ROTASYON KİMLER İÇİN VAR!

652 sayılı KHK’nin 37. maddesi ile getirilen rotasyon düzenlemeleri geçerlidir. 657 sayılı Kanunun 76. maddesindeki düzenlemeler bunun karşısında hükümsüz kalmıştır.

ROTASYON KİMLER İÇİN VAR!

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Memurların kurumlarınca görevlerinin ve yerlerinin değiştirilmesi”başlığı altındaki 76. maddesi 1. ve 2. fıkralarına dayandırılarak düzenlenecek yönetmeliklerle bütün Devlet memurlarına rotasyon uygulanabilecekti.

Çünkü bu fıkralarda; Kurumlar, … memurları … kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler.

Memurlar istekleri ile … başka yerlerdeki kadrolara atanabilirler.”Denilmektedir.

Bu hükmü içerisinde barındıran düzenleme “Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik”te Dayanak maddesine alınmadı. Bu Yönetmeliğin 3. Maddesi olan dayanağa sadece 88.madde alındı. Bu maddedeki;

“Esas görevlerinin yanında; … Öğretmenlere; okul ve enstitü müdürlüğü, başyardımcılığı ve yardımcılığı görevleri, ikinci görev olarak yaptırılabilir.”İfadesi dayanak alındı.

İşte bu 88. maddeye dayanılarak hazırlanan yönetmeliklerde bu ifadeye uygun hükümler ihtiva ederlerdi ve herhangi bir okulda idareci açığı olduğu zaman öncelikle o okuldaki öğretmenlerden birine bu görev verilirdi.

Sonraki yıllarda, yönetmelik, dayanağından koparak idarecilerin okul değiştirmeleri boyutuna ulaştı. Ve hâlâ da yer değiştirmelerin boyutu artarak dayanaktan yoksun haliyle müdürlerden sonra yardımcılar için de zorunlu hale gelmişti.

Bu Yönetmeliğin dayanak maddesine 76. maddeyi ekleyerek yasal zemin kazandırılabilecek iken bu yapılmamıştı.

Milli eğitim müdürleri, milli eğitim müdür yardımcıları ve şube müdürleri için de rotasyondan bahsediliyorken 652 sayılı KHK yayımlanarak 14/09/2011 tarihinde yürürlüğe girdi.

            652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin“Atama”başlığı altındaki 37. maddesi 7. fıkrası aynen; “İl millî eğitim müdürü, ilçe millî eğitim müdürü, okul ve kurum müdürü olarak görev yapanların yer değiştirmeleri, hizmet süreleri, performans ve yeterlikleri dikkate alınarak bölge hizmeti ve rotasyon esasına göre yapılır. Bunların yer değiştirmelerine ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir.”Şeklindedir.

            Her ne kadar genel kanun olan 657’ye göre rotasyon herkes için olabilirse de özel kanun olan 652’de rotasyon bazılarına yoktur. Uygulamalarda da özel kanunda olan düzenlemeye itibar edilmektedir.

            İşte bu yüzden 14/09/2011 tarihinden itibaren yapılan bütün müdür başyardımcıları ve yardımcılarına yapılan rotasyon hukuka aykırıdır. Yargıya intikal ettiğinde yapılan zorunlu yer değiştirmeler iptal edilecektir.

            Fakat bu gerçekler bu kadar açık ve net olmasına rağmen MEB, müdür yardımcıları rotasyonunda ısrar etmiştir.Gidiş ve dönüşlerde yolluk ödemeyi göze almıştır. Madem bu kadar önemliydi 652’ye de yazılmalıydı.

                                                                                               Ali COŞKUNER

Eğitim YöneticisiGüncelleme Tarihi: 02 Ekim 2011, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER