Okullarda Sınıf Mevcutları 40 Öğrenciyi Geçemeyecek

Sendikamıza, bazı okullarımızda normal öğretime geçilmesi, bazı okullarımızda sınıf/derslik sayısının yetersizliği nedeniyle sınıf mevcutlarında artışların olduğu, sınıf mevcutlarındaki artışların 60’lı sayılara kadar çıktığı yönünde bilgiler gelmesi üzerine bir sınıf/şubede en fazla kaç öğrenci olacağının belirlenmesi talebiyle Milli Eğitim Bakanlığı’na müracaat etmiştik.

Okullarda Sınıf Mevcutları 40 Öğrenciyi Geçemeyecek

Milli Eğitim Bakanlığı talebimize binaen gönderdiği cevap yazısında “İlgi (a) Kanunun 50 nci maddesinde “Birleştirilmiş sınıflar da dâhil olmak üzere bir öğretmene düşen öğrenci sayısı 40’dan fazla olamaz” hükmü yer almaktadır.

İl ve ilçelerde ilgi (b) Yönetmeliğin 10 uncu maddesine göre kurulan öğrenci yerleştirme komisyonu aracılığıyla okulların adres kayıt alanı belirlenmektedir. Kayıt alanı belirlenirken öğrencinin yüksek yararı gözetilerek, okulların bulunduğu konum, öğrencilerin okula güvenli ulaşımı, okulların sayısı ve fiziki kapasitesi, kayıt alanında bulunan öğrenci sayıları dikkate alınarak ilgili mevzuatında belirtilen şartları aşmamak kaydıyla planlama yapılmaktadır.

Bakanlığın ilgi tuttuğu 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’nun 50. maddesi uyarınca sınıf/şubelerde ki öğrenci sayısı 40’ı geçemeyecektir.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER