ÖĞRETMENLERİN EĞİTİM ÖĞRETİM TAZMİNATI BELİRSİZLİĞİ NE ZAMAN GİDERİLECEK?

ÖĞRETMENLERİN EĞİTİM ÖĞRETİM TAZMİNATI BELİRSİZLİĞİ NE ZAMAN GİDERİLECEK?

ÖĞRETMENLERİN EĞİTİM ÖĞRETİM TAZMİNATI BELİRSİZLİĞİ NE ZAMAN GİDERİLECEK?
Öğretmenlere, aylık aldıkları dereceler esas alınarak en yüksek Devlet memuru aylığının belli oranlarında her ay ödenmekte olan Eğitim Öğretim Tazminatının 2015 yılından sonra hangi oranlarda uygulanacağı hususu belirsizliğini koruyor.
 
Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda fiilen öğretmenlik yapanların yanı sıra, öğretmen unvanlı kadrolarda olup da okul müdürü, okul müdür yardımcısı, yönetici ve eğitim uzmanı olarak görevlendirilenler ile cezaevi okullarında çalışan öğretmenlere, en yüksek Devlet Memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının belli oranları şeklinde eğitim öğretim tazminatı ödenmektedir.
 
Eğitim öğretim tazminatı ödemesi konusunda “657 sayılı Devlet memurları Kanunu” ile “Devlet Memurlarına Ödenecek Zam Ve Tazminatlara İlişkin Karar”da yer alan düzenlemelerin dışında, imzalanan Toplu Sözleşmelere de hüküm konulabilmektedir.
 
Eğitim ve Öğretim Tazminatına ilişkin düzenlemeler
 
a- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda
 
657 sayılı Kanunun 152/II/B maddesinde, aylık aldıkları dereceler itibariyle öğretmenlere ödenebilecek eğitim öğretim tazminatı oranlarının üst sınırları belirtilmiştir.
 
Buna göre, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda fiilen öğretmenlik yapanlardan;
 
*1-2 nci derecelerden aylık alanlara en yüksek Devlet Memuru aylığının %100’ü kadar,
 
*3 ve 4 üncü derecelerden aylık alanlara en yüksek Devlet Memuru aylığının %95’i kadar,
 
*Diğer derecelerden aylık alanlara en yüksek Devlet Memuru aylığının %85’i kadar
 
Eğitim ve Öğretim Tazminatı ödenmesi mümkün olabilmektedir.
 
b- Devlet Memurlarına Ödenecek Zam Ve Tazminatlara İlişkin Kararda
 
657 sayılı Kanunun 152 nci maddesine dayanılarak çıkarılmış olan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam Ve Tazminatlara İlişkin Karar eki III Sayılı Cetvelin (A) bölümünde Eğitim Öğretim Tazminatı düzenlemesine yer verilmiştir.
 
Buna göre, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda fiilen öğretmenlik yapanlardan;
 
*1-2 nci derecelerden aylık alanlara en yüksek Devlet Memuru aylığının %100’ü oranında,
 
*3 ve 4 üncü derecelerden aylık alanlara en yüksek Devlet Memuru aylığının %95’i oranında,
 
*Diğer derecelerden aylık alanlara en yüksek Devlet Memuru aylığının %85’i oranında
 
Eğitim ve Öğretim Tazminatı ödenmesi öngörülmüştür.
 
c-2013 yılında imzalananToplu Sözleşmede
 
Kamu görevlilerinin geneline ve hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklara ilişkin 2014 ve 2015 yıllarını kapsayan 2. dönem toplu sözleşmesinde kamu çalışanlarına ilişkin çeşitli hususlar düzenlenirken, 27 nci maddesi ile de Eğitim Öğretim Tazminatı oranlarında sözleşme dönemi kapsamında artışa gidilmişti.
 
Yapılan düzenlemeyle, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda “100”, “95” ve “85” şeklinde yer alan “Eğitim Öğretim Tazminatı” oranlarının; 15/1/2014 tarihinden itibaren sırasıyla “110,28”, “105,28” ve “95,28” olarak, 15/7/2014 tarihinden itibaren de sırasıyla “120,56”, “115,56” ve “105,56” olarak uygulanması kararlaştırılmıştı.
 
2015 yılından sonra Eğitim Öğretim Tazminatı oranları nasıl olacak?
 
Öğretmenlerin yararlandığı Eğitim Öğretim Tazminatının, aylık dereceler itibariyle ödenebilecek üst sınırı 657 sayılı Kanunda belirlenmiş ve aynı sınırda tazminat ödenmesi Zam ve Tazminat Kararnamesinde hüküm altına alınmıştır.
 
2013 yılında imzalanan toplu sözleşmede ise, 657 sayılı Kanunda öngörülen Eğitim Öğretim Tazminatı üst sınır oranları aşılacak şekilde 2014 ve 2015 yılları için yeni oranlar belirlenmiştir.
 
Gelinen aşamada, yeniden yapılacak Toplu Sözleşmede düzenleme yapılmadığı ya da 657 sayılı Kanunda ve buna paralel olarak Zam ve Tazminatlara ilişkin Kararnamede değişiklik yapılmadığı sürece, 2015 yılında sonra Eğitim ve Öğretim Tazminatı oranları olarak 2013 yılında geçerli olan oranlar kullanılacak.
 
Öğretmenlerin 2016 yılı başından itibaren Eğitim Öğretim Tazminatı ödemesinden dolayı sıkıntı yaşamamaları için, memurunyeri.com olarak, konuya ilişkin sürekli bir çözüm bulunması amacıyla 657 sayılı Kanunda gerekli düzenlemenin yapılması ve aynı doğrultuda Zam ve Tazminat Kararnamesinde gerekli değişikliklerin yapılması gerektiğini düşünmekteyiz. Aksi durumda, her toplu sözleşme dönemi öncesinde öğretmenler için tazminat konusu belirsizliğini korumuş olacaktır.
Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER