TEFTİŞ SİSTEMİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ İSTENDİ

MEB Teftiş sisteminin birleştirilmesi için Başbakanlıktan talebimiz

TEFTİŞ SİSTEMİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ İSTENDİ
MÜFETTİŞLER DERNEĞİ
Sayı: 2011/ 18
12.07.2011
Konu: MEB Teftiş Sistemi
BAŞBAKANLIK MAKAMINA

Bakanlar Kurulu’nun 646 Sayılı Kararıyla, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı kurulmuş, Maliye Bakanlığında yer alan Maliye Müfettişleri, Hesap Uzmanları, Gelirler Kontrolörleri ve Vergi Denetmenleri  tek çatı altında birleştirilmiştir.
Bu düzenleme ile denetim daha organize ve etkin hale getirilmiş, denetim elemanları arasındaki çatışmalar bitirilmiş, denetim görevini yerine getirenlerin eşit haklara sahip olması sağlanarak iş doyumu artırılmıştır.
Milli Eğitim Bakanlığı’nda ise iki ayrı teftiş sistemi devam etmektedir. Bakanlığa bağlı kurumların çoğu Eğitim Müfettişleri tarafından denetlenirken bir kısmı Bakanlık Müfettişlerince denetlenmektedir. Sayı itibariyle yetersiz olan Bakanlık Müfettişleri, görev alanına giren ortaöğretim kurumlarını denetlemede yetersiz kalmaktadır.  Milli Eğitim Bakanlığı teftiş sisteminin tek çatı altında birleştirilmesi yönünde 14, 15 ve 17 inci Milli Eğitim Şuralarında alınmış kararlar, akademik çevrelerce yapılan araştırma bulguları ve eğitim camiasında yaygın bir kanaat olmasına rağmen yıllardır bu birleştirme yapılmamıştır.
Milli Eğitim Bakanlığı’nda ne zaman teftişi birleştirme yönünde bir çalışma başlatılsa makam sahibi birkaç kişi bu birleştirmeye karşı çıkmış ve her zaman engel olmuştur. Artık kişi çıkarının ülke çıkarının üstünde tutulduğu dönem kapanmıştır. Bütün direnmelere rağmen Maliye Bakanlığı’nda teftiş sistemi tek çatı altında toplanmıştır. Başbakanlığımızın aynı irade ve kararlılıkla Milli Eğitim Bakanlığı’nda da teftiş sistemini tek çatı altında birleştireceğini ümit ediyoruz.   
Diğer yandan; kamu personeli için kariyer basamakları oluşturulmasına yönelik çalışmalar neticesinde öğretmenler; 5204 Sayılı Kanunla, öğretmen, uzmanöğretmen ve başöğretmen; polis memurları 5997 Sayılı Kanunla, polis memuru, başpolis memuru, kıdemli başpolis memuru; imam-hatipler 6002 Sayılı Kanunla: imam-hatip, uzman imam-hatip ve başimam-hatip; kademelerine ayrılmış, bu çalışma vaizler, müezzinler, Kur’an kursu öğreticileri gibi birçok meslek grubunda yapılmıştır. Kariyer meslek sınıfında yer alan eğitim müfettişleri için böyle bir düzenleme yapılmaması önemli bir eksikliktir.
Milli Eğitim Bakanlığı teftiş sistemi tek çatı altında birleştirilirken, diğer müfettişler ve meslekler gibi eğitim müfettişleri için de kariyer basamakları oluşturulmalı, yine Milli Eğitim Şurası kararlarında tavsiye edildiği üzere müfettişlerin belirli alanlarda uzmanlaşması sağlanmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı teftiş sisteminin birleştirilmesi talebimizi tensiplerinize arz ederiz.


Doğan CEYLAN
Müfettişler Derneği Başkanı


Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2011, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
ÖMER
ÖMER - 10 yıl Önce

Maliye Bakanlığı müfettişleri Üretim yapan, Hizmet üreten işyerlerinin defterlerini inceleyip vergi yönüyle inceleme ve denetim yapmaktadır. Milli eğitim bakanlığı ise insanların eğitimi ile ilgilenmekte ve yapılan eğitim faaliyetlerini denetlemektedir. iki bakanlık arasındaki yapı tamamen farklıdır. eğitim müfettişleri ilköğretim okullarını denetlemekle yükümlüdür ve sayıları itibari ile çok kalabalıktır(4000).çoğu sınıf öğretmeni branşından olup bakanlık müfettişleri ise ortaöğretim kurumlarını ve mesleki eğitim kurumları ile il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerini denetlemektedir.Branşları ortaöğretim kurumları öğretmenleri ve İktisat - Hukuk Kökenlidirler. ayrıca eğitim müfettişlerini de denetlemektedir. eğitim müfettişlerinin sayısı 4000 kişi olduğu için kontrol ve disiplin sağlamakta da zor olmaktadır. Maliye Bakanlığında Vergi denetmenleri vardı adı vergi müfettişi oldu ancak eskiden olduğu gibi aynı işi yapacaklardır. Meb de bu yenilik gerçekleşmiştir. geçen yıl yeni kanun değişmiştir. Tekrar yeni bir durum oluşturulmya gerek yoktur. maliye bakanlığında 4 tip vergi müfettişi oluçturlmuş. aynı isimde ancak yaptıkları iş ve özlükleri farklılık göstermektedir. madem hepsi vergi müfettişi oldu neden ayrım yapılmaktadır. maliye bakanlığında olduğu gibi bir durum MEB de olsa aynı durum oluşacaktır. bence budurum yine özlükleri gündeme getirerek ikilik devam edecketir. en ğüzeli devletin işleyen hiyarşik yapısını bozmamak gereklidir. Uzmanlarda olduğu bakın bir türlü uzmanlıkları eşitleyemediler. neden çünkü yapılan işlerin sorumlulukları farklıdır. MEb de de aynı durum vardır. eğitim müfettişleri sadece okul denetimi yaparken bakanlık müfettişleri bakan adına ve eğitim müfettişleride dahil tüm birimleri deenetlemekle görevlidir.

SIRADAKİ HABER