Okul ve kurum Müdürlüklerinin Dikkatine

Milli Eğitim Bakanlığı, okul ve kurumların norm kadrolarının güncellenmesini istedi

Okul ve kurum Müdürlüklerinin Dikkatine
Norm Kadro Yönetmeliğinin 18. Maddesi gereğince “okul ve kurumların norm kadro sayılarının bu yönetmelikte yer alan norm kadro kriterleri çerçevesinde değişmesi halinde değişikliğe konu olan okul ve kurumların norm kadro sayıları Haziran-Eylül aylarında 16 ve 17. Maddeler doğrultusunda yeniden belirleneceği, gerek görüldüğü zamanlarda bu aylar dışında da okul ve kurumların norm kadro sayılarının yeniden belirlenebileceği hükme bağlanmış bulunmaktadır.
 
Norm Kadro Yönetmeliğinin son şekli (tıklayınız) Norm Kadro Yönetmeliğinin değişikliği sonucunda okul/kurumların yönetici ve alanlar itibarıyla öğretmen norm kadrolarında oluşabilecek yeni duruma yönelik işlemlerin uygulanmasında karşılaşılabilecek olumsuzlukların önlenmesi için hazırlanan 05/04/2011 tarih ve 23018 sayılı yazı (tıklayınız). Söz konusu Yönetmelik değişikliği ile değişikliği açıklayan yazının ilgili mercilerce incelenerek iş ve işlemlerin bu doğrultuda yapılması gerekmektedir.
2011-2012 Eğitim Öğretim Yılına esas okul/kurumların norm kadrolarında güncelleme yapılmak üzere sistem 28 Haziran-8 Temmuz tarihleri arasında açılmış, Norm Kadro Modülünde güncelleme yapılması için İl Millî Eğitim Müdürlüğü Mebbis Yöneticilerine yetki verilmiştir. Mebbis yöneticileri tarafından 28-30 Haziran tarihleri arasında okul ve kurum müdürlüklerine, 01-05 Temmuz tarihleri arasında ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine, 06-10 Temmuz tarihleri arasında da İl milli eğitim müdürlüklerine girilen bilgilerin kontrolünün yapılması için yetki verilmesi gerekmektedir. Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde; “okul ve kurumların yönetici ve öğretmen norm kadroları il milli eğitim müdürlüklerince belirlenir.” hükmü mevcut olduğundan bu süre zarfında okul ve kurumlara ait bilgilerin sisteme doğru ve tam olarak girilmesi, girilecek veriler doğrultusunda belirlenen norm kadrolara göre yapılan atamalarda doğacak hatalardan okul/kurum müdürleri ile il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri sorumlu olacaklardır. Bakanlık kontrolü sırasında gerçeğe aykırı bilgilerin sisteme girildiğinin tespiti yapıldığında sorumlular hakkında gerekli işlem yapılacaktır.
Merkeze bağlı Taşra Teşkilatı içerisinde yer alan okul/kurumlar, Bilim Sanat Merkezleri, Halk Eğitim Merkezleri ve Akşam Sanat Okulları, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Öğretmen evi ve akşam sanat okulu Müdürlükleri ile Turizm Eğitim Merkezlerinin norm kadrolarında hiçbir şekilde değişiklik yapılmayacaktır.
İl, ilçe, okul/kurum müdürlerince norm kadro güncellenmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar:
1)Genel Lise iken Anadolu Lisesine dönüştürülen veya kademeli olarak kapatılarak Meslek Lisesi olarak açılan eğitim kurumları tek kurum kodu altında birleştirilmiş olup, buna göre öğrenci bilgileri ayrı, diğer bilgiler alanlara göre ders saati sayıları v.b. birlikte değerlendirilmiştir. Söz konusu kurumlar için yapılan bu iş ve işlemlerinin okul/kurum müdürlüklerince çok dikkatli bir şekilde incelenmesi ve veri girişlerinin bu doğrultuda yapılması gerekmektedir.
2)19/09/2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile her türdeki Anadolu liseleri öğretmenlerinin seçimi ve atamalarına ilişkin Yönetmelik, 19/12/2010 tarih ve 27790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin öğretmenleri ile Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin beden eğitimi, müzik ve Görsel Sanatlar/Resim öğretmenlerinin seçimi ve atamalarına dair Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır. Bu doğrultuda Anadolu liselerinin öğretmenlerinin seçme sınavı kaldırıldığından, Norm Kadro Modülündeki Norm Bilgileri ekranı birleştirilerek tek sütuna dönüştürülmüştür.
3)Norm bilgileri ekranında yeni bir düzenleme yapılarak toplam ders saati, yöneticinin gireceği ders saati ve norma esas ders saati sütunları eklenmiştir. Buna göre ders bütünlüğü de dikkate alınarak yöneticinin gireceği ders saati yöneticinin gireceği ders saati sütununa, yöneticinin gireceği ders yükü düşüldükten sonra kalan ders saati norma esas ders saati sütununa işlenecek buna göre norma esas ders saati ve yöneticinin gireceği ders saati toplanarak toplam ders saati olarak hesaplanacaktır. (Örneğin: Okulun Türk Dili ve Edebiyatı alanındaki haftalık ders saati toplamının 86 saat olduğu varsayıldığında, yöneticinin gireceği 6 saat ders yükü yöneticinin gireceği ders saati sütununa, norma esas ders saati sütununa ise 80 saat yazılması ve toplam ders saati sütunun da (80+6)86 saat ders yükünün olması gerekmektedir.)
Görevlendirilen yöneticilerde, yöneticinin gireceği ders saati görevlendirildiği okulda gösterilmeyecek, Yöneticilerin gireceği ders saati sütununa alanları ile aylık karşılığı okutabileceği dersler dışında her hangi bir alanda ders saati yazılmaması gerekmektedir.
4)Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Lisesi, Özel Eğitim Okulları ( Görme, İşitme, Zihinsel, Ortopedik, Otistik, İş Okulları, Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi Müdürlükleri ), Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Müdürlükleri(METEM) ve Yatılı İlköğretim Bölge Okullarının bağımsız olması ve hiçbir şekilde eğitim bölgelerine bağlanmaması gerekmektedir. Yukarıda belirtilen Eğitim kurumları dışındaki tüm eğitim kurumlarının (Anadolu Liseleri dahil) olmak üzere öğretmen norm kadro belirlenmesinde eğitim bölgesi dikkate alınacaktır.
5) Rehberlik ve araştırma merkezlerinin yönetici, rehber öğretmen ve alan öğretmenlerinin norm kadrolarının Yönetmelik değişikliği doğrultusunda tam ve doğru olarak belirlenmesi ve rehberlik araştırma merkezlerinin hizmet verdiği ilçelerin kontrol edilmesi gerekmektedir.
6)İlköğretim okullarındaki 4 ve 5 inci sınıfların ders programında yer alan özel bilgi,beceri ve yetenek isteyen; beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar/resim, din kültürü ve ahlâk bilgisi ve yabancı dil ders yüklerinin 6, 7 ve 8 inci sınıfların bu alanlardaki ders yüklerine dahil edilerek öğretmen norm kadrolarının belirlenmesi gerekmektedir.
7)Norm Kadro Yönetmeliği doğrultusunda Alan/Bölüm şefi, Atölye Şefi ve Laboratuar Şefi norm kadrosunun verilmesi söz konusu olmayıp normun içindeki öğretmene verilen ek bir görev olduğundan Dairemizden yazışmayla ayrıca kadro istenmemesi. Söz konusu işlemin Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Okul ve Kurumları Alan/Bölüm, Atölye ve Laboratuar Şefliklerine İlişkin Yönerge doğrultusunda belirlemesinin yapılarak Norm Modülündeki kurum bilgileri ekranına alan/bölüm, atölye ve laboratuar sayılarının tam ve doğru olarak girilmesinin sağlanması ve görevlendirmelerinde bu sayılar doğrultusunda yapılması gerekmektedir.
8) Norm modülü kurum bilgileri ekranındaki bilgi başlıklarının tam ve doğru olarak doldurulması her kutucuğun bir unvanda personel atamasını etkilediği bilgi girilmeyen kutucuktan dolayı atama yapılamayacağı ve personel eksikliğinden dolayı yaşayacakları sıkıntıların tamamen okul ve kurum müdürlüklerine ait olacağının bilinmesi gerekmektedir.
a)Okul ve kurumlardaki oda sayısı; kurum binaları yapılırken projesinde kaç oda görünüyor ise oda sayısı olarak girilmeli kurumun ek binası kiralık veya başka bir yolla kurumun kullandığı mekanlar varsa bu mekanlardaki kullandığı oda sayılarının da ilave edilmesi gerekmektedir. Pansiyonlarda veya öğretmen evlerinde yatakhane olarak kullanılan oda sayısına yönetim birimlerinin kullandığı veya başka amaçla kullanılan oda sayıları da eklenerek sisteme girilmeli Ayrıca okullarda müdür odası harita odası laboratuar spor salonları veya buna benzer odalarında öğrencinin kullandığı derslik sayılarına ilave edilerek tümünün oda sayısı olarak oda sayısı kutucuğuna işlenmesi Derslik olarak kullanılan sınıfların ise ayrıca önceden beri var olan derslik sayıları kutucuğuna işlenmesi,
b)Yemek Hizmeti verilen kişi sayısı; yemek servisi veren okul ve kurumların yemek servisi verdiği kişi sayısının sisteme girilmesi,
c)Okul veya kurumun ısıtma şekli; okul veya kurumun kaloriferle veya sobayla ısıtma şekli neyse o seçeneğin seçilmesi, gerekmektedir.
9)Norm kadro güncelleme iş ve işlemlerinin bitimine müteakip onaylanan Norm Kadro Tespit Çizelgelerinin çıktıları alınarak 15 gün içerisinde milli eğitim müdürlüklerince, ilgili okul/kurum müdürlüklerine gönderilmesi gerekmektedir


 
Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2011, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER