ÖĞRETMENLERİN MÜLAKAT SINAVINDA KAYIRMACILIK NASIL ÖNLENECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı emrinde aday öğretmen olarak görev alanların öğretmen kadrolarına atanmaları aşamasında sözlü sınava da tabi tutulabilecek olmasının yarattığı endişeler soru önergesine konu edildi.

ÖĞRETMENLERİN MÜLAKAT SINAVINDA KAYIRMACILIK NASIL ÖNLENECEK?
 
Konuyu gündeme getiren Milletvekili Sezgin TANRIKULU verdiği soru önergesinde, MEB’in yeni Yönetmeliğine göre;
 
-Geçen Eylül ayından itibaren ilk defa atanan öğretmenlerin, aday öğretmen sayılacağı ve asil öğretmenliğe atanmaları için üç önemli engeli aşmaları gerekeceğini,
 
-Asil öğretmenliğe atanabilmek için adaylar hem performans değerlendirmesine hem de yazılı-sözlü sınava tabi tutulacağını,
 
-Aday öğretmenlerin, en az bir yıl fiilen görev yapmaları ve performans değerlendirmesine göre başarılı olmaları şartlarıyla, Bakanlıkça yapılacak yazılı veya yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazanacaklarını,
 
-Performans değerlendirmesinin yılda üç kez yapılacağını,
 
-Göreve başladığı dönemde bir, takip eden dönemde iki kez değerlendirme (maarif müfettişi, danışman öğretmen ve okul müdürü tarafından) yapılacak ve değerlendirmede 50 ayrı kriterin kullanılacağını,
 
-Aday öğretmenlerden performans değerlendirmesinde başarılı olamayanlar ile sınavda başarısız olanların öğretmenlik unvanını kaybedecekleri ve memuriyetle ilişkilerinin kesileceği, aday öğretmenliğe başlamadan önce ilgili mevzuatına göre devlet memurluğunda adaylıkları kalkmış olanların ise Bakanlıkta uygun memur kadrolarına atanacağını,
 
-Önümüzdeki öğretim yılından (2015-2016) itibaren tüm öğretmenlerin, her ders yılı sonunda okul müdürlerince değerlendirmeye tabi tutulacağını
 
belirterek, Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI’nın konuya ilişkin aşağıdaki sorulara cevap vermesini istedi.
 
1-Asil öğretmenliğe atanabilmek için adayların hem performans değerlendirmesine hem yazılı-sözlü sınava tabi tutulmasının gerekçesi nedir?
 
2-Bakanlıkça yapılan yazılı-sözlü mülakatlarda eşitlik, siyasi tarafsızlık ilkesi nasıl korunacaktır?
 
3-Bakanlıkça yapılan yazılı-sözlü mülakatların puan ağırlıkları nasıl olacaktır?
 
4-Bakanlıkça yapılan sözlü mülakatlarda siyasi torpil, sendika kayırmacılığı nasıl önlenecektir?
 
5-Asil öğretmenliğe atanan aday öğretmenlerin Eğitim Bir-Sen’li olma ihtimali yüzde kaçtır?
 
6-Maarif müfettişi, danışman öğretmen ve okul müdürlerinin öğretmenleri değerlendireceği 50 ayrı kriter nasıl tespit edilmiştir?
 
7-Maarif müfettişi, danışman öğretmen ve okul müdürlerinin dünya görüşlerinin, siyasi eğilimlerinin 50 ayrı kritere göre öğretmenleri değerlendirmelerini etkilememesi mümkün müdür?
 
8-Öğretmenlerin ağırlıklı olarak öğrencilerin sınavlardaki başarılarına göre değerlendirilmemesinin sebebi nedir?
 
9- 2010-2015 yılları arasında mobbing yapan okul müdürü, il ve ilçe idarecisi sayısı nedir?
 
10- Her ders yılı sonunda okul müdürlerince, öğretmenlerin değerlendirmeye tabi tutulması, okullarda yaşanacak mobbing olaylarını artırmayacak mıdır?
Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER