %6 da kalırken kısmen inananlar %8 , “Evet inanıyorum” diyenler %86 oranındadır.
Okul öncesi eğitimin, 1.sınıfta okuyan öğrencilere, eğitim-öğretim açısından katkısı olduğuna inanıyor musunuz?
 
 
 
Sınıf Öğretmenleri sınıf tekrarından yana
 
 
 
21 Mayıs 2013 Tarihinde yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı genelgesi ile devamsız ve/veya başarısız öğrencilerin sınıf tekrarı yapması olanaklı hale gelmiştir. Sendikamızın anket soruları hazırlandığında ve uygulanırken yürürlükte olmayan bu durum, 1.sınıfa giren öğretmenlerin görüşleriyle uyumludur. Buna göre, 1. Sınıf özelinde sınıf tekrarından yana olan öğretmenlerin oranı %85, kararsızlar %10, karşı olanlar ise yalnızca %5 tir.
 
Sınıflar özelinde öğrencinin sınıf tekrarı yapmasına olanak verilmeli midir?
 
 
 
Uyguladığımız anketin 7 sorusu, Eylül 2012 ve Nisan 2013 arası dönemde akademik başarıyı veli ve öğrenci ölçeğinde değerlendirmekte,  kalan 12 soru ise okul türleri, sınıf içi yaş homojenliği, eğitim ortamlarına ve uygulamalarına dairdir. Bu soruların çarpıcı sonuçları sendikamız tarafından Haziran ilk yarısında basın ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.
 
 
 
Yaptığımız bu kapsamlı araştırmanın başta yasa yapıcı TBMM olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığı ve TTK tarafından dikkate alınarak, 2013-2014 öğretim yılına hasarsız, bilimsel ve en çok da çocuk hakları gözetilerek “pedagojik” eksene oturtulmuş bir sistemle girme umudunu taşıyoruz. Anketimizi il ve ilçelerde uygulayan temsilcilerimiz ve zaman ayırarak katılan 1. Sınıf öğretmenlerimize teşekkürlerimizle…
Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2013, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER