Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Güncellendi

YÖK ile MEB arasında imzalanan "Eğitimde İşbirliği Protokolü" kapsamında güncellenen "Pedagojik Formasyon Eğitimine İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar" belli oldu.

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Güncellendi

YÖK Genel Kurulu tarafından onaylanarak 2021-2022 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe giren "Pedagojik Formasyon Eğitimine İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar" kurumun internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, yükseköğretim kurumlarında ve MEB'e bağlı okullarda bu yıl yüz yüze eğitimin yeniden başlamasına bağlı olarak, YÖK tarafından belirlenen yeni usul ve esaslar çerçevesinde üniversitelerde Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programları başlatılabilecek.

Üniversitelerin kurumsal kapasitesine bağlı olarak ilgili lisans programlarından mezun olan ve senatoca belirlenecek şartları taşıyan adaylar, eğitim ve eğitim bilimleri fakültesi ve eğitim bilimleri bölümü olan ve program açma izni verilen üniversitelerde pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına başvurabilecek.

Açık öğretim ve uzaktan öğretim yoluyla sunulan ilgili lisans programlarının mezunlarından pedagojik formasyon eğitimi programına katılmak isteyenler, eğer program açılmışsa mezun oldukları üniversiteye veya program açılan diğer üniversitelere başvuru yapabilecekler.

Adayın mezun olduğu ana dal lisans programı ile çift ana dal yaptığı lisans programının ikisi de Talim ve Terbiye Kurulunca belirlenen lisans programları içinde yer alıyorsa, her iki alandan birini tercih edebilecekler.

Program nasıl açılacak?

Pedagojik formasyon programında dersleri verecek olan öğretim üyelerinin doktora veya doçentliğinin ilgili alandan olması gerekecek.

Bir üniversitede program açılabilmesi için ilgili üniversitenin belirli koşulları sağlamış olması gerekecek.

Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programının süresi en az iki yarıyıl olacak. Dersler iki yarıyıla bölünerek ve bir öğretim yılında tamamlanabilecek ders programına göre yürütülecek.

Programın yürütülmesinden sorumlu birimler

Programa ilişkin akademik, idari ve mali işler, rektörlük tarafından oluşturulan Pedagojik Formasyon Birimince yürütülecek. Bu birim, bir rektör yardımcısı başkanlığında eğitim/eğitim bilimleri fakültesi ya da ilgili fakülte dekanı ile eğitim bilimleri bölüm başkanından oluşacak.

Birim, akademik takvimi ve ders programlarını yapmak, programın uygulama ilkelerini belirlemek, uygulamaları izlemek, stratejiler geliştirmek, programları değerlendirmek, diğer birimlerle iş birliği yaparak dersleri yürütecek öğretim elemanlarının ders programlarını belirlemek, ilgili birim ve kişiler arasında iş birliğini sağlayarak programın düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak ile görevli olacak.

Sınav programlarını hazırlamak ve uygulamak, öğretmenlik uygulaması dersinde MEB'e bağlı uygulama yapılacak okulların ve uygulamaya gidecek öğrencilerin listesini hazırlamak, okullara ve öğrenci gruplarına göre, danışman öğretim elemanlarını ve rehber öğretmenleri belirlemek, uygulamalar için valilik ve il milli eğitim müdürlüğünden izinleri almak için gerekli işlemleri yapmak ve rektörlükçe verilecek diğer görevleri yapmak, birimin diğer görevleri olacak.

Derslere devam, ders muafiyeti, programı bitirme ve sertifika belgesi

Bir dönemde en az bir dersten devam şartını sağlayan ancak bazı derslerden devam alamayanlar, bir sonraki dönemde ders kredisi başına kurum tarafından belirlenecek öğrenim ücretini yatırarak programa devam edecek.

Programda aldığı dersleri, öngörülen öğrenim süresi içinde başaramamış öğrencilere, ilgili yükseköğretim kurumlarının Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanacak.

Programa kayıtlı olmak, erkek öğrencilerin askerlik tecil işlemleri için bir gerekçe oluşturmayacak. Programı tamamlamadan askere alınan öğrenciler, askerlik hizmetinden sonra terhislerini izleyen ilk iki yıl içinde başvurmaları durumunda programı kaldıkları yerden tamamlayacak ya da programın açık bulunduğu bir yükseköğretim kurumunda programa kaldıkları yerden devam edebilecek.

Programda yer alan dersler, derslerin kredileri ve notları, lisans programından ayrı bir transkriptte gösterilecek. Programa devam edenler, sınav hakları dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamayacak.

Programdan herhangi bir nedenle ilişiği kesilenlere ve ayrılanlara istemeleri halinde o güne kadar almış oldukları derslere ilişkin not durum belgesi verilecek. İlgili kurumun öğretim ve sınav yönetmeliği hükümlerine göre, programda yer alan derslerin tümünden başarılı olanlar Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası almaya hak kazanacak.

Aynı pedagojik formasyon eğitimine dayalı olarak birden fazla alanda sertifika belgesi düzenlenemeyecek.

Öğrenim ücreti ve katkı payı dağıtımı

Programa kaydolanlardan alınabilecek öğrenim ücreti, peşin ya da kurumca belirlenecek taksitler halinde ödenebilecek. İlk taksit kayıt sırasında, diğer taksitler ise kurumun belirleyeceği tarihlerde ödenecek.

Bu usul ve esaslar, YÖK kararı ile 2021-2022 akademik yılı güz yarı yılından itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girecek. 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER