TBMM' DE EĞİTİMLE İLGİLİ SORU ÖNERGELERİ

TBMM Başkanlığına Eğitim konusunda verilen yazılı ve sözlü soru önergeleri

TBMM' DE  EĞİTİMLE İLGİLİ SORU ÖNERGELERİ
SORU: Başbakanlık ve Bakanlıklarda yeniden yapılandırma adı altında pek çok unvan kaldırılmış dolayısıyla personel boşa çıkmıştır. Başbakanlık ve bütün Bakanlıklar olmak üzere boşa çıkarılan ve hiçbir görev verilmeyen personel sayısı kaçtır? Bu boşta bekleyen personel hakkında ne yapmayı düşünüyorsunuz?
 
 
SORU: Bakanlığınızca yürütülen eğitim projelerin adları ve kapsamları nelerdir? Projelerin sorumlu birimleri nerelerdir? Projelerin yerli ve yabancı kaynakları nerelerdir?
 
SORU: Bakanlığınızda görev yapın İlköğretim müfettişleri 3600 ek göstergeye kavuşturulmuş ekonomik anlamda biraz rahatlama sağlanmıştır. Ancak ilçe Milli Eğitim Müdürleri, Şube Müdürleri, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ile İl Şube Müdürleri ve Bakanlık Merkez Kadrosunda görev yapan Eğitim Uzmanları, Şube Müdürleri 2200-3000 olan ek göstergelerinin 3600 olarak düzeltmeyi düşünüyormusunuz?
 
SORU: Bakanlığınızda engelli öğretmen alımı, atanması ve atandıkları yerde başarılı olabilmeleri için bir çalışma yapılmış mıdır? Engelli öğretmenlerin sorunları ile ilgili herhangi bir birim var mıdır?
 
SORU: 2002-2012 yılları arasında Devlet Bursu ile Yüksek Lisans ve Doktorasını yaparak yıllar itibariyle kaç öğrenci geri dönmüş ve nerelerde istihdam edilmiştir? Önümüzdeki yıllar için eski olumsuzlukların yaşanmaması için ne gibi yasal tedbirler alınmıştır?
 
SORU: Eskişehir Anadolu Üniversitesi ile MEB arasında İlköğretim okullarına öğretmen yetiştirilmesi için imzalanan 2+2 (İki yıl örgün + iki yıl yaygın eğitim yoluyla) protokolü çerçevesinde bu güne kadar kaç mezun verildi ve bunlardan kaç tanesi öğretmen olarak atandı?
 
SORU: Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim sisteminde kullanılmak üzere hangi ülkelerden hangi teşviklerden, hangi projeler için ne kadar para kullanılmıştır? Eğitim sistemimize katkıları ne olmuştur? Geri ödemeleri ne durumdadır?
 
1) Irkçı ve ayırımcı ifadelerin ders kitaplarından ayıklanacağına dair açıklamanıza rağmen, bu ifadeler neden hala ders kitaplarında yer almaktadır?
2) Kitapların basımından önce ne tür bir denetim mekanizması uygulanmaktadır?
3) Yapılan denetime rağmen bu ifadeler neden görmezden gelinmiştir? Bu konuda sorumluluğu olan yetkililer hakkında bir soruşturma açacak mısınız?
4) Bu ve benzer ifadeler ders kitaplarından çıkarılacak mıdır?
 
Özel eğitim kurumlarında 2 kademe zihinsel engelliler sınıf öğretmenleri fazladan 5 saat derse girmelerine rağmen, ders ücreti alamadıklarını belirtmektedir.
Bu bilgiler ışığında;
1. Özel eğitim kurumlarımızdaki bu öğretmenlerin, 5 saat ders ücreti alamadıkları doğru mudur?
2. Doğru ise bu konuda her hangi bir çalışma yapmayı planlıyor musunuz? Bu konuda bir çalışmanız var mıdır?
 
İşsizlere ve çalışanlara meslek edindirme projesi kapsamında Gürcistan'ın Batum şehrinde Türkiye tarafından kişisel gelişim kursları başlatılmıştır.
Bu bilgiler ışığında;
1. Bu kurslar için toplam kaç personel bu ülkede görev yapmıştır?
2. Bu personel hangi kurum elemanlarından seçilmiştir? Kaldıkları süre içinde devlet bu personel için toplam kaç para harcama yapmıştır?
3. Ayrıca kurs süresince kira ve eğitim materyali gibi malzemelere kaç para verilmiştir?
 
Okul ve çevresinde ortaya çıkan güvenlik sorunları yapılan bu konudaki pek çok araştırmaya da konu olmaktadır.
Bu bilgiler ışığında;
1. Okul ve çevresinde ortaya çıkan güvenlik sorunu konusunda her hangi bir çalışmanız var mıdır?
2. Okul önlerinde öğrencileri rahatsız eden kişilere yönelik her hangi bir çalışmanız oldu mu?
 
Bazı okulların tuvaletlerinde öğrenciler tarafından sigara içildiği ve ihtiyaç gidermek için tuvaletlere gelen öğrencilerin, sigara için öğrenciler tarafından tuvaletlere alınmadıkları belirtilmektedir.
Bu bilgiler ışığında;
1. Okul tuvaletlerinde niçin bu konuda önlem yeterli önlemler alınmamaktadır?
2. Öğrenci tuvaletlerinde sigara içimini nasıl önlemeyi planlıyorsunuz? Bu konuda her hangi bir çalışmanız var mıdır?
 
1. Adana ilimizde, tüm engelli öğrencilerimize hizmet verebilecek kapasitede engelli okullara ihtiyaç var mıdır?
2. Engelli öğrencilerimize eğitim hizmeti verecek) okullar açmayı düşünüyor musunuz?
3. Şayet düşünüyorsanız bu konuda.bir çalışmanız var mıdır?
 
1. Adana ve ilçelerinde şehir merkezlerine.uzak olan okullarda lojman olmadığı için öğretmenlerimizin gidiş gelişlerinde büyük sıkıntı çektiklerini biliyor musunuz?
2. Merkeze uzak olan okullarda görev yapan öğretmenlerimiz için lojman yapmayı düşünüyor musunuz?
3. Köy okullarına, öğretmen lojmanı yapılması konusunda bir çalışmanız var mıdır?
 
1. Adana ilimizde, ilköğretim.okullarındaki sınma"Fcfa60 öğrencinin öğrenim gördüğü doğru mudur?
2. Bu okullara ek derslik yapılması konusunda bir çalışmanız var mıdır?
3. Okullarımızdaki bu sorunları nasıl çözmeyi düşünüyorsunuz?
 
1. Adana ve ilçelerindeki ilköğretim okullarında, derslik başına 30 öğrenci standardına ulaşmayı düşünüyor musunuz?
2. Şayet düşünüyorsanız bu konuda ne gibi çalışmalarınız vardır?
 
Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, ortaokullar ve imam hatip ortaokullarında bu yıldan geçerli olmak kaydıyla 5. Sınıftan itibaren Kürtçe seçmeli olarak okutulmaya başlanmıştır.
1. Türkiye genelinde 2012 - 2013 eğitim-öğretim yılında kaç öğrenci kayıtlıdır?
2. Kürtçe' yi seçmeli ders olarak tercih eden öğrenci sayısı nedir?
 
Öğretmen Adaylarının Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönergenin Disiplin Kuralları ile ilgili 15. Maddesinin; "Öğretmen adaylarının görev yaptıkları okullarda görevli öğretmenlerin uymakla yükümlü oldukları yasa. yönetmelik ve yönergeler ile okul yönetimi tarafından konulan kurallara uymak zorundadır" hükmü;
"Öğretmen adayları, uygulama yaptıkları okullarda .devam devamsızlık, günlük ders programları ile öğretim müfredatının uygulanması konularında öğretmenlerin tabi oldukları kurallara uymakla yükümlüdürler. Adaylara, disiplin ve diğer konularda yüksek öğretim kurumları mevzuatı uygulanır." şeklinde değiştirilmiştir.
1) Bu yönerge değişikliğine neden gerek duyulmuştur?
2) Üniversite son sınıfta okuyan öğretmen adaylarının. YÖK mevzuatı çerçevesinde disiplin hükümlerine tabii olması uygulamada neyi değiştirecektir?
3) Bu değişikliğin ardından MEB* de görev yapan öğretmenler..için de aynı değişikliği düşünüyor musunuz?
 
Üniversitelerin yaklaşık 1 milyon 525 bin birinci öğretim öğrencisi ile 1 milyon 951 bin açık öğretim öğrencisinin harçları kaldırılırken, ikinci eğitim de okuyan öğrencilerin harç rakamları oldukça yüksek olmasına rağmen kaldırılmamıştır.
Bu çerçevede;
1-) İkinci öğretim öğrencilerinin harç miktarları 770 TL ile 4268 TL arasında değişmektedir ve oldukça yüksektir. Bu nedenle birinci öğretim ile açık öğretim de kaldırıldığı açıklanan harçların, ikinci öğretimde de kaldırılmamış olması Anayasamızın eşitlik ilkesine aykırı değil midir? Bu konuda bir mevzuat değişikliği yapmayı düşünüyor musunuz?
Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2012, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER