Sınava Girecek Öğretmenlere Geçici Görev Yolluğu Ödenmelidir

01-02 Ekim 2011 Tarihlerinde yapılacak olan yöneticilik sınavına girecek yönetici ve öğretmenlere geçici görev yolluğu ödenmelidir.

Sınava Girecek Öğretmenlere Geçici Görev Yolluğu Ödenmelidir

01-02 Ekim 2011 Tarihlerinde ülke genelinde 21 sınav merkezinde yapılacak olan Müdürlük, Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı sınavına katılacak olan yönetici ve öğretmenlere katıldıkları gün bazında idari izinli sayılmaları akabinde de geçici görev yolluğu ödenmelidir.

Yönetici ve öğretmenlerimizin görev yaptıkları okul müdürlüğüne dilekçe ile müracaat ederek sınav süresince idari izinli sayılmaları ve devamında geçici görev yolluklarının ödenmesini talep etmeleri gerekmektedir.


Örnek dilekçe:

GÖREVİ      :
ÜNVANI    :
ADI VE SOYADI : 
BABA ADI :
DOĞUM YERİ VE TARİHİ :
SİCİL NO :
EMEKLİ SİCİL NO :
T.C.KİMLİK NO :
ÖZÜ                                 : Geçici Görev Yolluğu (Sınav Harcırahı )Ödenmesi Talebi

 

…………………………………………………….MÜDÜRLÜĞÜNE

 Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik uyarınca hazırlanan 2011 Yılı Eğitim Kurumları Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı/Müdürlük Seçme Sınavı Başvuru Kılavuzu’nda açıklandığı üzere 01 Ekim 2011 tarihinde Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı sınavı, 02 Ekim 2011 tarihinde de Müdürlük seçme sınavı yurt genelinde belirlenen 21 sınav merkezinde yapılacaktır.

 Bakanlığın yapmış olduğu bu sınavlardan ……10.2011 tarihinde yapılacak ……………………………….. sınavına ……………………….. il merkezinde katılacağım.

 Diğer taraftan 6245 Sayılı Harcırah Kanunu’nun 18. maddesinin (a) fıkrasında; “Görevlerine ait mesleki ve sıhhi yeterliklerinin tespiti veya kurumlarınca görülecek lüzum üzerine imtihan için gönderilenlere, gidiş ve dönüşleri için yol masrafı ve gündelik ile bu amaçla gönderildikleri yerde geçen sürenin en çok yedi günü için gündelik ödenir” hükmüne yer verilmiş olup yine kamu çalışanlarına yapılacak olan ödemelerin usul ve esaslarının yer aldığı Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği’nin 27. maddesinin (e) fıkrasında “Görevine ait mesleki ve sıhhi yeterliliklerinin tespiti veya kurumlarınca görülecek lüzum üzerine sınav için gönderilenler ile yurtiçinde mesleki bilgilerini artırmak amacıyla memuriyet mahalli dışında açılan kurs veya okullara gönderilenlerin söz konusu sınav veya kursa katıldığını gösteren belgenin,” hükmüne yer verilerek sınava girmek için görev mahalli dışında görevlendirilen personellere geçici görev yoluklarının ödenmesi gerektiği belirtilmiştir. Aynı Yönetmeliğin 22. maddesinin (a) fıkrasında;

“Yurtiçi geçici görev yolluklarının ödenmesinde;

- Görevlendirme yazısı veya harcama talimatı,           

- Yurtiçi / Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi (Örnek : 27),

- Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura , 

ödeme belgesine bağlanır.” denilerek geçici görev yolluğunun ödenebilmesi için gerekli olan belgeler belirtilmiştir.

 Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın 28.10.2009 tarih ve 04/6043 sayılı “Sınav Harcırahı” konulu görüş yazısında yukarıda belirttiğim kanun ve yönetmelik maddelerine atıfta bulunularak “görev mahalli dışında düzenlenen müdür ve müdür yardımcılığı sınavına katılan personele kadrosunun bulunduğu yer tarafından geçici görev yolluğunun ödenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.” denilerek Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılmış olan sınavlara girmiş olan personellere geçici görev yolluğunun ödenmesi gerektiği yönünde görüş bildirilmiştir.

 Bu nedenle, yukarıdaki mevzuat hükümleri uyarınca …..10.2011 tarihinde katılacağım ………………………………. sınavına ilişkin olarak, sınavın yapıldığı gün idari izinli sayılmamı ve sınava ilişkin olarak geçici görev yolluğunun tarafıma ödenmesini arz ederim.

 Adres:………………Okulu          …….09.2011   ………………./     …………………………..

 Ahmet KANDEMİR

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın 28.10.2009 tarih ve 04/6043 Sayılı Görüş Yazısı :


 

Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2011, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER